Sidste om Søren Lund og Nørre Søby

Her slutter den lille serie om Søren Lund og hans relation til Nørre Søby. Det har vist sig, at der findes 8 akvareller, som arkivet kender til, i Nørre Søby. De 4 er en testamentarisk gave til sognet fra Minna Vestergaard, født Harder. Hun er pastor Harders datter, og har kendt Søren Lund fra hans mange ophold i præstegården. Akvarellerne er overdraget sognet i 1971, som det fremgår af et dokument limet på bagsiden af et af dem:

"Paa menighedsraadets vegne har undertegnede i dag som testamentarisk gave efter Minna Vestergaard, f. Harder, modtaget 4 akvareller af Søren Lund. De skal forblive i præstegaarden saa længe denne bestaar - og derefter paa et offentligt tilgængeligt sted i Nr. Søby eller nærmest Nr. Søby.

11.2.71

sign: Aage Gottschalck Rasmussen, fm"

Bag på samme akvarel er der et foto af Søren Lund med staffeliet på en mark i gang med at male køer - måske i nærheden af Nørre Søby?

Nedenfor kan du se de 8 akvareller, der er lokaliseret. De to sidste har været bragt i forbindelse med tidligere indlæg - Kirken med kapellet i forgrunden og billedet af Odensevej 20. Sognet hedder jo Nørre Søby - Heden sogn, og det første billede er faktisk af kirken i Heden.

Søren Lund og Odensevej 20

Vi har tidligere omtalt Odensevej 20 i et indlæg om en brand i det daværende hus i 1970. I opslaget, hvor vi spurgte, om der var nogen, der kunne huske hvornår branden var, bragte vi bl.a. dette billede

Nu viser det sig, at Søren Lund faktisk har malet så godt som det samme billedfelt i 1917. Da var det gule hus godt nok ikke bygget, så der var frit udsyn til den nu røde bygning (Odensevej 26). Det er gården i billedets baggrund.

Det er ikke kunstnerisk frihed for at skabe lidt liv i motivet, der har fået Søren Lund til at male en dam med nogle ænder i billedets forgrund. Den sydlige del af trekanten har faktisk været et gadekær. Det viser et matrikelkort fra 1905.

Her er trekanten markeret op med en grøn farve, og der er sat vejnavne på. Det må være tæt på "Odensevej-pilens" ende, at både Søren Lund har siddet og malet i 1917 og fotografen har taget sit billede i 1970.

Søren Lund og Nørre Søby

Februar måneds billede var en akvarel af maleren Søren Lund. Han havde en mangeårig tilknytning til Nørre Søby - den graver vi lidt dybere i her.

Søren Lund fødes december 1852 i Horne på Sydfyn. Her bliver han ven med Victor Robert Harder, da denne som ung præst er kapellan i Horne på Sydfyn fra 1903. Arkivet har fået to af fru Harders gæstebøger fra familien. Den ene af dem dokumenterer Søren Lunds hyppige og ofte ganske langvarige besøg hos familien Harder i Nørre Søby. Besøgene varede ofte en eller to uger, men Søren Lund har også været gæst i en hel måned.

Gæstebogens sider har Harders inddelt i felter, så de ligner små visitkort.

V. R. Harder bliver sognepræst i Tæbring Sogn på Mors omkring 1909, og der er i denne gæstebog optegnelser fra tiden i Tæbring fra 1912 - 1915 - bl.a. denne.

"For Modtagelse god i Eders Hjem
hvorved jeg fik Tæbring at skue
hjærtelig Tak jeg bærer frem
til Pastor Harder og Frue"

Senere, da V. R. Harder i 1915 bliver sognepræst i Nørre Søby (flytning 31. maj), fortsætter rækken af besøg i præstegården hos vennen pastor Harder. Gæstebogen rummer Søren Lunds signaturer for hvert af årene 1915 frem til 1928. Her viser vi de optegnelser i gæstebogen, hvor Søren Lund tegnede en lille tegning til tak.

Under disse besøg satte Søren Lund sit staffeli op forskellige steder i Nørre Søby. Gunnar Lindely (en søn fra gården Lindely på Odensevej) fortæller, at man nemt kunne se, hvor Søren Lund havde siddet med staffeliet - der lå nemlig altid en mængde brugte tændstikker. Det kunne være svært at holde gang i piben, når der også skulle males. Ved besøgets slut blev der ofte holdt auktion over produktionen - især var Nørre Søby- og Heden-motiver eftertragtede.

På Lindely anskaffede man også nogle af Søren Lunds billeder. Fra Gunnar Lindely har arkivet fået billeder af dem samt ledsagende tekst. Der er to akvareller 40 x 30 cm af hhv. præstegården (1915) og Søbysøgård (1919). Desuden et af kirken fra 1918 (20 x 30 cm). Billedet af præstegården var i februar månedens billede.