Odensevej 25 – Søbygård

Odensevej 25

"Søbygård" - gård no. 5 og 6 - matriklerne 22a og 23a

Se siden om fæstegårdene i Nørre Søby

Nuværende Odensevej 25 kommer fra en af de ældste familie- og slægtsgårde i Nørre Søby. Det begynder med fæstegårdene no. 5 og 6 på matriklerne 22a og 23a; det er usikkert hvilket matrikelnummer, der hører til hvilken gård. Via folketællinger og Søbysøgårds fæsteprotokoller kan vi nogenlunde følge ejerforholdene.

Gård nr. 5Gård nr. 6
ÅrFæsterBegivenhedFæsterBegivenhed
1664Hans AndersenRasmus Nielsen
1680Per Hansen og Ole HansenRasmus Nielsen
1688Jens EriksenPeder Lauritzen
1694Rasmus Nielsen BiildFæstebrev
1710Hans HansenFæstebrev
1730Hans HansenRasmus Nielsen Biild
1758Mathias Rassmussen BiildFæstebrev
1798Mathias Rasmussen BiildHans Thagesen
1805Peder MathiasenHans Thagesen
1807Peder MathiasenHans Thagesen
1810Hans ThagesenPeder MathiasenDe to må åbenbart have byttet gård?
1812Hans ThagesenPeder Mathiasen
1821Hans ThagesenPeder Mathiasen
1823unge Hans Hansen (Thagesen)Peder Mathiasen
1834unge Hans HansenMathias PedersenFrikøber sig fra fæstet i ??
1838unge Hans HansenMathias Pedersen
1868Niels Mathiasen pedersen
1871Rasmus HansenSælger til ->Niels Mathiasen Pedersen

I 1871 får Niels Mathiasen Pedersen Kgl. bevilling til at købe nabogården matr. no. 22a af Rasmus Hansen. I 1875 bliver begge gårde revet ned og det nuværende stuehus bygget ca. midt på de to sammenlagte grunde.

1908Mathias Nielsen
1964Jens Aage Mathiasen Nielsen
1995Ann-Dorit Andersen og Steffen Nørregaard Larsen
2001Nuværende ejer

Ejer- og familieforholdene er komplicerede, og familierne på de to gårde gifter sig ind i hinanden - og med familier på andre gårde.
I 1872 får Hans Mathiasen forpagtningskontrakt på gården på Odensevej 21 (gård nr. 4). Hans Mathiasen er søn af Mathias Pedersen på gård nr. 6.
I1939 skilles nuværende Odensevej 23 fra Søbygård, og i 1973 skilles Odensevej 25a fra gården.


Den sammenlagte og nybyggede gård fra 1875 var med stråtag, der i 1926 udskiftes med fast tag. Vi har to billeder af gården med stråtag uden årstal.
Det første er med trekanten i forgrunden, medens der endnu var gadekær.


Et luftfoto fra Det Kgl Biblioteks luftfotosamling fra 1939.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Stuehuset med de tre skorstene har fået en ordentlig overhaling, og længerne er stadig stråtækte. I forgrunden har vi Odensevej og til venstre det ret nybyggede Odensevej 23.


I 1951 rammer katastrofen i form af en brand, der ud over Søbygård raserer Odensevej 21, hvor længerne også nedbrænder. Ilden er lige ved at få fat på Odensevej 19, Lindely, men brandvæsenet og hjælpere får nedkæmpet ilden. Fyens Stiftstidende beretter om branden d. 24. maj 1951:

Arkivet har nogle privatfoto af gården efter branden


Luftfoto 1956, hvor den nye avlsbygning med fast tag er kommet til. Ligeså på Odensevej 21.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto (lodret) 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Og endelig arkivets nyere billede af Odensevej 25:

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Radbyvej 2

Gård nr. 15 - siden "Væverhuset"

Se siden om fæstegårdene i Nørre Søby

Radbyvej 2 begynder som en af de 22 fæstegårde i Nørre Søby - gård nr. 15. Som de fleste af de øvrige gårde på vestsiden af den nuværende Odensevej, blev gården ved udskiftningen flyttet ud på jorden og fik matr. no. 13a. Det er "Fredenslund", Odensevej 62.

Ejendommen inde i byen fik matr. no. 13b.

Oversigt over fæstere på gård nr. 15, medens den lå i byen.

ca. 1650 Jens Hansen
? Erik Andersen dennes søn
? Anders Eriksen overtager fæstet, men fradømmes det
1704 Jørgen Ibsen, dennes søn
1728 Jeppe Jørgensen, dennes søn
1769 Jørgen Ibsen
1795 Mads Larsen gifter sig med Anne Jørgensdatter (et af Jørgen Ibsens børn). Mads Larsen dør i 1823
1823 Anne Jørgensdatter overtager fæstet, og hendes søn Rasmus Madsen overtager
1844 Rasmus Madsen

Rasmus Madsen er nok den sidste fæster af gården på matr. no. 13 inde i byen. Den udskiftede gård på matr. no. 13a (nu "Fredenslund", Odensevej 62) er opført 1850, og bliver fra Søbysøgård tilskødet Rasmus Madsen i 1855.

På ejendommen i byen, nu matr. no. 13b, har i 1845 boet en husmand og hjulmand Niels Jørgensen. Folketællingen 1845 viser, at der hos Niels Jørgensen boede en hjulmandskarl Hans Jacob Larsen. Hans Jacob Larsen overtager huset, men vi ved ikke hvornår.
Det er efter ejeren fra 1869, væver Christen Larsen, at huset har fået navnet "Væverhuset".

