Odensevej 43 – Fæstegård nr. 13

Se siden om fæstegårdene i Nørre Søby

Rækken af fæstere (dem, vi har oplysninger om), ser således ud:

ÅrstalFæsterBegivenhed/ Kommentar
Thomas HiortAfstår gården for armod og fattigdom
1715Jens Nielsen
1735Niels JensenNiels Jensen er Jens Nielsens søn.
Betaler i indfæste 40 sletdaler.
Afstår gården grundet svaghed og alderdom
1766Christopher LarsenChristopher Larsen dør 1777
1777Lars AndersenKommer fra Vejlegård Gods med fripas.
1812Niels LarsenNiels Larsen er Lars Andersens svigersøn.
Gården er udskiftet fra fællesskabet.
1821Hans MathiasenHans Mathiasen kom fra Aarslev. Overtager efter Niels Larsens død.
1848Lars LarsenLars Larsen kom fra Sdr. Broby - og det er ham, der frikøber gården.
Hans Mathiasens enke, Kirsten Hansdatter bor på aftægt.

For fæstegård nr. 13 har vi fra Søbysøgårds fæsteprotokol følgende købekontrakt, hvor altså fæstet ophører og ejendommen overgår til bondens ejendom. Det sker i 1848.

Imellem underskrevne kommandant, Enevold de Falsen fra hovedgården Søby Søgaard,
commandør af Dannebrogen, som sælger, og ungkarl Lars Larsen af Ølsted, Sdr. Broby
Sogn som køber, er indgået følgende:  Købekontrakt
Når gårdmand Hans Mathiasen i Søby i Aasum hrd., Odense Amt, inden herredsretten
frasiger sig fæsteretten til sin iboende gård, som efter den nye matr.nr. 15 står for ufrit
agre og enge, samt afleverer sit fæstebrev til cassation, så sælger jeg hermed til køber,
ungkarl Lars Larsen fra Ølsted, bemeldte min fæstegård og alt hartkornet tilliggende i
by og mark, samtlige bygninger, tillige med gårdens andel i sognets fælles tørvemål,
stående for agre og enge hartkorn efter den ny matrikel under no. 41.
Underskrevet med overværelse af vitterlighedsvidner, 4. marts 1848.

Her er listen med ejere efter frikøbet fra fæstet:

ÅrstalEjerBegivenhed/
Kommentar
1848Lars LarsenLars Larsen frikøber gården
1868Rasmus LarsenLars Larsen mageskifter med Rasmus Larsen fra Biildgård - Odensevej 46
1876Kristen JensenKristen Jensen var officer og folketingsmand
1886 - 1905Kristen Jensen udlejer gården
1905Hans Marius JensenHans Marius Jensen er søn af Kristen Jensen
1935Aage Møller ChristiansenAage Møller Christiansen er brorsøn til Hans Marius Jensens hustru Karen Dorthea
1977Olav Møller ChristiansenOlav Møller Christiansen er Aage Møller Christiansens søn
1995Nuværende ejere

Luftfoto 1939. Det er Odensevej nede i venstre hjørne.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1956. Taget fra nord mod sydvest. Nørre Søby Mølle ses yderst til venstre. Gadekæret nær billedets midte, og Houlung Mose i baggrunden.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1959.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1972-73

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1991

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Vandværksvej 2 – Ærtekildegård

på Ærtekildegård - Vandværksvej 2 - er udflyttergård fra fæstegård nr. 21, Odensevej 26. Gården eksisterer ikke mere. Den blev omkring 1982-83 opkøbt af naboen på Vandværksvej 4, Østergaard. I 1985 - i forbindelse med omfartsvejens etablering, fik ejeren af Østergård afslag på ansøgning om at bygge et nyt hus på grunden til afløsning for det gamle, der var i dårlig stand. Det blev derfor revet ned og totalt fjernet. Jorden blev lagt til Østergaard.

