Malvinas julehjerter – 2024

Julen 2023 er overstået, og julepynten skal gemmes væk. I det, som vi kalder "Aases julekuffert" (Julepynt fra Aase Reffstrup og hendes mor, Dora Mikkelsen (bestyrer af telefoncentralen i Nørre Søby)), ligger denne lille fine hjerteformede æske:

Inde i låget er der en lille tekst:

De nævnte "mini-hjerter" er rigtig nok mindre end Malvinas normale hjerter. Dem i æsken er ca. 7 cm, og altså afpasset til at kunne bruges på et sygehus med ringere pladsforhold end hjemme i stuen. De 11 af de 12 små hjerter er forsynet med en tekst indeni - det 12. er sikkert også et af Malvinas hjerter, men har en anden historie. Det er dateret 1988.

"MC 1953. Til Dora M i Aarhus". MC er Malvina Christoffersen. Vi har tidligere bragt en artikel om Malvinas julehjerter. Du kan se den her. Her berettes i større detalje om Malvina og hendes julehjerter. Et kort citat fra artiklen:

Hun var født 31. oktober 1878 – datter af musiker Mads Pedersen og Marie Sofie,  som boede på nuværende Radbyvej 3. Malvina blev gift med mejeribestyrer på Nørre Søby Andelsmejeri – Niels Christoffersen.

Den yngste datter Gudrun, som i mange år boede i Dalum, fortalte mig (Aase Reffstrup), at hendes mor – så langt tilbage, som hun kunne huske – flettede hjertekurve. Malvina lærte kunsten af sin bedstemor, Sidsel, som var kammerjomfru på Søbysøgård hos baronessen.

Her er "mini-hjerterne" fra æsken:

Det er det grønne og gule hjerte yderst til venstre på billedet herunder, der ikke er et af hjerterne til Dora Mikkelsen (men som ligger i æsken).

Man bemærker også, at disse hjerter ikke er med den ellers så karakteristiske røde snor, men har grøn eller lys-lilla snor.

Søren Lund og Nørre Søby

Februar måneds billede var en akvarel af maleren Søren Lund. Han havde en mangeårig tilknytning til Nørre Søby - den graver vi lidt dybere i her.

Søren Lund fødes december 1852 i Horne på Sydfyn. Her bliver han ven med Victor Robert Harder, da denne som ung præst er kapellan i Horne på Sydfyn fra 1903. Arkivet har fået to af fru Harders gæstebøger fra familien. Den ene af dem dokumenterer Søren Lunds hyppige og ofte ganske langvarige besøg hos familien Harder i Nørre Søby. Besøgene varede ofte en eller to uger, men Søren Lund har også været gæst i en hel måned.

Gæstebogens sider har Harders inddelt i felter, så de ligner små visitkort.

V. R. Harder bliver sognepræst i Tæbring Sogn på Mors omkring 1909, og der er i denne gæstebog optegnelser fra tiden i Tæbring fra 1912 - 1915 - bl.a. denne.

"For Modtagelse god i Eders Hjem
hvorved jeg fik Tæbring at skue
hjærtelig Tak jeg bærer frem
til Pastor Harder og Frue"

Senere, da V. R. Harder i 1915 bliver sognepræst i Nørre Søby (flytning 31. maj), fortsætter rækken af besøg i præstegården hos vennen pastor Harder. Gæstebogen rummer Søren Lunds signaturer for hvert af årene 1915 frem til 1928. Her viser vi de optegnelser i gæstebogen, hvor Søren Lund tegnede en lille tegning til tak.

Under disse besøg satte Søren Lund sit staffeli op forskellige steder i Nørre Søby. Gunnar Lindely (en søn fra gården Lindely på Odensevej) fortæller, at man nemt kunne se, hvor Søren Lund havde siddet med staffeliet - der lå nemlig altid en mængde brugte tændstikker. Det kunne være svært at holde gang i piben, når der også skulle males. Ved besøgets slut blev der ofte holdt auktion over produktionen - især var Nørre Søby- og Heden-motiver eftertragtede.

På Lindely anskaffede man også nogle af Søren Lunds billeder. Fra Gunnar Lindely har arkivet fået billeder af dem samt ledsagende tekst. Der er to akvareller 40 x 30 cm af hhv. præstegården (1915) og Søbysøgård (1919). Desuden et af kirken fra 1918 (20 x 30 cm). Billedet af præstegården var i februar månedens billede.

