Lindormen ved Søbysøgård

Lindorme er magiske væsener fra folketroen med rødder tilbage til oldtiden, hvor vi fra asatroen og de nordiske sagaer kender til Midgårdsormen. Selve ordet ”lindorm” er et gammeldansk ord, der er sammensat af ”lind” = bøjelig og ”orm” = slange. I mange illustrationer og fortællinger har lindorme dog arvet træk fra drager, fx vinger og ben. En mellemting, der oftere kaldes en en lindorm end en drage, har slangelignende krop med to ben og muligvis små vinger. En drage har typisk en kompakt krop med lang hale, 4 ben og ganske store vinger.

En gengivelse af en sådan mellemform med 2 ben, men uden vinger, ses her:

Bramstrup gods har en sådan mellemform som vindfløj på tårnet. Den blev fremstillet omkring 1940 af kunstsmed Jens Otto Frandsen. De to billeder her er fra arkiv.dk, hvor de lokalhistoriske arkiver lægger billeder og dokumenter. Her er det Nr. Lyndelse Lokalhistoriske Arkiv, der har billederne og som har lagt dem på arkiv.dk.

Link til de to billeder: https://arkiv.dk/vis/5669869 og https://arkiv.dk/vis/5669780 (begge åbner i nyt vindue/nyt faneblad)

Den Fynske Lindorm - Vindfløj på Bramstrup Gods
Den Fynske Lindorm - Vindfløj på Bramstrup Gods

På torvet i bydelen Blangstedgård ved Odense er en mere slangelignende lindorm (Link til originalsiden)

Lindorm i et træ
Lindorm under jorden i hule

Lindormen var en af kristendommens mest indædte modstandere. Den ville ofte forsøge at lægge sig om kirker eller herregårde, når den var vokset stor nok. Den er ikke let at bekæmpe, da den kan sluge en fuldvoksen hest med rytter i én mundfuld. Hvis den skal bekæmpes, kan det ske med ild, men det er vanskeligt, og sikrere er det at opflaske en tyr på sødmælk og nøddekerner. Efter syv år fører man tyren mod ormen. Tyren dræber ormen efter en lang kamp, men falder selv død om efter ni skridt, dræbt af lindormens gift.

Lindormen har træk fælles med søslanger, men er landlevende. En lindorm klækkes som larve i hasselnødder, men bliver først til en lindorm, når nødden spises af et menneske. Larven vokser inde i mennesket, og den suger kraft fra personen, indtil den en dag støder så hårdt mod hjertet, at værten dør. Efter begravelsen vokser lindormen videre i liget, og når det er fortæret, fortsætter den videre blandt kirkegårdens grave, hvor den fortsætter med at vokse.

Mand i kamp med lindorm
Landarbejder møder lindorm

Hvis lindormen når en størrelse, så den kan slå ring om bygningen, så kan denne styrte i grus.

Selv om der findes rigtig mange fortællinger om kirker, der er truede af en lindorm, så er der ikke rigtig nogen, der har forsøgt sig med en afbildning af dette. Kirkernes kalkmalerier har mange drager, der som regel er ved at blive nedlagt af Sankt Jørgen (det godes = kristendommens sejr over det onde/hedenskaben = dragen), men ikke nogen lindorme.

Allerøverst på kirketårnet på Odense Domkirke er en forgyldt lindorm som vejr”hane”. Lindormen her har meget tydelige drage-træk. Den blev restaureret og ny-forgyldt i 2010. Billedet her er fra TV2’s reportage om montering af den restaurerede lindorm.

Lindormen på Odense Domkirkes spir

Hvorfor nu en omtale af lindorme? Vi har faktisk folkesagn, der knytter en lindorm til Søbysøgård. I fortællingerne bor lindormen i Søbysøgårds voldgrave, men da de blev fyldt op 1805-1810, er den nok nu flyttet ud i søen. Men selv der har den trange vilkår, idet søen mere og mere fyldes af mudder.

Her følger to udgaver af det samme sagn. Ikke helt ens, men med samme kerne af indhold. Det første kort; det andet noget længere.