Se oversigten over Nørre Søbys fæstegårde og udflyttergårdene

Ejerforholdene på Ærtekildegård:

ÅrstalEjerKommentar
1856Jens NielsenHar sandsynligvis ladet gården opføre i 1856
1878Jens Madsen
1899Ane Cathrine ChristensenAne Cathrine Christensen er Jens Madsens enke. Sidder i uskiftet bo.
1900Hans Jørgensen LeerbekHans Jørgensen Leerbek boede ikke selv på gården. Senere i 1900 flytter hans søn, Niels Peder Jørgensen Leerbek ind
1905Niels Peder Jørgensen Leerbek
1934Albertus Jervelund
1961Hans Kristian JervelundSøn af Albertus Jervelund
1985Jørgen Elkjær KnudsenNedriver og fjerner Ærtekildegård. Jorden lægges til Østergaard.

 


Luftfoto 1939. Vandværksvej til venstre uden for billedet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

2 stk. luftfoto fra 1951. Vandværksvej går gennem billedernes midte.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1954

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 1973. Ærtekildegård ligger ca. "Kl. 4" for enden af alleen.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1979

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 1982. Ærtekildegård ligger til højre ved billedets kant, ca. "kl. 2"

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1989. Ærtekildegård er helt borte - man ser en lys plet på marken, hvor den har ligget. Der er også spor efter alleen, der gik ind til gården fra vandværksvej. Øverst i billedet - ca. "Kl. 1".

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Odensevej 26 – Fæstegård nr. 20

Gården er i dag almindelig beboelsesejendom, men har i mange år været kendt som Juelsgård (Juulsgård) uden anden forklaring, end at sådan har det altid været.
En mulig forklaring er måske: Den nuværende bygning er opført omkring 1850 som afløsning for en bygning (gård), der brændte. Den brændte bygning har tjent som degnebolig, og omkring 1750 - 1800 har der boet et degnepar, Frederik Christensen Juel med sine to koner - så måske er navnet blevet hængende?

Fæstegård 20 er en af gårdene på østsiden af landevejen, der ved udskiftningen fik sammenhængende jord på udjorden. Det blev Ærtekildegård, Vandværksvej 2.

Se oversigten over Nørre Søbys fæstegårde

Om ejendommen på Odensevej 26 har vi:

ÅrEjerBegivenhed/Bemærkning
1855Niels RasmussenGift med Karen Mortensdatter fra Allested
1871Karen MortensdatterNiels Rasmussen dør i 1867.
Skifteudskrift som adkomst for Karen Mortensdatter
1871Rasmus NielsenSøn af Niels Rasmussen og Karen Mortensdatter
1900Rasmus NielsenRasmus Nielsen køber det nyudstykkede matr. 2d. Det er en del af arealet på venstre hånd ud ad Skolegyden
1906Niels Peder HansenNiels Peder Hansen er Rasmus Nielsens svigersøn
1917Rasmus Pedersen
1941Svend AndersenBegynder udstykning af grunde på Skolegyden
1956Ove Erhardt PetersenFortsætter udstykningen af Skolegyden
1975Niels O. Hansen
Karen E. Pedersen
1985Karen Elsebeth Hansen
1987Jacob Voigt
Mogens Voigt
Tove Voigt
1990Mogens Voigt
Tove Voigt
1998Annie Korterman
Leif P. J. Korterman
2003Nuværende ejere


Luftfoto fra 1939. Odensevej øverst til højre på skrå med Søbygård, Odensevej 25, helt oppe i hjørnet. Nederst fæstegård nr. 19 med hestegangen.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1954/55. Fotoet er en gave til arkivet fra Annalise og Niels Andersen. Niels Andersen er søn af Mary og Svend Andersen, der havde ejendommen fra 1941 - 1956. På billedet ses de dengang ret nye huse:
Odensevej 24 (Tatol) fra 1950
Søvænget 2 fra 1952

Desuden
- yderst til højre Kirkesøvej 9 (det hvide hus - nu nedrevet)
- Fæstegård 19 kigger lige frem nederst til venstre (også nedrevet).

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1956

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

En kort overgang i 2002 var der en pølsevogn foran ejendommen. Den lukkede dog snart igen.


