Røjlevej 2 – Sadelmagerhuset

Røjlevej 2, Sadelmagerhuset, ligger på den grund, hvor fæstegård nr. 10 har ligget. Det nuværende Røjlevej 4 er fæstegård nr. 9. Nr. 9 bliver på et tidspunkt sammenlagt med fæstegård nr. 10, der nedrives, og Sadelmagerhuset bygges. Navnet stammer fra Knud Larsen, der var sadelmager og som boede i huset fra 1898 til 1946.
Vi ved dette om ejerrækken:

ÅrstalEjerKommentar
Begivenhed
før 1884Hans HansenDer var flere med navn Hans Hansen - uvist hvem af dem, der boede her
1884O. J. KnipschildO. J. Knipschild, forpagter på Søby Søgård, boede her ikke selv
1896Hans Christian Danielsen
1898Knud LarsenKnud Larsen var sadelmager. Han dør i 1946
1946Alma Hedvig SørensenAlma Hedvig Sørensen er datter af Knud Larsen
1946Svend Olsen
1954Rasmus Andersen
1954Hans Kristian Pedersen
1978Kaj Hansen
1980Bodil Elisabeth HansenBodil Elisabeth Hansen boede her til 1985
1986 - 1998Bodil Elisabeth Hansen1986 - 1987: Huset står tomt
1988 - 1998: Udlejet
1998Ricky Dræby Vett og Mette Vett-Larsen
2003Nuværende ejer


Luftfoto fra 1939. Røjlevej 2 i øverste venstre hjørne

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1951

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1954. De grønne notater er information til tegnerne, de håndkolorerede billederne.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1956. Taget fra nord mod syd.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1956. Taget fra sydøst mod nordvest.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1956

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1959

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 2007

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Foto fra 2017. Fotograf: Birgit W. Rasmussen

Odensevej 12

Odensevej 12 er knyttet til telefonens historie i Nørre Søby. Det har vi tidligere behandlet i en del opslag. Se fx:

Om ejendommens historie ved vi følgende:

ÅrEjerKommentar
1856Peder SvendsenKøber grund af Niels Hansen. Usikkert, om det er Peder Svendsen, der bygger det første hus
1902Hans Jørgen PedersenSøn af Peder Svendsen.
På hans og hustruen Sørines gravsten er efternavnet Petersen.
Artikel om Hans Jørgen Petersen:
Hans Jørgen Petersen
1903Det stråtækte hus på Odensevej 12 brænder.
Hans Jørgen Petersen bygger rødstenshuset
1914Dora Camilla FrederiksenMangeårig centralbestyrer på stedet.
Se artikler i linkene øverst på siden
1915Dora Camilla Frederiksen bliver gift med Valdemar Mikkelsen
1966Den nye, fuldautomatiske central opføres på areal solgt fra Odensevej 12
1987Dora Camilla Mikkelsen dør og ejendommen udlejes
1989Knud Ole ReffstrupKnud Ole Reffstrup er Dora Camilla Mikkelsens barnebarn
1996Nuværende ejere

 


To billeder af det gamle stråtækte hus fra før 1903. Det første er taget fra Odensevej mod syd. Til venstre ses et hjørne af Lindely og i baggrunden til venstre har vi det gamle forsamlingshus på Trekanten. I baggrunden midt i Odensevej 14.

På det næste billede ses Sørine (stående) og Hans Jørgen Petersen (siddende) til højre foran huset.


Ledningsarbejde foran centralen i 1913-14. Det er Sørine i døren (med barn på armen) og Hans Jørgen Petersen midt for vinduet.


Foto fra 1939. på det hvide skilt på hjørnet til venstre stod "Offentlig Samtalestation" (= Telefonboks)


Billede fra 31. maj 1947 - Aase og Knud Reffstrups bryllup. Parret foran bryllupsoptoget fra Odensevej 12 til (det gamle) forsamlingshus.
Til venstre for Aase (med brudebuket) i mørk kjole er Dora Camilla Mikkelsen.