Fra Thorkild Gravlund, Herredsbogen:

Kun den største af dem naar ud i det vestligste Sogn — Lindormen. Den laa i Sortelung ved Lyndelse og tog den kloge Mand med sig i Ilden, da han brændte Skoven for at udrydde alle Orme. Lindormen ligger i Søby Søgaards Voldgrave, og vil en Julenat lade Gaarden synke. Derfor holdt Ejerne ikke Jul paa Gaarden.

Fra Lars Thomas, Det Mystiske Danmark:

  1. Nørre Søby Sø - Den skrækkelige lindorm

Vi er ikke så forvænt med drager i det danske landskab, sådan som man for eksempel er længere sydpå i Mellemeuropa og i Storbritannien, men vi har da nogle fine eksemplarer her og der. Danske drager har også kun sjældent den typiske form, altså store vinger, evnen til at spy ild og den slags, der har givet så mange tapre riddere så mange problemer. Vores drager er i virkeligheden af en helt anden art. Vi har nemlig særligt mange af de mærkelige lindorme. De er meget mere slangelignende, men mindst lige så store som rigtige drager - og så har de jo forresten en ulyksalig hang til at ville vælte store bygninger, specielt kirker, men også gerne herregårde og slotte.

Man kan finde et virkeligt pragteksemplar, hvis man besøger Søby Søgård, den store herregård, der ligger lige ved siden af Nørre Søby Sø. I voldgraven her bor der nemlig en særligt stor og ondskabsfuld lindorm, der arbejder hårdt på at undergrave alle bygningerne, så hele historien en dag vil synke. Det skal i følge sagnet ske ved juletid, og derfor holdt gårdens tidligere ejere aldrig jul på stedet. Det foretrak de at gøre andetsteds. I dag rører lindormen sjældent på sig. Den er måske blevet gammel, men indimellem bliver vandet i voldgraven meget uklart og mudret, og så er det fordi lindormen har slået et slag med halen.

Så vidt det gamle sagn, men så er der spørgsmålet om den rene skinbarlige virkelighed, eller hvad det nu er, der har spillet ind. For der er såmænd nogle mennesker, også i den mere moderne oplyste tid med mobiltelefoner og anden elektronik, som påstår, at de har set lindormen tage sig en runde i søen - eller i det mindste et eller andet meget stort åle- eller slangelignende dyr.

Størrelsesangivelserne varierer en hel del. Nogle mener at have set et dyr på kun et par meters længde, mens andre mener kræet har været 10, 20 eller endda 30 meter langt. Man kan så undre sig over, at Nørre Søby Sø ikke for længst har fået ry for at være Danmarks svar på Loch Ness, men fynboer er måske ikke så nemme at imponere.

Man ved naturligvis aldrig, om nogen har bildt sig noget ind, men der kan faktisk godt være en naturlig forklaring på iagttagelserne af lindorme, eller hvad det nu er, i Nørre Søby Sø. Størrelsesangivelserne er naturligvis et problem - 30 m svarer nogenlunde til en fuldvoksen blåhval, og den slags ser man jo trods alt næppe i en dansk sø, uanset hvor mange lindorme, der holder til i nærheden. Det er notorisk vanskeligt at bedømme en genstands størrelse, hvis den befinder sig midt ude på noget vand. Bliver man samtidig forskrækket eller overrasket, kan den nemt komme til at virke meget større end den virkelig er, og hvis den så samtidig svømmer, så kan kølvandet godt lægge adskillige meter til den samlede længde.

Nogle af historierne fra Nørre Søby Sø fortæller om stærkt ålelignende væsener på 2-3 eller måske 4 meters længde. Og det kan for så vidt godt være virkelige ål. Normalt bliver ål naturligvis ikke når så store. Når de vokser til, vandrer de ud af søer og vandløb og svømmer hele vejen til Sargassohavet på den anden side af Atlanten for at yngle, og så ser man dem aldrig mere, men hvis nu en enkelt ål af en eller anden grund aldrig blev kønsmoden, var der naturligvis ingen grund til, at den skulle forlade sin sø, og så ville den som alle andre fisk bare blive ved og ved med at vokse. Og eftersom ål kan blive gamle, kunne man godt forestille sig, at en steril ål med vækstforstyrrelser ville ende med en størrelse på et par meter eller mere.