Endelig har Birgit Waarsøe Rasmussen taget et billede af ejendommen i 2016-17

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Tværgyden 2 - "Lykkedal"

Tværgyden 2, der hørte til fæstegård 17s udjorder, blev skilt fra som selvstændig matrikel i 1892 af Søren Nielsen, der samme år havde overtaget fæstegård 17 (Odensevej 38).
I 1908 bygger Søren Nielsen Lykkedal og flytter dertil med sin familie.

Læs om fæstegård 17.

Se oversigt over fæstegårdene i Nørre Søby.

Ejerforhold for "Lykkedal":

ÅrstalEjerBegivenhed / bemærkning
1892Søren NielsenUdstykker "Lykkedal" fra fæstegård 17s udjorder
1908Søren NielsenBygger "Lykkedal"
1918Mourits Valdemar Lysemose
1925Ejnar Christian Nielsen
1935Niels Hansen Nielsen
1953Peder Christian Andersen og Tove Lerche AndersenTove Lerche Andersen er Niels Hansen Nielsens datter
1972Hans Mose HansenHans Mose Hansen ejer "Østergaard", Vandværksvej 4
1978Susan Mose Knudsen, Poul Mose Hansen, Anne Mose HansenJorden frasælges og lægges til "Østergaard", Vandværksvej 4
1993Nuværende ejere

 


Luftfoto 1939

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1951 - 2 stk.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1954

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1961

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989. Tværgyden er "afskåret" af omfartsvejen øverst i billedet.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 2007

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

2 stk. foto 2016 af Birgit Worsøe Rasmussen

Fæstegård nr. 17 – Odensevej 38

Som en af fæstegårdene i Nørre Søby beliggende vest for landevejen (Odensevej) var der ikke sammenhængende jord nok til fæstegård nr. 17 tæt på byen, når de øst for vejen liggende gårde havde fået deres. Men udflytningen gik lidt langsommere her. Først omkring 1908 bliver der udstykket en lod fra gård nr. 17s udjorder sydøst for byen, nemlig det nuværende "Lykkedal" på Tværgyden 2.

Se oversigten over fæstegårdene i Nørre Søby.

Om tiden som fæstegård har vi følgende oplysninger:

ÅrFæsterBegivenhed / Bemærkning
??Niels Nielsen Smed
1794Lars FrederiksenFår sønnen Frederik Larsen med hustru Karen Nielsdatter
1801Lars JensenÆgter Lars Frederiksens enke, Karen Nielsdatter, ved overtagelse af fæstet
1828Frederik LarsenSøn af Lars Frederiksen.
Frikøber sig af fæstet i 1856

Odensevej 38 fortsætter som landbrug frem til ca. 1918, hvor Niels Chr. Hansen oprettede slagtehus, hvorfra han drev sin forretning ved salg på kødture i omegnen, samt torvehandel i Odense. I 1934 indrettede han butik i den forreste længe, hvorfra han drev sin detailhandel. (butikshandel).
Se omtale af Odensevej 38 i opslaget om "Slagtere på Odensevej 38"
Billedet i toppen er af et maleri af ejendommen fra 1969.

I 1964 blev den første lejebolig indrettet i ejendommen.

Om tiden efter frikøbet og frem til i dag har vi:

ÅrEjerBegivenhed / Bemærkning
1856Frederik LarsenFrikøb fra fæstet
1859Lars FrederiksenFrederik Larsens søn
1892Søren NielsenSøren Nielsen udstykker Tværgyden2, "Lykkedal", men den opføres først i 1908
1906Lars Larsen
1918Niels Christian HansenNiels Christian Hansen er slagter og åbner virksomhed her. I folketællingen 1925 er der registreret slagterforretning
1953Poul NielsenPoul Nielsen er viktualiehandler
1956Ingeborg Marie Rasmine HansenNiels Christian Hansens enke
1956-1957Svend Harry Bluhm
Anna Katrine Lund Hansen
Harry Bluhm er slagter
1981-1982Henning PedersenForretningen omdannes til "Modestalden"
1985Svend Harry Bluhm
1991Carl Emil BluhmSvend Harry Bluhms søn
1998Nuværende ejereEjendommen rummer nu kun beboelse

 