Billede fra omkring 1950


Luftfoto fra 1956

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto og foto fra Odensevej 1959

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Foto fra en gang efter 1966 (Den automatiske telefoncentral er bygget)


Lodret luftfoto 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1982

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Foto fra omkring 2017

Odensevej 43 – Fæstegård nr. 13

Se siden om fæstegårdene i Nørre Søby

Rækken af fæstere (dem, vi har oplysninger om), ser således ud:

ÅrstalFæsterBegivenhed/ Kommentar
Thomas HiortAfstår gården for armod og fattigdom
1715Jens Nielsen
1735Niels JensenNiels Jensen er Jens Nielsens søn.
Betaler i indfæste 40 sletdaler.
Afstår gården grundet svaghed og alderdom
1766Christopher LarsenChristopher Larsen dør 1777
1777Lars AndersenKommer fra Vejlegård Gods med fripas.
1812Niels LarsenNiels Larsen er Lars Andersens svigersøn.
Gården er udskiftet fra fællesskabet.
1821Hans MathiasenHans Mathiasen kom fra Aarslev. Overtager efter Niels Larsens død.
1848Lars LarsenLars Larsen kom fra Sdr. Broby - og det er ham, der frikøber gården.
Hans Mathiasens enke, Kirsten Hansdatter bor på aftægt.

For fæstegård nr. 13 har vi fra Søbysøgårds fæsteprotokol følgende købekontrakt, hvor altså fæstet ophører og ejendommen overgår til bondens ejendom. Det sker i 1848.

Imellem underskrevne kommandant, Enevold de Falsen fra hovedgården Søby Søgaard,
commandør af Dannebrogen, som sælger, og ungkarl Lars Larsen af Ølsted, Sdr. Broby
Sogn som køber, er indgået følgende:  Købekontrakt
Når gårdmand Hans Mathiasen i Søby i Aasum hrd., Odense Amt, inden herredsretten
frasiger sig fæsteretten til sin iboende gård, som efter den nye matr.nr. 15 står for ufrit
agre og enge, samt afleverer sit fæstebrev til cassation, så sælger jeg hermed til køber,
ungkarl Lars Larsen fra Ølsted, bemeldte min fæstegård og alt hartkornet tilliggende i
by og mark, samtlige bygninger, tillige med gårdens andel i sognets fælles tørvemål,
stående for agre og enge hartkorn efter den ny matrikel under no. 41.
Underskrevet med overværelse af vitterlighedsvidner, 4. marts 1848.

Her er listen med ejere efter frikøbet fra fæstet:

ÅrstalEjerBegivenhed/
Kommentar
1848Lars LarsenLars Larsen frikøber gården
1868Rasmus LarsenLars Larsen mageskifter med Rasmus Larsen fra Biildgård - Odensevej 46
1876Kristen JensenKristen Jensen var officer og folketingsmand
1886 - 1905Kristen Jensen udlejer gården
1905Hans Marius JensenHans Marius Jensen er søn af Kristen Jensen
1935Aage Møller ChristiansenAage Møller Christiansen er brorsøn til Hans Marius Jensens hustru Karen Dorthea
1977Olav Møller ChristiansenOlav Møller Christiansen er Aage Møller Christiansens søn
1995Nuværende ejere

Luftfoto 1939. Det er Odensevej nede i venstre hjørne.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1956. Taget fra nord mod sydvest. Nørre Søby Mølle ses yderst til venstre. Gadekæret nær billedets midte, og Houlung Mose i baggrunden.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1959.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1972-73

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1991

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Vandværksvej 2 – Ærtekildegård

på Ærtekildegård - Vandværksvej 2 - er udflyttergård fra fæstegård nr. 21, Odensevej 26. Gården eksisterer ikke mere. Den blev omkring 1982-83 opkøbt af naboen på Vandværksvej 4, Østergaard. I 1985 - i forbindelse med omfartsvejens etablering, fik ejeren af Østergård afslag på ansøgning om at bygge et nyt hus på grunden til afløsning for det gamle, der var i dårlig stand. Det blev derfor revet ned og totalt fjernet. Jorden blev lagt til Østergaard.