En anden mulighed er, at den europæiske ferskvandsmalle, en stor kolos, der kan blive 5-6 meter lang, alligevel ikke er så uddød i de danske søer, som lærebøgerne ellers fortæller os. En sådan malle ville sagtens kunne optræde som søslange eller lindorm. Men faktiske beviser er der naturligvis ingen af. Man kan kun opfordre kommende lystfiskere i Nørre Søby Sø til at være ekstra opmærksomme, hvis de får et virkeligt tungt og kraftigt bundhug. Det kunne jo være en lindorm.

 

Kilder.

Martin A. Hansen, Orm og Tyr, Gyldendal, 1956

https://www.troldfolk.dk/lindorm/

https://odenseleksikon.wordpress.com/den-fynske-lindorm/

Thorkild Gravlund, Herredsbogen Sønderjylland og Øerne, side 131-132 (Link)

Lars Thomas, Det Mystiske Danmark

Nørre Søby skole – Lærerne

Den første lærer vi har oplysninger om indtil nu er:

Heinrich Christian Algreen-Petersen (1834-1876). Han var også kirkesanger.

Først i 1857 fik lærerinder, som kvindelige lærere dengang kaldtes, adgang til ansættelse i offentlige skoler, men til dårligere løn – 2/3 af en lærerløn.

Her er en oversigt over ledere og lærere:

ÅrSkoleleder/SkoleinspektørÅrLærer
1876 - 1904Johan Frederik Prütz1883 - 1893frk. Margrethe (Maren?) Jensen
1904 - 1937Christian Mogensen1893 - 1923frk. Cathrine Hoffmann
1937 - 1970Poul Mahler1939 - 1970fru Bodil Mahler
1933Ane Cathrine Jensen
1953Hanne Engraf
1970 - 198?Ole Holtoug1970 - 198?fru Tove Holtoug
198? - 2007Kjell Dollerup1965Bodil Køhler
1970Marie Paulsen
1968Ove Frank
Margit Konradsen
1973Helle Pedersen
1975Jytte Andersen

På de følgende skolebilleder er lærerne markeret med en rød stjerne ved siden af hovedet.

Johan Frederik Prütz og Cathrine Hoffmann

Ca. 1895 (Mange næsebor ser sorte ud. Det er IKKE bussemænd, men spor fra fotografens retouchering, der kommer tydeligt frem ved kopieringen)

Ca. 1896. Til højre for Cathrine Hoffmann står en ukendt kvindelig lærer.

1898

1903 - kun Cathrine Hoffmann

Christian Mogensen og Cathrine Hoffmann

1907

1914

1924  Cathrine Hoffmann er gået af. Ukendt lærer på billedet.

Cathrine Hoffmann ca. 1900

Christian Mogensen

Foran skolen - 1911. Yderst til højre. Datter og hustru til venstre for ham.

Familien Mogensen - år 19??

Overlærer Hans Christian Charles Mogensen - år 19??

Poul Mahler - år 19??

Bodil Mahler - år 19??

Bodil Mahler i klassen

Vi har ikke nogen separate billeder af Ole Holtoug, men du kan se ham her i et opslag om Nørre Søby Koret

Vi har ingen billeder af Kjell Dollerup

Arkivet har tidligere bragt to indlæg om Poul Mahler:

Poul Mahlers bog: Tysk fange. Læs den her
Poul Mahler var aktiv i modstandsbevægelsen, blev taget af tyskerne og sendt i koncentrationslejr. Bogen er hans skildring af dette illustreret med egne tegninger.

Poul Mahlers beretning om sin rejse gennem det krigshærgede Tyskland og Frankrig i 1946. Læs den her

Dora Mikkelsen, der bestyrede Nørre Søby telefoncentral fra 1914 til automatiseringen i 1966, og som levede på Odensevej 12 fra 1914 til sin død i 1987, har i sine erindringer følgende med relation til Nørre Søby skole. Dora Mikkelsen blev gift med Valdemar i Nørre Søby i 1915. De første erindringer om lærer Mogensen er fra Valdemars tid i skolen.

