Fæstegård 21

Fæstegård 21 findes ikke mere - og vi ved ikke, hvornår den er nedrevet. Den lå på det gamle matr. nr. 7. Den er vist med gult på billedet i artiklens top. Adressen har på et tidspunkt været Odensevej 22, men den adresse findes ikke mere. Nu ligger Søvænget 2 og Søvænget 4 på den gamle matrikel 7. Ligeledes udstykket fra matr. nr. 7 er Odensevej 24. Nuværende Odensevej 20 har - måske - også hørt til denne fæstegård. Udstykningerne omtales nedenfor.
Fæstegård 21 udflyttes i 1854 til udjorden - Vandværksvej 4, Østergaard

Se oversigten over Nørre Søbys fæstegårde her.

Søvænget 2: Nuværende hus opført 1952 (matr. nr. 7q)

Søvænget 4: Nuværende hus opført 1985 (matr. nr. 7c)

Odensevej 24: Nuværende hus opført 1950 (matr. nr. 7o). Bygget af Gunnar Pedersen, solgt 1953 til mejeribestyrer Laurits Teodor Hansen, der drev mejeriudsalg fra kælderen. I stueetagen var der "Tatol" med forskellige dagligvarer. Solgt 1981 til nuværende ejer.

Odensevej 20: Det gamle hus nedbrændte i 1970. Se opslag om branden: Opslag-1 og Opslag-2. Grunden blev købt i 1979 af nuværende ejer, der byggede det Odensevej 20, der er der i dag. (Matr. nr. 30c)

Med disse informationer bliver det måske lidt tydeligere at se og forstå nedenstående video, der viser en overblænding fra det aktuelle matrikelkort (2021) til matrikelkortet fra 1805. Videoen er måske lidt lang i starten, - det første minuts tid, men sæt den på pause og træk "afspilningsmarkeringen" frem og tilbage eller til det sted, der passer dig bedst. Vis evt. videoen i fuldskærm.
Det interessante omkring fæstegård 21 foregår omkring midten af videoen.

Hvis denne rekonstruktion holder, så har fæstegård nr. 21 ligget i det sydvestlige hjørne af matr. 7q (Søvænget 2).

Fæstegård 21 på den vestlige side af landevejen er en af de gårde, der blev udflyttet til udjorden. Det skete i 1854 og  blev til Vandværksvej 4, Østergaard. Det er Rasmus Hansen, der frikøber sig af fæstet, bygger Østergaard, og Østergaard har beholdt ejerskabet af matr. nr. 7 i landsbyen. Det er en af Østergaards ejere, Hans Peder Frederik Rasmussen, der i 1952 sælger gaarden og flytter ind i det dengang nyopførte hus, nu Søvænget 2.
Vi har følgende om fæstegård 21s ejere, medens den lå i landsbyen.

ÅrFæsterBemærkninger/Begivenhed
1719Peter Madsen
1734Laus Pedersen Bødker
1755Anders Larsen Bødker
1781Peder Nielsen
1800Hans Rasmussen
1844Rasmus Hansen den YngreFrikøber sig fra fæstet og bygger i 1854 Østergaard

 

Luftfoto fra 1956. Odensevej 20 (fra før branden) ligger ved den gule pil, Søvænget 2 ved den røde pil og Odensevej 24 ved den grønne pil.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1963. Odensevej 20 (fra før branden) ligger ved den gule pil, Søvænget 2 ved den røde pil og Odensevej 24 ved den grønne pil.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.