Gennem Tyskland og Frankrig – 1946

Lærer Mahler var i sommeren 1946 på frivilligt genopbygningsarbejde i Frankrig efter 2. Verdenskrig sammen med andre fra en række lande. Vi har fra sønnen, Ejgil Mahler, fået tilladelse til at bringe faderens beretning om turen fra Danmark til Sydfrankrig gennem det krigshærgede Tyskland og Frankrig. Ud over at være en interessant og levende fortalt skildring af rejsen og dens indtryk, giver det lidt af en forståelse for de forhold, som fx de franske feriebørn i Nørre Søby har holdt ferie fra.

Læs beskrivelsen her. (Åbner i ny fane / nyt vindue)

Franske feriebørn – billeder og beretninger

Her kommer to erindringer om de franske feriebørn i Nørre Søby. De er fra Ejgil Mahler og Birte Kristoffersen.
Læs erindringerne her (Åbner i ny fane/nyt vindue)
Arkivet har også en række billeder, som bringes nedenfor (Husk at du kan zoome ind på billederne med et klik på dem). De fleste af de franske feriebørn er omtalt i erindringerne.

Monique -Annelise Gottschalck med Annette – Louise – Yvette

Aage Gottschalck med Annette og Louise

Monique og Louise. 1946

Monique i konfirmationstøj

Maudez

Maudez og Marcel. 1946

Maudez og Marcel. 1946

Maudez

Maudez 1949

Esther Christensen, Maudez og Birthe v. Odense Banegård

Maudez, søsteren Vivien, Gudrun, Malvina (hos Gudrun 1965)

Khrusjtjov på Fyn i 1964

I 1964 besøgte Sovjetunionens ministerpræsident Nikita Khrusjtjov Danmark og var herunder på Fyn. På sin vej fra Odense til Sallinge (og daværende landbrugsminister Karl Skytte) kom kortegen gennem Nørre Søby. Det har arkivet et par billeder af. De er fotograferet af Olav Møller Christiansen. Begge billeder er med gadekæret og Radbyvej i baggrunden.

Ledsage- eller førerbilen
Nikita Khrusjtjovs bil

Besøget er bl.a. beskrevet her: Khrusjtjovs besøg i Odense (Åbner i ny fane/ny side)

Carl Nielsens barndomshjem

Den 18. september 2018 kunne man i Fyens Stiftstidende læse
(Klik her for Link til artikel i Fyens Stiftstidende – abonnenter kan læse hele artiklen):

Med udgangspunkt i komponisten Carl Nielsens værdier, skal den kommende masterplan sikre, at Nr. Lyndelse og Nr. Søby bliver bedre forbundet af grønne oaser og stisystem.

Masterplanen opererer med opgraderinger af bymidterne i Nørre Lyndelse og i Nørre Søby, med sammenbinding af området med grønne forbindelser og oaser – og endelig det vigtigste i denne sammenhæng: En synliggørelse af kulturarven, hvor Carl Nielsens barndomshjem spiller en central rolle.

Om barndomshjemmet hedder det i avisens omtale af planen:

Udvidelse af faciliteterne, så der er plads til flere.
Omlægning af museets ankomstområde, så det bliver lettere at finde.
Ankomstområdet skal forskønnes.
Området bagved skal åbnes op.
Der skal opføres en pavillon, som kan skabe plads til undervisning, arrangementer mm.

Lokalarkivet har et stort materiale om Carl Nielsen og barndomshjemmet. I arkivets årsskrift for 2006 omtales barndomshjemmet i anledning af 50-året for museets indvielse og 10-året for vennekredsens oprettelse.

Du kan læse årsskriftet her (Åbner i nyt vindue/ny fane)

Billedet fra årsskriftets forside
Billedet fra årsskriftets bagside


I årsskriftet findes en henvisning til en artikel i Fyens Stiftstidende fra d. 30. marts 1987. Den kan du se her (Åbner i nyt vindue/ny fane)
Bringes med tilladelse fra Fyens Stiftstidende

Ny præst i Nørre Søby

D. 6. maj 2018 indsættes Elisabeth Engell Jessen som ny præst i Nørre Søby.
Begivenheden omtales i Sognet Nr. 3 Maj-Juni 2018, side 3-4 (Åbner i nyt vindue/ny side).
På denne side kan du se en fortegnelse over alle sognets præster tilbage fra reformationen i 1537. På siden er der link til, hvad der foreløbig er af ekstra materiale om sognets præster.