Luftfoto fra 1954

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1956

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1956. I baggrunden den gamle Nørre Søby Mølle. På den anden side landevejen i forhold til Odensevej 38 har vi den ret nye bygning med posthus, venteværelse til rutebil og bibliotek. Rutebilen mellem Fåborg og Odense havde holdeplads foran bygningen. For enden af den lave bygning var der cykelskur til de mange, der tog rutebilen til og fra Odense. Mange skolebørn til skoler i Odense. Der var i mange år telefonboks til venstre på pladsen - før mobiltelefonen.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1956. Odensevej 38 ved den grønne pil.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1959

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
  • og fra den anden side i 1959. Odensevej 38 nederst i billedet
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Foto af et maleri af ejendommen. På bagsiden står 1969. Der er slagterbutik.


Årstal ukendt (sandsynligvis omkring 1980) - men butikken var en kort overgang blomsterbutik inden den blev "Modestalden"


1982 - 1985 "Modestalden"


Nogle nyere billeder af ejendommen. Foto Birgit Worsøe Rasmussen 2016

Fæstegård 21

Fæstegård 21 findes ikke mere - og vi ved ikke, hvornår den er nedrevet. Den lå på det gamle matr. nr. 7. Den er vist med gult på billedet i artiklens top. Adressen har på et tidspunkt været Odensevej 22, men den adresse findes ikke mere. Nu ligger Søvænget 2 og Søvænget 4 på den gamle matrikel 7. Ligeledes udstykket fra matr. nr. 7 er Odensevej 24. Nuværende Odensevej 20 har - måske - også hørt til denne fæstegård. Udstykningerne omtales nedenfor.
Fæstegård 21 udflyttes i 1854 til udjorden - Vandværksvej 4, Østergaard

Se oversigten over Nørre Søbys fæstegårde her.

Søvænget 2: Nuværende hus opført 1952 (matr. nr. 7q)

Søvænget 4: Nuværende hus opført 1985 (matr. nr. 7c)

Odensevej 24: Nuværende hus opført 1950 (matr. nr. 7o). Bygget af Gunnar Pedersen, solgt 1953 til mejeribestyrer Laurits Teodor Hansen, der drev mejeriudsalg fra kælderen. I stueetagen var der "Tatol" med forskellige dagligvarer. Solgt 1981 til nuværende ejer.

Odensevej 20: Det gamle hus nedbrændte i 1970. Se opslag om branden: Opslag-1 og Opslag-2. Grunden blev købt i 1979 af nuværende ejer, der byggede det Odensevej 20, der er der i dag. (Matr. nr. 30c)

Med disse informationer bliver det måske lidt tydeligere at se og forstå nedenstående video, der viser en overblænding fra det aktuelle matrikelkort (2021) til matrikelkortet fra 1805. Videoen er måske lidt lang i starten, - det første minuts tid, men sæt den på pause og træk "afspilningsmarkeringen" frem og tilbage eller til det sted, der passer dig bedst. Vis evt. videoen i fuldskærm.
Det interessante omkring fæstegård 21 foregår omkring midten af videoen.

Hvis denne rekonstruktion holder, så har fæstegård nr. 21 ligget i det sydvestlige hjørne af matr. 7q (Søvænget 2).

Fæstegård 21 på den vestlige side af landevejen er en af de gårde, der blev udflyttet til udjorden. Det skete i 1854 og  blev til Vandværksvej 4, Østergaard. Det er Rasmus Hansen, der frikøber sig af fæstet, bygger Østergaard, og Østergaard har beholdt ejerskabet af matr. nr. 7 i landsbyen. Det er en af Østergaards ejere, Hans Peder Frederik Rasmussen, der i 1952 sælger gaarden og flytter ind i det dengang nyopførte hus, nu Søvænget 2.
Vi har følgende om fæstegård 21s ejere, medens den lå i landsbyen.