Om lærer Mogensen

I 1904, da Valdemar (Mikkelsen) gik i skole hos lærer Mogensen skete følgende: Der gik en jævnaldrende dreng, altså 12 år, som var ude at tjene på en gård og måtte op kl. 5 hver morgen for at gøre staldtjeneste, før han gik i skole. Drengen faldt ofte i søvn i timerne, og en dag sagde Mogensen: "Hvis det sker mere, får du af dette her" og så tog han spanskrøret frem og viste ham det. Drengen var rar og omgængelig på alle måder. Carl Hansen (Herluf), smedens søn (fra Odensevej 44 ved gadekæret), og Valdemar blev enige om at drengen, der var fra et fattigt hjem ikke skulle have klø. Så i et frikvarter brændte de spanskrøret. Så kom dagen, da drengen faldt i søvn igen og skulle straffes. Da Mogensen ikke kunne finde spanskrøret, spurgte han, hvem der havde taget det. Carl og Valdemar træder ud på gulvet og tilstår. De blev så sendt i Brugsen efter et nyt; men i stedet gik de hjem og fortalte det skete. Hans Jørgen Smed og Kresten Vittinge (fædrene til de to drenge) fulgte drengene tilbage til skolen og afleverede pengene, som drengene ikke havde købt for. De forklarede, at de syntes, drengene havde handlet rigtigt overfor kammeraten. Mogensen var chokeret [det må have været kort efter hans tiltræden i embedet]: klassen fik fri, og det varede længe, inden der blev købt spanskrør igen.

1905 - Valdemar skulle engang straffes, og da der ingen spanskrør var, skulle han stikke hovedet ind mellem Mogensens ben. Valdemar var stor og kraftig af sin alder, og inden Mogensen når sin hensigt, rejste Valdemar sig op med et ryk, og Mogensen gik i gulvet. Mogensen rejste sig, børstede sig af og gik ind i privaten. Et øjeblik efter kom fru Mogensen ind og gav hele klassen fri. Der blev aldrig noget efterspil.

1914 - 1917. Under 1. verdenskrig blev der skåret tørv på moserne omkring Søbysøgård. Valdemar passede regnskabet for entreprenøren, en husmand. De havde leveret tørv til Nørre Søby Skole, og Valdemar skulle ud med regning på de leverede tørv. Han fik pengene, men da han var nået ud på legepladsen, kaldte lærer Mogensen ham tilbage. Da han kom ind, sagde Mogensen: ”Må jeg lige se dem igen”. Han fik dem og stod så og strøg hver pengeseddel kærligt med hånden, hvorefter han afleverede dem. Det drejede sig om 4-500 kr.

Om lærer Mahler

  1. januar 1945. Poul Tysker (stikker) kom sammen med 3 tyske soldater (Gestapo) ind i Nørre Søby skole, da lærer Mahler sad og spiste til middag. Mahler var ellers meget lydhør overfor biler, men ikke denne. Han blev beordret til at tage mere tøj på og fik lov at tage noget ekstra med. Derefter blev han kørt til Husmandsskolen i Odense og kom i forhør. Senere til Frøslev, Dachau, Neuengamme og Møgelkær. I bogen ”Tysk fange” fortæller han om oplevelserne dernede.

Poul Tysker blev henrettet kort efter krigens ophør; han havde forvoldt mange menneskers død og ulykke.

I april 1945 begyndte hjemtransporten af fanger i svenske Røde Kors-biler. Mahler kom til København med en af dem den 4. maj om aftenen. Da bilen passerede Middelfart, var der mange mennesker ude ved vejen for at kigge på - bland andre Bent Kørris. Mahler fik øje på ham, kaldte og kastede en pakke med tegninger og notater ud til ham. De blev så afleveret til familien.

Bent Kørris var søn af Betty og Harald Kørris, som havde boet i Nr. Søby; men som nu havde en købmandsforretning i Middelfart.

Bent havde gået i skole hos Mahler i Nr. Søby. - Da Røde Kors-bilerne nåede København, blev alle fangerne løst fra deres løfte om ikke at flygte. De blev tilbudt at køre med til Sverige eller "gå under jorden" i København. Mahler valgte det sidste; men kunne ikke huske sin families adresse i København. Han fandt omsider frem til dem og brød så sammen.

Den 5. maj fik vi at vide, at Mahler ville komme til Nr. Søby søndag den 6. maj. Vi fik hurtigt dannet en komite, der skulle arrangere modtagelsen.