Se oversigten over Nørre Søbys fæstegårde og udflyttergårdene

Ejerforholdene på Ærtekildegård:

ÅrstalEjerKommentar
1856Jens NielsenHar sandsynligvis ladet gården opføre i 1856
1878Jens Madsen
1899Ane Cathrine ChristensenAne Cathrine Christensen er Jens Madsens enke. Sidder i uskiftet bo.
1900Hans Jørgensen LeerbekHans Jørgensen Leerbek boede ikke selv på gården. Senere i 1900 flytter hans søn, Niels Peder Jørgensen Leerbek ind
1905Niels Peder Jørgensen Leerbek
1934Albertus Jervelund
1961Hans Kristian JervelundSøn af Albertus Jervelund
1985Jørgen Elkjær KnudsenNedriver og fjerner Ærtekildegård. Jorden lægges til Østergaard.

 


Luftfoto 1939. Vandværksvej til venstre uden for billedet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

2 stk. luftfoto fra 1951. Vandværksvej går gennem billedernes midte.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1954

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 1973. Ærtekildegård ligger ca. "Kl. 4" for enden af alleen.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1979

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 1982. Ærtekildegård ligger til højre ved billedets kant, ca. "kl. 2"

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1989. Ærtekildegård er helt borte - man ser en lys plet på marken, hvor den har ligget. Der er også spor efter alleen, der gik ind til gården fra vandværksvej. Øverst i billedet - ca. "Kl. 1".

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Odensevej 26 – Fæstegård nr. 20

Gården er i dag almindelig beboelsesejendom, men har i mange år været kendt som Juelsgård (Juulsgård) uden anden forklaring, end at sådan har det altid været.
En mulig forklaring er måske: Den nuværende bygning er opført omkring 1850 som afløsning for en bygning (gård), der brændte. Den brændte bygning har tjent som degnebolig, og omkring 1750 - 1800 har der boet et degnepar, Frederik Christensen Juel med sine to koner - så måske er navnet blevet hængende?

Fæstegård 20 er en af gårdene på østsiden af landevejen, der ved udskiftningen fik sammenhængende jord på udjorden. Det blev Ærtekildegård, Vandværksvej 2.

Se oversigten over Nørre Søbys fæstegårde

Om ejendommen på Odensevej 26 har vi:

ÅrEjerBegivenhed/Bemærkning
1855Niels RasmussenGift med Karen Mortensdatter fra Allested
1871Karen MortensdatterNiels Rasmussen dør i 1867.
Skifteudskrift som adkomst for Karen Mortensdatter
1871Rasmus NielsenSøn af Niels Rasmussen og Karen Mortensdatter
1900Rasmus NielsenRasmus Nielsen køber det nyudstykkede matr. 2d. Det er en del af arealet på venstre hånd ud ad Skolegyden
1906Niels Peder HansenNiels Peder Hansen er Rasmus Nielsens svigersøn
1917Rasmus Pedersen
1941Svend AndersenBegynder udstykning af grunde på Skolegyden
1956Ove Erhardt PetersenFortsætter udstykningen af Skolegyden
1975Niels O. Hansen
Karen E. Pedersen
1985Karen Elsebeth Hansen
1987Jacob Voigt
Mogens Voigt
Tove Voigt
1990Mogens Voigt
Tove Voigt
1998Annie Korterman
Leif P. J. Korterman
2003Nuværende ejere


Luftfoto fra 1939. Odensevej øverst til højre på skrå med Søbygård, Odensevej 25, helt oppe i hjørnet. Nederst fæstegård nr. 19 med hestegangen.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1954/55. Fotoet er en gave til arkivet fra Annalise og Niels Andersen. Niels Andersen er søn af Mary og Svend Andersen, der havde ejendommen fra 1941 - 1956. På billedet ses de dengang ret nye huse:
Odensevej 24 (Tatol) fra 1950
Søvænget 2 fra 1952

Desuden
- yderst til højre Kirkesøvej 9 (det hvide hus - nu nedrevet)
- Fæstegård 19 kigger lige frem nederst til venstre (også nedrevet).

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1956

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

En kort overgang i 2002 var der en pølsevogn foran ejendommen. Den lukkede dog snart igen.


