Det frivillige arbejde med Sportspladsen

Arkivet har nogle billeder af jordarbejdet ved anlæggelsen af sportspladsen (Nørre Søby Fest- og Idrætsplads). Billederne er fra efteråret 1942 og 1943.

De giver et fint indtryk af den store opbakning, der har været til projektet og af arbjdsvilkårene. Der er ikke anvendt meget maskinkraft!

Da hjælpen fra Søbysøgaard kommer, medbringer de skinner og tipvogne. Søbysøgaard havde før og under besættelsen, 1940 - 1945, tørvegravning fra moser på gårdens område, og skinner og tipvogne var brugt her.