ÅrFæsterBemærkninger/Begivenhed
1719Peter Madsen
1734Laus Pedersen Bødker
1755Anders Larsen Bødker
1781Peder Nielsen
1800Hans Rasmussen
1844Rasmus Hansen den YngreFrikøber sig fra fæstet og bygger i 1854 Østergaard

 

Luftfoto fra 1956. Odensevej 20 (fra før branden) ligger ved den gule pil, Søvænget 2 ved den røde pil og Odensevej 24 ved den grønne pil.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1963. Odensevej 20 (fra før branden) ligger ved den gule pil, Søvænget 2 ved den røde pil og Odensevej 24 ved den grønne pil.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Vandværksvej 6

Østerlund på adressen Vandværksvej 6 er en af de 22 oprindelige fæstegårde i Nørre Søby, der blev flyttet ud på "udjorden" ved selvejets indførelse omkring 1850. De fleste af fæstegårdene vest for landevejen (ned mod Søbysøgård Sø) kunne ikke få sammenhængende jord nok nær byen, så de blev helt udflyttet til udjorden.

Se oversigt over Nørre Søbys fæstegårde.

Østerlund er udflyttergård fra Kirkesøvej 9, fæstegård nr. 22. Det var Rasmus Jacobsen, fæster på Kirkesøvej 9, der i 1854 frikøbte sig af fæstet, byggede Østerlund, Vandværksvej 6, som han flyttede til i 1855.

Ejere af Østerlund:

ÅrEjerBegivenhed/Kommentar
1855Rasmus JacobsenØsterlund nybygget
1881Hans Mathiasen
1887Niels HansenNiels Hansen er Hans Mathiasens søn
1913Poul Kristian JørgensenOpfører nyt stuehus til Østerlund i 1919
1956Alfred JørgensenAlfred Jørgensen er søn af Poul Kristian Jørgensen
1974Jørgen Elkjær Knudsen
Susan Mose Knudsen
1992Kurt Johansen
Lisbeth Johansen
1993Jannie Bjørnholt
1997Nuværende ejere

 

Det har ikke været muligt at finde mange gamle foto af Østerlund, men her er "høsten" - dels fra arkivet, dels fra nettet.

Det vides ikke, hvornår længerne er revet ned eller kvisten er fjernet på stuehuset.


Østerlund omkring 1930

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Østerlund omkring 1935


Østerlund år ???


Østerlund 2016-2017. Foto Birgit Rasmussen

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Fæstegård nr. 22 – Kirkesøvej 9

Fæstegård nr. 22 under Søbysøgård, Kirkesøvej 9, blev udflyttet til Vandværksvej 6, ”Østerlund”, i 1854. Gården bliver liggende, men brænder på et tidspunkt efter 1855. Genopføres i 1875. Avlsbygningerne nedrives sandsynligvis først i 1900-tallet, og stuehuset fra 1875 nedrives i 2019, efter at der er bygget et nyt hus foran ud til Kirkesøvej.

Du kan se oversigten over fæstegårdene her: oversigt over fæstegårdene

Ejerforhold medens gården var fæstegård:

ÅrFæsterBegivenhed/Kommentar
1742Peder Nielsen LumbyeFæstebrev
?Niels Pedersen LumbyePeder Nielsen Lumbyes søn
?Johanne NielsdatterNiels Pedersen Lumbyes datter af 1. ægteskab, der overtager ved Niels Pedersen Lumbyes død
1800Jacob Rasmussen GrumVed ægteskab med Johanne Nielsdatter - manden står på fæstebrevet
1833Johanne NielsdatterJohanne Nielsdatter overtager fæstet igen ved Jacob Rasmussen Grums død. Sønnen Rasmus Jacobsen er gårdbestyrer
1839Rasmus JacobsenOvertager fæstet efter sin mor Johanne Nielsdatter
1854Rasmus JacobsenFrikøber sig fra fæstet

Rasmus Jacobsen bygger i 1854 "Østerlund" på Vandværksvej 6 og sælger Kirkesøvej 9.