Vi ville gerne markere dagen på synlig måde og fik Arne Skov, søn af Karoline og Laurits Skov (ved siden af Friskolen) til at cykle til Odense søndag formiddag og fremskaffe kongemærket i guld som minde. Skolen blev pyntet med blomster og flag, og da jeg ikke kunne være med til det på grund af vagt på Centralen, fik jeg tildelt det ærefulde hverv at modtage fange Nr. 79404 ved sognegrænsen (Carl Nielsens Barndomshjem). 2 unge, Ove Christensen (Ove Vognmand) og Aase (Reffstrup f. Mikkelsen) var posteret ved hver side af vejen med Dannebrogsflag, som de vinkede med, da bilen, der var pyntet med blomster, kom til syne. Da bilen holdt, og Mahler kom ud, overrakte jeg en buket røde og hvide tulipaner, samtidig med at jeg bød ham velkommen hjem. - Derefter fortsatte de til skolen, og Valdemar fortalte mig, at modtagelsen var meget gribende. Sognerådsformand Thomas Nielsen holdt velkomsttalen. Derefter talte fru Mahler.

 

 

Kilder.

Aase Reffstrup, Skulderbladet, 17. årgang, nr. 7, 2007

Aase Reffstrup, Skulderbladet, 24. årgang, nr. 7, 2014

Dora Mikkelsen, Erindringer (Hos lokalarkivet)

Nørre Søby skole

Billedet i toppen er fra 1993, det år hvor den gamle skolebygning fra 1882 blev revet ned.
Den først kendte skole i Nørre Søby lå på Kirkesøvej 22. Vi er her i sidste halvdel af 1800-tallet, og Kirkesøvej 22 var dengang bolig for degnen, der også havde en undervisningsforpligtelse. En egentlig undervisningspligt har eksisteret i Danmark siden 1814. De første mange år var der talrige muligheder for at omgå denne pligt, for børn var i mange hjem - de mindrebemidlede og mange familier på landet - en nødvendig arbejdskraft i husholdningen, familievirksomheden eller landbruget. De kom derfor ikke i skole, hvis der var behov for deres indsats hjemme.

Det ældste billede med skolens bygninger på arkivet er fra ca. 1900. På et par elevbilleder fra 1890’erne kan man kun se en mur med nogle vinduer som baggrund.

Foto taget fra Røjlevej.

Foto taget ud mod Røjlevej. Det er frk. Hoffmann på billedet (Mere om hende senere)

Allerede fra 1876 er der imidlertid et ønske om at få flyttet skolen til et mere centralt sted i sognet. Det hænger sammen med udflytningen af gårde fra midten af 1800-tallet. Indtil da havde næsten alle ejendomme ligget omkring Søby Bygade (nuværende Odensevej) med kun enkelte gårde og ejendomme beliggende ved sognegrænserne. Det ændrede sig i takt med udflytningen, så flere fik længere afstand til skolen ved siden af kirken. Ønsket blev først forsøgt syltet i sognerådet, men genfremsat igen i 1877, og da den gamle skole trængte hårdt til fornyelse, enedes man om opførelse af en ny skole.

Den ny skole blev bygget i 1882 og blev placeret på den nuværende Røjlevej 22. Årstallet sås på gavlen ud mod Røjlevej.  Den oprindelige skolebygning blev nedrevet i 1993, men inden fik man taget et billede af gavlen. Tallene 1882 kan ses endnu hos lokalarkivet.

Indtil omkring1950 lå den ensomt med en enkelt direkte nabo, det nuværende Røjlevej 24 på hjørnet af Røjlevej og Tværgyden. Det er huset med Dannebrog i bunden af næste billede - nu nedrevet. Nærmeste huse i byen var møllen og brugsforeningen i byens østlige udkant.

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

Men skolen blev faktisk geografisk placeret nogenlunde midt i sognet, som det ses på billedet, hvor de røde linjer udspænder Nørre Søby Sogn og krydser hinanden i skolen.

I 1930’erne og 1940’erne tiltog behovet for en udvidelse bl. a. som en følge af skoleloven fra 1937. Der var behov for flere klasseværelser og faglokaler, sløjdlokale, skolekøkken, en ny gymnastiksal og bedre toiletforhold. Dog - 2. verdenskrig og besættelsen samt den efterfølgende knaphed på materialer satte en stopper for planerne, der først kom videre i 1951-1952. I 1952 blev hestestalden, den gamle gymnastiksal og latrinerne revet ned, og nybygningen tages i brug i 1953-1954.
I 1970’erne udvides med en aula og flere klasseværelser, og i 1993 blev den gamle bygning fra 1882 revet ned.