Endelig har Birgit Waarsøe Rasmussen taget et billede af ejendommen i 2016-17

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Fæstegård nr. 17 – Odensevej 38

Som en af fæstegårdene i Nørre Søby beliggende vest for landevejen (Odensevej) var der ikke sammenhængende jord nok til fæstegård nr. 17 tæt på byen, når de øst for vejen liggende gårde havde fået deres. Men udflytningen gik lidt langsommere her. Først omkring 1908 bliver der udstykket en lod fra gård nr. 17s udjorder sydøst for byen, nemlig det nuværende "Lykkedal" på Tværgyden 2.

Se oversigten over fæstegårdene i Nørre Søby.

Om tiden som fæstegård har vi følgende oplysninger:

ÅrFæsterBegivenhed / Bemærkning
??Niels Nielsen Smed
1794Lars FrederiksenFår sønnen Frederik Larsen med hustru Karen Nielsdatter
1801Lars JensenÆgter Lars Frederiksens enke, Karen Nielsdatter, ved overtagelse af fæstet
1828Frederik LarsenSøn af Lars Frederiksen.
Frikøber sig af fæstet i 1856

Odensevej 38 fortsætter som landbrug frem til ca. 1918, hvor Niels Chr. Hansen oprettede slagtehus, hvorfra han drev sin forretning ved salg på kødture i omegnen, samt torvehandel i Odense. I 1934 indrettede han butik i den forreste længe, hvorfra han drev sin detailhandel. (butikshandel).
Se omtale af Odensevej 38 i opslaget om "Slagtere på Odensevej 38"
Billedet i toppen er af et maleri af ejendommen fra 1969.

I 1964 blev den første lejebolig indrettet i ejendommen.

Om tiden efter frikøbet og frem til i dag har vi:

ÅrEjerBegivenhed / Bemærkning
1856Frederik LarsenFrikøb fra fæstet
1859Lars FrederiksenFrederik Larsens søn
1892Søren NielsenSøren Nielsen udstykker Tværgyden2, "Lykkedal", men den opføres først i 1908
1906Lars Larsen
1918Niels Christian HansenNiels Christian Hansen er slagter og åbner virksomhed her. I folketællingen 1925 er der registreret slagterforretning
1953Poul NielsenPoul Nielsen er viktualiehandler
1956Ingeborg Marie Rasmine HansenNiels Christian Hansens enke
1956-1957Svend Harry Bluhm
Anna Katrine Lund Hansen
Harry Bluhm er slagter
1981-1982Henning PedersenForretningen omdannes til "Modestalden"
1985Svend Harry Bluhm
1991Carl Emil BluhmSvend Harry Bluhms søn
1998Nuværende ejereEjendommen rummer nu kun beboelse

 


Luftfoto fra 1954

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1956

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1956. I baggrunden den gamle Nørre Søby Mølle. På den anden side landevejen i forhold til Odensevej 38 har vi den ret nye bygning med posthus, venteværelse til rutebil og bibliotek. Rutebilen mellem Fåborg og Odense havde holdeplads foran bygningen. For enden af den lave bygning var der cykelskur til de mange, der tog rutebilen til og fra Odense. Mange skolebørn til skoler i Odense. Der var i mange år telefonboks til venstre på pladsen - før mobiltelefonen.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1956. Odensevej 38 ved den grønne pil.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1959

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
  • og fra den anden side i 1959. Odensevej 38 nederst i billedet
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Foto af et maleri af ejendommen. På bagsiden står 1969. Der er slagterbutik.


Årstal ukendt (sandsynligvis omkring 1980) - men butikken var en kort overgang blomsterbutik inden den blev "Modestalden"


1982 - 1985 "Modestalden"


Nogle nyere billeder af ejendommen. Foto Birgit Worsøe Rasmussen 2016

Fæstegård 21

Fæstegård 21 findes ikke mere - og vi ved ikke, hvornår den er nedrevet. Den lå på det gamle matr. nr. 7. Den er vist med gult på billedet i artiklens top. Adressen har på et tidspunkt været Odensevej 22, men den adresse findes ikke mere. Nu ligger Søvænget 2 og Søvænget 4 på den gamle matrikel 7. Ligeledes udstykket fra matr. nr. 7 er Odensevej 24. Nuværende Odensevej 20 har - måske - også hørt til denne fæstegård. Udstykningerne omtales nedenfor.
Fæstegård 21 udflyttes i 1854 til udjorden - Vandværksvej 4, Østergaard

Se oversigten over Nørre Søbys fæstegårde her.