ÅrEjerBegivenhed/Kommentar
1855Hans HansenSkøde fra Rasmus Jacobsen. Hans Hansen var sognefoged. Gården brænder på et tidspunkt, og genopføres i 1875, der står som opførelsesår i BBR
1902Hans Peder Mathias HansenHans Peder Mathias Hansen er Hans Hansens søn
1910Lars Martin KristensenHans Peder Mathias Hansen køber Odensevej 35
1917Hans Andersen
1918Christian Hjære Hansen
Rasmus Madsen Lindely
Christian Hjære Hansen, slagter fra Lumby, Nr. Lyndelse (Se billede her)
Rasmus Madsen Lindely, gårdmand på Odensevej 19, Nørre Søby
1918Hans Jørgen Pedersen Hans Jørgen Pedersen var skomager og optræder flere gange i Nørre Søbys historie. Se her
1930Mathilde GrønnemandOvertager ejendommen på lempelige vilkår, da Hans Jørgen Pedersen bliver boende og bliver plejet
1953Svend Erik Veller HansenFængselsbetjent på Søbysøgård
1958Knud Reffstrup
Aase Reffstrup
Knud og Aase Reffstrup bygger et lille champignongartneri, som de driver til 1968. Bliver boende efter stop med champignon.
2017Nuværende ejerStuehuset fra genopførelsen 1875 nedrives i 2019.
Det vides ikke hvornår avlsbygningerne er nedrevet

Ser vi på de to ældste af de historiske kort, så er det første fra 1805. Her ses gård nr. 22 som en firlænget gård med port mod øst og Kirkesøvej gående forbi på nordsiden.


På det næste kort fra 1901, altså efter branden og genopførelsen i 1875, ser vi 3 sammenhængende længer ud mod Kirkesøvej og et fritliggende stuehus mod syd. Disse tre længer må så være fjernet en gang først i 1900-tallet.


Luftfoto fra 1939. Det er Kirkesøvej i midten af billedet, og på den anden side af vejen har vi Hedelund Madsens gartneri.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1956 taget fra nord for byen mod sydvest. Kirkesøvej 9 nær billedets midte.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1956. Kirkesøvej 9 midt i billedet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billede af stuehuset fra havesiden fra 1959. Det nyopførte champignongartneri til højre. Hedelund Madsens drivhuse i baggrunden mellem bygningerne.


Lodret luftfoto fra 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto fra 1973

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Endnu et højt luftfoto fra en gang omkring 1974. Denne gang fra syd for byen mod nordvest. Man kan ane kirketårnet øverst til venstre og Kirkesøvej 9 ses skråt nedenfor til højre.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto fra 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billede fra toppen af siloen fra 1989. Du kan se en lille serie billeder fra siloens top her


Og lodret luftfoto fra 1991

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Et billede af Kirkesøvej 9 taget fra Kirkesøvej i 1997


Og endelig et billede fra 2020. Det nye hus er bygget foran det gamle stuehus, der er helt fjernet.

Nedrivning af hestegangen

Hestegangen på Odensevej 28 blev nedrevet i november 1983. Jørgen Borg Jensen har givet arkivet nogle billeder herfra.

Hestegangen uden tagbeklædning.

Nedenfor ser vi en del af væggen indefra.

Nedenfor hestegangen set med Odensevej i ryggen. I baggrunden til højre ses stuehuset fra Odensevej 28.

Herunder: et kig i modsat retning af billedet ovenfor. Her taget inde fra hestegangen og ud gennem porten. I baggrunden på den anden side af Odensevej ses Gammelgaard.

Hestegange

Hestegange, el-værker og trekanter

Lidt opsamling på nogle løse ender fra nylige opslag.

Gård nr. 19 havde jo som nævnt en hestegang. En hestegang fandtes tidligere på de fleste større landbrug. Her fik man omsat hestenes kræfter til at drive en eller flere typer af stationære maskiner, fx kværn eller tærskeværk. Jørgen Sørensen fortæller om gård nr. 19’s hestegang: ”Gården havde både kværn, tærskeværk og hakkelsesmaskine. På den sidste lagde de halm i, der så blev hakket ud i en skærekiste. Dette hakkelse blev brugt til at fodre hestene med. Han sagde, at Nr. Lyndelse/Nr. Søby Elektricitetsværk blev taget i brug i 1914.” Nr. Lyndelse og Nr. Søby blev derved elektrificeret, og så blev hestegangen overflødig - men har altså givet navn til den vej, der nu næsten går hen over, hvor den lå.