I 2007 lukkede Nørre Søby skole, og eleverne flyttedes til Carl Nielsen skolen i Nørre Lyndelse. Hvis vi sætter begyndelsen af skoler i Nørre Søby til 1814 med loven om undervisningspligt, så sættes der i 2007 punktum for 193 års skoletid i Nørre Søby - de første 68 år på Kirkesøvej 22, og de sidste 125 år på Røjlevej 22.

Den gamle skolebygning havde siden 1970 huset børnehaveklasser, der flyttedes til ”Regnbuen” på matriklen ved siden af. Ved skolens lukning overgår bygningerne helt til børnehave, førskolebørn og ungdomsaktiviteter. Dog får lokalarkiverne i Nr. Lyndelse og Nørre Søby i 2009 et par ledige klasselokaler ved Aulaen til deres aktiviteter. De tildeles – og arkiverne havde nogle år fået gode vilkår i disse og senere andre lokaler, indtil kommunen i 2023 klemmer de to arkiver sammen i delvis fælles lokaler med forringede lokalemæssige vilkår.

I et kommende opslag vil vi se på skolens lærere gennem tiderne.

Her følger en række billeder i kronologisk orden:

Vi har de to billeder fra omkring 1900 i opslagets begyndelse.

1911 Det er lærer Mogensen til højre på billedet (mere om ham senere)

1939 - luftfoto

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

1951 - luftfoto

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

1954 - luftfoto

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

1959 - luftfoto

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

Omkring 1960 - måske tidligere. Før 1964

Ca. 1968 - eller lidt senere - luftfoto. 2 stk.

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling
Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

1982 - lodret luftfoto

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

2001 - lodret luftfoto

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

2007 - lodret luftfoto

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

Malvinas julehjerter – 2024

Julen 2023 er overstået, og julepynten skal gemmes væk. I det, som vi kalder "Aases julekuffert" (Julepynt fra Aase Reffstrup og hendes mor, Dora Mikkelsen (bestyrer af telefoncentralen i Nørre Søby)), ligger denne lille fine hjerteformede æske:

Inde i låget er der en lille tekst:

De nævnte "mini-hjerter" er rigtig nok mindre end Malvinas normale hjerter. Dem i æsken er ca. 7 cm, og altså afpasset til at kunne bruges på et sygehus med ringere pladsforhold end hjemme i stuen. De 11 af de 12 små hjerter er forsynet med en tekst indeni - det 12. er sikkert også et af Malvinas hjerter, men har en anden historie. Det er dateret 1988.

"MC 1953. Til Dora M i Aarhus". MC er Malvina Christoffersen. Vi har tidligere bragt en artikel om Malvinas julehjerter. Du kan se den her. Her berettes i større detalje om Malvina og hendes julehjerter. Et kort citat fra artiklen:

Hun var født 31. oktober 1878 – datter af musiker Mads Pedersen og Marie Sofie,  som boede på nuværende Radbyvej 3. Malvina blev gift med mejeribestyrer på Nørre Søby Andelsmejeri – Niels Christoffersen.

Den yngste datter Gudrun, som i mange år boede i Dalum, fortalte mig (Aase Reffstrup), at hendes mor – så langt tilbage, som hun kunne huske – flettede hjertekurve. Malvina lærte kunsten af sin bedstemor, Sidsel, som var kammerjomfru på Søbysøgård hos baronessen.

Her er "mini-hjerterne" fra æsken:

Det er det grønne og gule hjerte yderst til venstre på billedet herunder, der ikke er et af hjerterne til Dora Mikkelsen (men som ligger i æsken).

Man bemærker også, at disse hjerter ikke er med den ellers så karakteristiske røde snor, men har grøn eller lys-lilla snor.

Odensevej 27 – Bank i Nørre Søby

Odensevej 27 er udstykket fra Odensevej 25 i 1965. Landbo-Sparekassen er køber. Udstykningen omfatter bl.a. det areal, der på billedet nedenfor er markeret som "Urtehave"

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

Her følger en oversigt over bankvirksomheden i Nørre Søby.