Søvænget 2: Nuværende hus opført 1952 (matr. nr. 7q)

Søvænget 4: Nuværende hus opført 1985 (matr. nr. 7c)

Odensevej 24: Nuværende hus opført 1950 (matr. nr. 7o). Bygget af Gunnar Pedersen, solgt 1953 til mejeribestyrer Laurits Teodor Hansen, der drev mejeriudsalg fra kælderen. I stueetagen var der "Tatol" med forskellige dagligvarer. Solgt 1981 til nuværende ejer.

Odensevej 20: Det gamle hus nedbrændte i 1970. Se opslag om branden: Opslag-1 og Opslag-2. Grunden blev købt i 1979 af nuværende ejer, der byggede det Odensevej 20, der er der i dag. (Matr. nr. 30c)

Med disse informationer bliver det måske lidt tydeligere at se og forstå nedenstående video, der viser en overblænding fra det aktuelle matrikelkort (2021) til matrikelkortet fra 1805. Videoen er måske lidt lang i starten, - det første minuts tid, men sæt den på pause og træk "afspilningsmarkeringen" frem og tilbage eller til det sted, der passer dig bedst. Vis evt. videoen i fuldskærm.
Det interessante omkring fæstegård 21 foregår omkring midten af videoen.

Hvis denne rekonstruktion holder, så har fæstegård nr. 21 ligget i det sydvestlige hjørne af matr. 7q (Søvænget 2).

Fæstegård 21 på den vestlige side af landevejen er en af de gårde, der blev udflyttet til udjorden. Det skete i 1854 og  blev til Vandværksvej 4, Østergaard. Det er Rasmus Hansen, der frikøber sig af fæstet, bygger Østergaard, og Østergaard har beholdt ejerskabet af matr. nr. 7 i landsbyen. Det er en af Østergaards ejere, Hans Peder Frederik Rasmussen, der i 1952 sælger gaarden og flytter ind i det dengang nyopførte hus, nu Søvænget 2.
Vi har følgende om fæstegård 21s ejere, medens den lå i landsbyen.

ÅrFæsterBemærkninger/Begivenhed
1719Peter Madsen
1734Laus Pedersen Bødker
1755Anders Larsen Bødker
1781Peder Nielsen
1800Hans Rasmussen
1844Rasmus Hansen den YngreFrikøber sig fra fæstet og bygger i 1854 Østergaard

 

Luftfoto fra 1956. Odensevej 20 (fra før branden) ligger ved den gule pil, Søvænget 2 ved den røde pil og Odensevej 24 ved den grønne pil.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1963. Odensevej 20 (fra før branden) ligger ved den gule pil, Søvænget 2 ved den røde pil og Odensevej 24 ved den grønne pil.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Fæstegård nr. 22 – Kirkesøvej 9

Fæstegård nr. 22 under Søbysøgård, Kirkesøvej 9, blev udflyttet til Vandværksvej 6, ”Østerlund”, i 1854. Gården bliver liggende, men brænder på et tidspunkt efter 1855. Genopføres i 1875. Avlsbygningerne nedrives sandsynligvis først i 1900-tallet, og stuehuset fra 1875 nedrives i 2019, efter at der er bygget et nyt hus foran ud til Kirkesøvej.

