Skuespil og koncert på sportspladsen

I de første år efter sportspladsens indvielse var der stor og livlig aktivitet. Arkivet har programmer og enkelte billeder fra dilettantforestillinger og et program med fra et norsk "gutteorkester"s 30-års jubilæumsturne i Danmark efter befrielsen.

Sandefjords guttemusikkorps spillede 13. juli 1947 på sportspladsen.

Sandefjords Guttemusikkorps blev omtalt i Fyens Stiftstidende d. 7. juli 1946. De gæstede Odense indbudt af Foreningen Norden og i notitsen står:
"Paa Lørdag spiller Guttemusikkorpset ved et nordisk Møde på Nr. Søby Stadion"

Pladsen blev også brugt til teater. Vi oplysninger om 2 forestillinger:

"Ambrosius" opført 5. eller 11. juli 1947 (program). Programmet siger d. 5. og protokollen d. 11.

"Elverhøj" opført 27. og 29. juni 1948 (program og billeder)

Begge er omtalt i Dilettanternes protokol - det er med som udskrift.

Om Ambrosius har vi følgende udskrift fra en protokol

Om Elverhøj har vi følgende:

I protokollen læses følgende:

Man aner måske fra hjertesukket, at entusiasmen fra befrielsen og de første år derefter er lidt på retur - en ny hverdag er ved at melde sig.

Det frivillige arbejde med Sportspladsen

Arkivet har nogle billeder af jordarbejdet ved anlæggelsen af sportspladsen (Nørre Søby Fest- og Idrætsplads). Billederne er fra efteråret 1942 og 1943.

De giver et fint indtryk af den store opbakning, der har været til projektet og af arbjdsvilkårene. Der er ikke anvendt meget maskinkraft!

Da hjælpen fra Søbysøgaard kommer, medbringer de skinner og tipvogne. Søbysøgaard havde før og under besættelsen, 1940 - 1945, tørvegravning fra moser på gårdens område, og skinner og tipvogne var brugt her.