ÅrstalTekst
?? - midt 1950'erneFyns Landmandsbank har en ugentlig bankbus på pladsen ved posthuset
Oktober 1959 - April 1966Landbo-Sparekassen havde lokale på Nørre Søby Kommunekontor på posthuset. 2 x 2 timer om ugen - senere 3 x 2 timer
April 1966 - Februar 1972Sparekassen Fyn alene på adressen (Odensevej 31) efter kommunesammenlægningen
16. februar 1972Sparekassen Fyn åbner filial på Odensevej 27
1973Sparekassen Fyn fusionerer med Bikuben under dette navn
1996Bikuben fusionerer med Girobank under navnet BG Bank
1. maj 1998BG Banks Nørre Søbyafdeling lukker - og der var ikke længere bank i Nørre Søby

Her følger nogle billeder fra 1989 af bygningen udefra og et par indefra.

Fra 1991 har vi dette lodrette luftfoto af grunden. (Du kan forstørre billedet ved at klikke på det.)

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

Fra år 2000 har ejendommen været udlejet til beboelse med flere forskellige ejere i perioden til nu.

Her kommer to billeder uden datering. Det første nok omkring 1990 og det næste måske omkring 2017.

Vi slutter med et billede fra Google Street view fra 2023.

Google Street View

Odensevej 33

Ejendommens ejere:

1942, Karlo Otto Mikkelsen

Odensevej 33 hører ikke til blandt de ældste ejendomme i Nørre Søby, og det afspejles i det ret beskedne antal ejere.
Ejendommens nuværende areal har dog nogle interessante historiske omstændigheder. Odensevej 31 og 33 bygges på arealer, hvor der lå en nu nedrevet fæstegård. Den blev overtaget af Gammelgaard, hvorfra nr. 31 og 33 blev udstykket. Ved udgravningen til nr. 31 (posthus m.m.) stødte man på mange murbrokker efter den nedrevne gård.
Det første hus på nr. 33 bygges på den daværende - og mindre - matrikel i 1942 af skræddermester Karlo Otto Mikkelsen. Ejendommen forbliver i hans eje til hans død i 1978, hvorefter enken, Ella Mikkelsen, er ejer indtil sin død i 2001.

Fra Niels Meyen, "Fyn, Nordvestfyn", 1951:

Skræddermester Mikkelsen etablerede sig som selvstændig mester i Nørre Søby i 1938, og han opretter i 1942 et moderne skrædderi på Odensevej 33 i den nyopførte ejendom. Der var en tilhørende forretning, og på værkstedet beskæftigedes gennemgående 7 svende.

Efter Karlo Mikkelsens død blev butikken udlejet til trikotage, "Butik Ida". Den var i gang 1979 - 1984.

2001, Lorenz Christensen, Mona A. Christensen

2004, Nuværende ejere.

Arealet på hjørnet af Odensevej og Røjlevej har haft en del forskellige funktioner gennem tiden, indtil det nu hører til Odensevej 33. På følgende kort, der dækker perioden 1930 - 1940 er det nuværende Odensevej 33 indtegnet med grønt. Kortet viser, at der tidligere har været et andet udløb af Røjlevej i Odensevej. Det har vi tidligere beskrevet i et opslag om "Trekanterne i Nørre Søby"

 

På et kortbilag fra 1939, der blev udarbejdet i forbindelse med fastlæggelse af en 10 m byggelinje langs Odensevej, kan vi se følgende for det aktuelle stykke af Odensevej:

Trekanten er markeret med grønt og den nye byggelinje med rød streg. På trekanten er markeret et sprøjtehus. Det er indtil videre det eneste, vi ved om dette sprøjtehus i Nørre Søby. Odensevej 31 og 33 er endnu ikke udskilt som selvstændige matrikler.

Fra Det Kongelige Biblioteks samling af luftfoto har vi følgende.

3 billeder fra 1956. Trekanten er blevet sløjfet, og vi kan se den gamle møllebygning (uden vinger).

Odensevej 31 og 33 er opført.

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling
Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling
Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

Luftfoto fra 1959.
Her ses tydeligt, at hjørnet Odensevej - Røjlevej endnu hører til Nørre Søby Mølle.

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

Fra 1980 har vi dette lodrette luftfoto.