Du kan se oversigten over fæstegårdene her: oversigt over fæstegårdene

Ejerforhold medens gården var fæstegård:

ÅrFæsterBegivenhed/Kommentar
1742Peder Nielsen LumbyeFæstebrev
?Niels Pedersen LumbyePeder Nielsen Lumbyes søn
?Johanne NielsdatterNiels Pedersen Lumbyes datter af 1. ægteskab, der overtager ved Niels Pedersen Lumbyes død
1800Jacob Rasmussen GrumVed ægteskab med Johanne Nielsdatter - manden står på fæstebrevet
1833Johanne NielsdatterJohanne Nielsdatter overtager fæstet igen ved Jacob Rasmussen Grums død. Sønnen Rasmus Jacobsen er gårdbestyrer
1839Rasmus JacobsenOvertager fæstet efter sin mor Johanne Nielsdatter
1854Rasmus JacobsenFrikøber sig fra fæstet

Rasmus Jacobsen bygger i 1854 "Østerlund" på Vandværksvej 6 og sælger Kirkesøvej 9.

ÅrEjerBegivenhed/Kommentar
1855Hans HansenSkøde fra Rasmus Jacobsen. Hans Hansen var sognefoged. Gården brænder på et tidspunkt, og genopføres i 1875, der står som opførelsesår i BBR
1902Hans Peder Mathias HansenHans Peder Mathias Hansen er Hans Hansens søn
1910Lars Martin KristensenHans Peder Mathias Hansen køber Odensevej 35
1917Hans Andersen
1918Christian Hjære Hansen
Rasmus Madsen Lindely
Christian Hjære Hansen, slagter fra Lumby, Nr. Lyndelse (Se billede her)
Rasmus Madsen Lindely, gårdmand på Odensevej 19, Nørre Søby
1918Hans Jørgen Pedersen Hans Jørgen Pedersen var skomager og optræder flere gange i Nørre Søbys historie. Se her
1930Mathilde GrønnemandOvertager ejendommen på lempelige vilkår, da Hans Jørgen Pedersen bliver boende og bliver plejet
1953Svend Erik Veller HansenFængselsbetjent på Søbysøgård
1958Knud Reffstrup
Aase Reffstrup
Knud og Aase Reffstrup bygger et lille champignongartneri, som de driver til 1968. Bliver boende efter stop med champignon.
2017Nuværende ejerStuehuset fra genopførelsen 1875 nedrives i 2019.
Det vides ikke hvornår avlsbygningerne er nedrevet

Ser vi på de to ældste af de historiske kort, så er det første fra 1805. Her ses gård nr. 22 som en firlænget gård med port mod øst og Kirkesøvej gående forbi på nordsiden.


På det næste kort fra 1901, altså efter branden og genopførelsen i 1875, ser vi 3 sammenhængende længer ud mod Kirkesøvej og et fritliggende stuehus mod syd. Disse tre længer må så være fjernet en gang først i 1900-tallet.


Luftfoto fra 1939. Det er Kirkesøvej i midten af billedet, og på den anden side af vejen har vi Hedelund Madsens gartneri.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1956 taget fra nord for byen mod sydvest. Kirkesøvej 9 nær billedets midte.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1956. Kirkesøvej 9 midt i billedet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billede af stuehuset fra havesiden fra 1959. Det nyopførte champignongartneri til højre. Hedelund Madsens drivhuse i baggrunden mellem bygningerne.


Lodret luftfoto fra 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto fra 1973

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Endnu et højt luftfoto fra en gang omkring 1974. Denne gang fra syd for byen mod nordvest. Man kan ane kirketårnet øverst til venstre og Kirkesøvej 9 ses skråt nedenfor til højre.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto fra 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billede fra toppen af siloen fra 1989. Du kan se en lille serie billeder fra siloens top her


Og lodret luftfoto fra 1991

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Et billede af Kirkesøvej 9 taget fra Kirkesøvej i 1997


Og endelig et billede fra 2020. Det nye hus er bygget foran det gamle stuehus, der er helt fjernet.

Gård nr. 19

I serien om Nørre Søbys fæstegårde præsenterer vi nu gård nr. 19. Tidligere Odensevej 28 - så Hestegangen 1 - og nu helt nedrevet.

Du kan se oversigten over fæstegårdene her.

Her er et link til noget om hestegange.