? Hans Jacob Larsen
1869 Væver Christen Larsen, gift med Gjertrud Larsen, født Nielsen.
? Gjertrud Larsen sidder i uskiftet bo efter Christen Larsens død
1914 Johan Friederich Christopher Lüth, gift med Gjertrud og Christen Larsens datter Johanne Dorthes Christensen Lüth - og dermed svigersøn til Gjertrud og Christen Larsen
1952 Johanne Dorthes Christensen Lüth får adkomst til matr. no. 13b
1956 Johannes Pedersen
1998 Skøde til nuværende ejer

Det første billede er fra år ??? Huset ser ikke nyopført ud, men der er meget åbent omkring det. Man aner Søbysøgård i baggrunden til højre.


De to næste billeder har vi heller ikke årstal for


Luftfoto 1951. Væverhuset gemt bag træer.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1956 - Radbyvej 2 (delvist) nederst til højre i billedet

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1980.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Odensevej 62

Odensevej 62

"Fredenslund"

Se siden om fæstegårde i Nørre Søby

Gården er opført i 1850 og tilskødet Rasmus Madsen, der er flyttet ud fra det gamle matr. no. 13 - gård nr. 15 (Radbyvej 2).

Indehaver-rækken er:

1855 Rasmus Madsen
1887 Jørgen Hansen
1901 Jens Peter Kristensen
1938 Hans Georg Niels Jakobsen
1969-70 Eskild T. Kristoffersen
1973 Ove V. Rasmussen
1995 Erling Holger Nielsen
2005 Nuværende ejer

Fredenslund 1936 fra et postkort, vi har i arkivet


Fredenslund 1939 luftfoto fra Det kongelige Biblioteks luftfotosamling.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Fredenslund 1951 Det kongelige Biblioteks luftfotosamling.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Fredenslund 1954 Det kongelige Biblioteks luftfotosamling.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Fredenslund 1961 Det kongelige Biblioteks luftfotosamling.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Fredenslund 1988 Det kongelige Biblioteks luftfotosamling.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Fredenslund - efter 1988

Gammelgaard

Gården er fæstegård nr. 7. Se siden om fæstegårdene i Nørre Søby

Gården blev bygget i 1775, og fra gårdens første fæstebonde gik ejerskabet i lige linje i 7 generationer, indtil Poul Henning Larsen, af gamle søbynitter kun kendt som ”Skipper”, solgte gården i 1991. Inden da havde hans far, Karl Larsen, kaldet ”Store Karl”, solgt jorden fra til udstykning, der hvor Gammelgårdsvej ligger i dag.

En kort ejeroversigt med de 7 generationer:

Fra 1775 Hans Nielsen og Karen Rasmusdatter
Fra 1790 Deres datter Maren Hansdatter gift med Hans Jørgensen
Fra 1831 Deres søn Jørgen Hansen gift med Johanne Andersdatter
Fra 1873 Deres søn Hans Jørgen Hansen gift med Karen Kirstine Rasmusdatter
Fra 1929 Deres datter Johanne Rasmine Hansen gift med Jørgen Marius Jørgensen
Fra 1938 Deres datter Valborg Kirstine Jørgensen gift med Niels Arne Karl Harry Larsen
Fra 1973 - 1991 Deres søn Poul Henning Larsen - kaldet ”Skipper”

 

Herover: Kort fra 1816. Gammelgaard ved den grønne pil.

Et kort med lidt mere detalje, der er gældende fra 1809 - 1852

Vi ser gadekæret nederst til venstre og trekanten øverst til højre - det var tidligere også gadekær. Gammelgaard ligger igen ved den grønne pil. Det ser ud til at Gammelgaard har erhvervet matr. nr. 20, der er blevet sammatrikuleret med 21.

Det næste kort dækker perioden 1852 - 1871 - ikke de store ændringer.

Der begynder på det næste kort at blive bebygget ud langs Røjlevej og Skolegyden. Der sker ikke så meget omkring Gammelgaard og de centralt beliggende gårde i byen. Kortet er med interval 1905 - 1972.

Og sådan er matrikelfordelingen i dag:

Af billeder af Gammelgaard kan vi vise følgende - de fleste fra det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling.
Først har vi den flotte firlængede gård fra 1939.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Til venstre i billedet har vi Odensevej. Bemærk lige vejtræerne og masten med de mange telefonledninger på vej hen til centralen (Odensevej 12).

Arkivet har dette billede fra gårdspladsen på Gammelgård - formentlig fra perioden 1940 - 1950.

Næste billede er Gammelgaard 1951, luftfoto. Nørre Søby Mølle i baggrunden, Odensevej er lige uden for billedets højre side. Beskæringsmarkeringerne og påskrifterne er fra luftfotofirmaet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto blev også taget lodret - formentlig fra større højde. Her finder vi fra 1980 et luftfoto, hvor vi har taget området omkring Gammelgaard. Gården er nu reduceret til tre længer, men nu er jorden også solgt fra til udstykning. I billedets højre side har vi Gammelgårdsvej og nogle af de nyere huse.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

11 år senere, 1991, har vi som det næste dette billede. Ikke de store ændringer, men Gammelgaard har fået længen ud mod Odensevej nedrevet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.