Skuespil og koncert på sportspladsen

I de første år efter sportspladsens indvielse var der stor og livlig aktivitet. Arkivet har programmer og enkelte billeder fra dilettantforestillinger og et program med fra et norsk "gutteorkester"s 30-års jubilæumsturne i Danmark efter befrielsen.

Sandefjords guttemusikkorps spillede 13. juli 1947 på sportspladsen.

Sandefjords Guttemusikkorps blev omtalt i Fyens Stiftstidende d. 7. juli 1946. De gæstede Odense indbudt af Foreningen Norden og i notitsen står:
"Paa Lørdag spiller Guttemusikkorpset ved et nordisk Møde på Nr. Søby Stadion"

Pladsen blev også brugt til teater. Vi oplysninger om 2 forestillinger:

"Ambrosius" opført 5. eller 11. juli 1947 (program). Programmet siger d. 5. og protokollen d. 11.

"Elverhøj" opført 27. og 29. juni 1948 (program og billeder)

Begge er omtalt i Dilettanternes protokol - det er med som udskrift.

Om Ambrosius har vi følgende udskrift fra en protokol

Om Elverhøj har vi følgende:

I protokollen læses følgende:

Man aner måske fra hjertesukket, at entusiasmen fra befrielsen og de første år derefter er lidt på retur - en ny hverdag er ved at melde sig.

Dilettant i Nørre Søby i 130 år

Dilettant i Nørre Søby i 130 år.

Det ældste, vi kender til om dilettant her i byen, er et billede (ret utydeligt) fra 1890 – ”Nørre Søby Dilettanterne” står der på det. En flok alvorligt udseende ungersvende og ungmøer, som ikke umiddelbart giver indtryk af “fest og farver”. Men det er der en god grund til – billeder fra den tid (og såmænd helt langt op i 1900-tallet) viser ofte netop alvorlige ansigter – fotografens udstyr var af en sådan art, at det tog lang tid “at blive skudklar”. Læs mere om Nørre Søby Dilettantforening 130 år

Landsbyen og Ungdomsfængslet

Ud over naboskab, sport, møder hos købmand, brugsforening, slagter m.m. har der også på foreningsniveau været relationer mellem landsbyens “almindelige” beboere og Søbysøgårds funktionærer. Se fx her fra gymnastikforeningens forhandlingsprotokol for 1955:

hvor man sammen med funktionærforeningen beslutter at opføre et dilettantstykke: “Himlen har ingen tagrender”.

Forhandlingsprotokollen og de originale billeder fra forestillingen kan ses i lokalarkivet – så kig ud til os.

Du kan få et kig på materialet om forestillingen her