Her er det, vi ret sikkert ved om gård nr. 19. Du skal holde tungen lige i munden for det vrimler med Rasmus'er, Pedere og Rasmussener og Pedersener i alle mulige kombinationer og med flere gengangere - nu er du advaret 🙂

ÅrFæsterBegivenhed
1664Mads PedersenMads Pedersen registreret som fæster - ikke nødvendigvis ny
1688Peder HansenMads Pedersen dør i 1688
??Peder Pedersen
1717Peder RasmussenPeder Rasmussen er Peder Pedersens søn
1719Rasmus PedersenRasmus Pedersen er Peder Rasmussens søn - og han får den halve gård i fæste
1744Rasmus NielsenRasmus Pedersen frakendes gården efter to domme for "usømmelig omgang"
??Rasmus Rasmussen HjulmandChristopher Nielsen har et hus
1775Christopher NielsenRasmus Rasmussen flytter ind i Christopher Nielsens hus
1785Rasmus Madsen Biild
1820Rasmus Rasmussen BiildRasmus Madsen Biilds søn
1849Enken Ane HansdatterRasmus Rasmussen Biild dør

 

Om Rasmus Pedersens fradømmelse af fæstet står der i Søbysøgårds fæsteprotokol (hvor der bruges gotisk håndskrift, men her transskriberet):

Jeg Friderich von Holsten Hoff Mareschal
Herre til Søebye Søegaard kiender og Her med Vit-
terligt giøer at Have Stæed og fæst som ieg og Her
med Stæder og Fæster til Rasmus Nielsen fra Fang-
gel en af mine Søebyegaarder som Rasmus Peder-
sen Sidst beboede og formedelst Hans usøm-
melig omgang effter tvende over Hannem Ergang-
ne Domme er bleven frakiendt.

Rasmus Rasmussen Biild dør 13. februar 1849. Som dødsårsag angives "Hængt sig selv i vildelse." Men ved en amtslig resolution gives tilladelse til begravelse i indviet jord på Nørre Søby Kirkegård, hvad der ellers ikke var sædvane for afdøde ved selvmord.

Efter selvejets indførelse.

ÅrEjerBegivenhed
1862Rasmus RasmussenSkøde fra moderen og enke Ane Hansdatter
1886Peder NielsenGift med Rasmus Rasmussens enke, Nielsine Margrethe Mathiasen
1914Nielsine Margrethe Nielsen, f. MathiasenPeder Nielsen dør 1912
1924Peder Hansen
1970Rasmus Asger BækRasmus Asger Bæk er søn af Peder Hansen, og de får begge navneændring til Bæk


Luftfoto fra 1939. Smuk 4-længet gård. Odensevej er oppe i billedets højre hjørne. Parallelt med billedets underkant ser vi Gartnervænget.
Bemærk den runde bygning ud mod Gartnervænget. Det er hestegangen, som vi vender tilbage til.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1954. Søbysøgård og kirken i baggrunden. Gårdens 4 længer og hestegangen midt i billedets højre del.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1956 med kig ud over Nørre Søby mod sydvest. Odensevej 28 ses omtrent midt i billedet. Forrest til højre på trekanten ses det gamle forsamlingshus.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1959. Odensevej 28 har endnu alle 4 længer. Hestegangen ses tydeligt. På Odensevej 30 havde Svend Aage Pedersen endnu barberforretning til venstre og kiosk/bladudsalg til højre - og så var der ishus på hjørnet af Gartnervænget. Bemærk bistaderne i baghaven. Min mormor, Dora Mikkelsen, på Nørre Søby Central købte honning hos Svend Aage Pedersen.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto fra 1963. Både Odensevej 28 og Gammelgård på den anden side af Odensevej har endnu 4 længer. Hestegangen kan ses over Gartnervænget.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto fra 1980. Af Odensevej 28 er nu kun stuehuset tilbage. Der er opført to rækkehuse vinkelret på Odensevej, og Hestegangen er kommet til som sidevej til Gartnervænget. Selve hestegangsbygningen er revet ned.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

På et af de historiske kort er den nyere vejføring tegnet ind oven i de gamle bygninger. Her kan vi se, hvordan den nye vej, Hestegangen, ligger i forhold til de tidligere bygninger: Stuehuset og de tre længer ved den blå pil og hestegangsbygningen ved den grønne pil.