Se opslaget om hestegangens endeligt på Odensevej 28

Fyens Stiftstidende bringer nogle billeder af hestegange. Det er karakteristiske runde bygninger, seks- eller ottekantede for at tilpasse bindingsværk-siderne til den runde form. Det første er fra 1955, taget under ombygningen af Knudsens gård til Motel Odense (der så senere kom til at hedde Knudsens Gård). Det sidste fra 1958 i en artikel om en gammel gård på Hjortø.

Egnssamlingen i Saltum har dette billede af mekanismen i en hestegang. Hesten spændes fast til bommen til venstre i billedet, og så går den ellers rundt og rundt. Via nogle tandhjul inde i det røde hus, overføres hestens kraft til det ønskede redskab. En sådan mekanisme har der altså været centralt inde i de viste hestegange - også den på Odensevej 28.

Og så kan man også finde denne lidt mere spøjse udgave af en (sø)hestegang. Fyens Stiftstidende 1958:

Som Jørgen Sørensen beskriver det, så ophørte brugen af hestegange i takt med den tiltagende elektrificering af Danmark. Nørre Søby blev først forsynet fra Nr. Lyndelse Elektricitetsværk, bygget og sat i drift i 1914 på Langagergyden mellem Nørre Søby og Nr. Lyndelse.

Tidligere arkivleder, Aase Reffstrup, skrev i ”Skulderbladet” i december 2002 og januar 2003 et par indlæg om elektrificeringen af Nørre Søby.

Lys over Nørre Søby

Det har der ikke altid været. I før­ste halvdel af 1900-tallet var det et ukendt begreb. Det hørte Odense og andre større byer til. Fra solen gik ned til den stod op (fraregnet henholdsvis skumring og dæmring) var der i vinterhalvåret MØRKT på vejene. Der var ikke så mange hu­se, og ofte var der kun lys i et par enkelte vinduer, som så kunne fun­gere som pejlemærker, så det var godt at have lommelygte med.

Elektrisk lys var et gode, som kom til Nørre Søby i 1917. Det kostede penge, så der blev ikke ruttet med brugen. ’’Husk at slukke lyset, når du forlader et værelse”, var fast børnelærdom - og det hænger sta­dig ved, når endetallet på ens per­sonnummer er at finde i den første del af 1900-tallet.

I slutningen af 40’eme var der kræfter i gang i Nørre Søby for at få gadebelysning. I Lokalarkivet har vi tegningslister, forhandlings­protokol, kassebog m.m., der for­tæller om ”Nr. Søby Gadebelys­ning”. Ifølge tegningslisterne be­talte 93 personer et indskud på 10 kr. hver. Kommunen og Søbysøgård bidrog med større beløb. I kommunens var inkluderet det pro­venu, som fremkom ved jordsalg i forbindelse med nedlæggelse af det gamle anlæg "Trekanten”, - der hvor nu Røjlevej går af fra Odensevej. Det er omtalt i SKULDER­BLADET nr. 9 (”Strejftog ..”).

Den 3. januar 1951 var der stiftende generalforsamling. Nr. Søby Gade­belysning var altså en forening, oprettet på privat initiativ. Hvornår gadelyset tændtes første gang, fremgår ikke umiddelbart ved en hurtig gennemlæsning af papirerne. Men alle bilag er bevaret, og det ser ud til, at det var i efteråret 1951. - Er der måske nogen af læserne, der ved det? - Nu gik arbejdet i gang. Der blev truffet aftale med Nr. Lyndelse og Omegns El-værk om leve­ring af gratis strøm i aftentimerne efter skema. Udover de deri fast­satte tider, kunne der bruges strøm til betaling efter måler. Kontroluret blev opsat hos købmand Johs. Chri­stensen. Og Fr. Ellegaard passede levering og udskiftning af pærer.

Medlemmerne betalte 4 kr. - om året - frem til 1961: da blev kontin­gentet hævet til 5 kr. om året. I 1960 gik man fra jævnstrøm til vekselstrøm: i den forbindelse blev der opsat lysstofrør nogle steder, således at gadebelysningen i febru­ar 1961 rådede over 51 almindelige lamper + 5 lysstofrør. Kontroluret blev - efter 10 år hos købmand Christensen - flyttet til transformatortårnet.