Vejen Hestegangen er sandsynligvis oprettet omkring 1974, og det gamle stuehus får adressen Hestegangen 1.
Ejendommen sættes til salg i 1994 - Asger Bæk er ejer. Her er billede fra salgsannoncen:

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Odensevej 25 – Søbygård

Odensevej 25

"Søbygård" - gård no. 5 og 6 - matriklerne 22a og 23a

Se siden om fæstegårdene i Nørre Søby

Nuværende Odensevej 25 kommer fra en af de ældste familie- og slægtsgårde i Nørre Søby. Det begynder med fæstegårdene no. 5 og 6 på matriklerne 22a og 23a; det er usikkert hvilket matrikelnummer, der hører til hvilken gård. Via folketællinger og Søbysøgårds fæsteprotokoller kan vi nogenlunde følge ejerforholdene.

Gård nr. 5Gård nr. 6
ÅrFæsterBegivenhedFæsterBegivenhed
1664Hans AndersenRasmus Nielsen
1680Per Hansen og Ole HansenRasmus Nielsen
1688Jens EriksenPeder Lauritzen
1694Rasmus Nielsen BiildFæstebrev
1710Hans HansenFæstebrev
1730Hans HansenRasmus Nielsen Biild
1758Mathias Rassmussen BiildFæstebrev
1798Mathias Rasmussen BiildHans Thagesen
1805Peder MathiasenHans Thagesen
1807Peder MathiasenHans Thagesen
1810Hans ThagesenPeder MathiasenDe to må åbenbart have byttet gård?
1812Hans ThagesenPeder Mathiasen
1821Hans ThagesenPeder Mathiasen
1823unge Hans Hansen (Thagesen)Peder Mathiasen
1834unge Hans HansenMathias PedersenFrikøber sig fra fæstet i ??
1838unge Hans HansenMathias Pedersen
1868Niels Mathiasen pedersen
1871Rasmus HansenSælger til ->Niels Mathiasen Pedersen

I 1871 får Niels Mathiasen Pedersen Kgl. bevilling til at købe nabogården matr. no. 22a af Rasmus Hansen. I 1875 bliver begge gårde revet ned og det nuværende stuehus bygget ca. midt på de to sammenlagte grunde.

1908Mathias Nielsen
1964Jens Aage Mathiasen Nielsen
1995Ann-Dorit Andersen og Steffen Nørregaard Larsen
2001Nuværende ejer

Ejer- og familieforholdene er komplicerede, og familierne på de to gårde gifter sig ind i hinanden - og med familier på andre gårde.
I 1872 får Hans Mathiasen forpagtningskontrakt på gården på Odensevej 21 (gård nr. 4). Hans Mathiasen er søn af Mathias Pedersen på gård nr. 6.
I1939 skilles nuværende Odensevej 23 fra Søbygård, og i 1973 skilles Odensevej 25a fra gården.


Den sammenlagte og nybyggede gård fra 1875 var med stråtag, der i 1926 udskiftes med fast tag. Vi har to billeder af gården med stråtag uden årstal.
Det første er med trekanten i forgrunden, medens der endnu var gadekær.


Et luftfoto fra Det Kgl Biblioteks luftfotosamling fra 1939.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Stuehuset med de tre skorstene har fået en ordentlig overhaling, og længerne er stadig stråtækte. I forgrunden har vi Odensevej og til venstre det ret nybyggede Odensevej 23.


I 1951 rammer katastrofen i form af en brand, der ud over Søbygård raserer Odensevej 21, hvor længerne også nedbrænder. Ilden er lige ved at få fat på Odensevej 19, Lindely, men brandvæsenet og hjælpere får nedkæmpet ilden. Fyens Stiftstidende beretter om branden d. 24. maj 1951:

Arkivet har nogle privatfoto af gården efter branden


Luftfoto 1956, hvor den nye avlsbygning med fast tag er kommet til. Ligeså på Odensevej 21.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto (lodret) 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Og endelig arkivets nyere billede af Odensevej 25:

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.