I forbindelse med kommunesam­menlægningen i april 1966 sendte bestyrelsen en anmodning til Års­lev kommune om at overtage drift og vedligeholdelse af Nr. Søby Ga­debelysning. Nørre Søby var da den eneste by under den nye kom­mune, som havde privat gadebelys­ning.

Der var da 125 medlemmer, som for første og sidste gang betalte 10 kr. i medlemsbidrag.

Sidste indføring i forhandlingspro­tokollen:

"Bestyrelsesmøde afholdt i Cafe "Clubben” den 31.8.1967.

Dette møde er det sidste, der bliver holdt i Nr. Søby Gadebelysning, da kommunen har overtaget gadebe­lysningen fra 1. april 1967. - Kas­sebeholdningen udgjorde pr. 1.8.1967 kr. 177,42; men i den for­løbne måned er der indkommet reg­ninger, som kommunen har lovet at udrede.

Underskrevet af

Ejgil Frost - Peter Ringsing - Fre­derik Hougaard - Michael Jensen - Harry Vognstoft Rasmussen”

Et stykke Nørre Søby-historie var afsluttet.

Aase Reffstrup

 

Lys over Nørre Søby

HOVSA ! - Lyset over Nørre Søby blinkede kraftigt - rettelse til omtale i december­nummeret!

Jeg beklager, at jeg først lod elektriciteten komme til Nørre Søby i 1917. Det er helt forkert; den kom i 1914. Det var et me­get avanceret samfund, min mor kom til, da hun i 1914 overtog Nørre Søby Central. Der var net­op etableret elektricitet, noget de ikke havde i alle Odense-hjem dengang.

Nr. Lyndelse og Omegns Elek­tricitetsværk blev bygget på nu­værende Langagergyden, hvor Jobcenteret har til huse.

I kassebogen for Nørre Søby Forsamlingshus for 1914 læser jeg:

2.11.    Målerleje                                              kr. 0.40

4.11     Elforbrug                                              ”   1.60

26.11    Den elektriske installation                 ” 150.45

1.12     El + målerleje                                       ”   3.60

31.12    ”        ”                                                 ”   6.40

Helt gået bort fra petroleums­lamper var man nok ikke, for den 20.11.1914 er der noteret en udgift til Lampeglas på kr. 1,30.

I det lyshav, vi lever i i dag, er det tankevækkende at forsøge at forestille sig f.eks. fester i For­samlingshuset i petroleumslam­pernes skær. På et billede af Nørre Søby-dilettanterne fra 1905 ses to lamper ved scene­kanten. Hvordan mon lamperne var placeret i salen og i Huset i øvrigt? Er der nogen, der har et bud på det?

Se, det var held i uheld, at jeg gav fejlagtig oplysning i decem­ber-nummeret.

Nu blev der anledning til et lille kik på livet før elektricitetens indmarch.

Aase Reffstrup


Kommentarer:

Se vores artikel om den gamle trekant og på kortet her kan du se, hvordan den lå og hvordan den blev sløjfet. Det er sket omkring 1950. Billedet neden under er taget fra Odensevej skråt op ad Røjlevej. Det er Røjlevej 2 (huset) i baggrunden og bag det det Røjlevej 4 (gården). Det har jo været et net lille anlæg.

Det omtalte billede af dilettanterne med de to petroleumslamper forrest på scenekanten (med glødenet - et keramisk net der mangedobler lysudsendelsen):

Aase og Knud Reffstrup startede et champignongartneri på nuværende Kirkesøvej 9 i 1958-59. Den strøm, vi kunne få dengang, var jævnstrøm, og det var nødvendigt med en omformer for at tilslutte en el-motor (vekselstrømsmotor) i bedriften til el-nettet. I 1960 gik elforsyningen her som i resten af Danmark over til vekselstrøm, der er langt lettere at transportere over større afstande.

For alle, der ikke sådan lige har persongalleriet i Nørre Søby i midten af 1900-tallet præsent, er her en lille guide:
Købmand Johs. Christensen havde forretning i nuværende Odensevej 40, Fr. Ellegaard havde cykel- og smedeforretning på Odensevej 39 og café Clubben havde ishus og bagvedliggende café på Odensevej 14.