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling

Endelig har vi disse to luftfoto fra omkring 2010, hvor det nuværende grundareal tilhørende nr. 33 er indtegnet, Det viser om- og tilbygningen af ejendommen i 2010. Nr. 33 har nu arealet helt ud til Røjlevej.

Afsluttende har vi to billeder fra gadeniveau taget efter om- og tilbygningen.

Foto: Birgit Waarsøe Rasmussen
Foto: Birgit Waarsøe Rasmussen

Odensevej 39

I 1911 køber Niels Henrik Poulsen  matriklerne 15g og 16n, hvorved Odensevej 39's afgrænsning ti Odensevej fastlægges. Vi ved ikke, om det er Niels Henrik Poulsen, der bygger huset på grunden.

I 1913 sælger han til smed og cykelsmed Marius Pedersen Kildeborg. Vi har to billeder af ejendommen fra 1915-1920, hvor Marius Pedersen Kildeborg havde den.

Fra omkring 1925 har vi "Parti fra Nørre Søby" - et postkort med kig fra Radbyvej hen over gadekæret mod Odensevej 39. Ser man nøje efter, er der kommet benzinstander foran bygningen.

I 1923 sælger Marius Pedersen Kildeborg til cykelhandler Marius Hansen, der allerede to år senere (1925) sælger til cykelhandler Frederik Ellegaard. På de to billeder herunder, har vi igen - og meget tydeligt - benzinstander foran ejendommen. Det er Frederik Ellegaard ved bilen på billede nr. 1.

Fra 1956 og 1959 har vi to luftfoto fra Det Kongelige Bibliioteks samling.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

I 1964 sælger Frederik Ellegaard til Carl Jørgen Jervelund og Aage Handberg.

De sælger i 1969 videre til Henning Holmegaard Pedersen.

I 1971 sælges ejendommen til Lau Lauersen, der havde autoværksted i sidebygningen, medens hans hustru, Annelise, havde damefrisørsalon ud mod Odensevej.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Foto: Knud Reffstrup
Foto: Knud Reffstrup
Foto: Knud Reffstrup
Foto: Knud Reffstrup

Til sidst har vi to billeder fra 2017 efter at der ikke længere blev drevet virksomheder på ejendommen.

Foto: Birgit Waarsøe Rasmussen
Birgit Waarsøe Rasmussen

Odensevej 31

Rutebilholdeplads - Venteværelse - Posthus - Bibliotek - Kommunekontor - Sparekasse - Ejendomskontor- Boliger - ja Odensevej 31 har haft mange funktioner.

DSB forpagtede jernbaneruten Odense-Fåborg i 5 år fra 1949 og frem. Da forpagtningsperioden udløb, blev det besluttet at nedlægge banen. Det var i 1954. Kommunen købte stationsbygningen (Radbyvej 21) for 25.000 kr. og videresolgte den til Søby Søgaard for 30.000 kr. Byen manglede nu et posthus, og kommunen fik ved Landbrugsministeriets tilladelse d. 27. dec. 1954 lov til at købe en grund på 825 m2 af gårdmand Karl Larsen på Gammelgaard. På denne grund havde oprindelig ligget en gammel fæstegård, men den var revet ned - måske omkring udskiftningen midt i 1800-tallet. Jorden var så lagt til Gammelgaard. Man fandt mange murbrokker, da man gravede ud til byens hus, ”posthuset”, i 1954.

På luftfotoet fra 1956 herunder ser vi Odensevej 31 omkring billedets midte (klik på billedet for at forstørre det) lige over Gammelgaard, der endnu er en firlænget gård. Ude til venstre i billedet har vi den gamle Nørre Søby mølle

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

3 år senere - i 1959 - har vi to luftfoto af bygningen, hhv. bagsiden og forsiden. På forsidebilledet kan vi se skiltet med rutebilholdepladsens navn, Nr. Søby, og under det skiltet for posthuset. I den lave del af bygningen til venstre var der bibliotek og ventesal. Fra ventesalen var der indgang til biblioteket og til kommunekontor og posthus, der begge lå i stueetagen i den høje del af bygningen.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Det var uden tvivl Nørre Søby Kommune, der bekostede opførelsen af huset, hvor man investerede overskuddet fra salget af stationsbygningen. Post, rutebil og bibliotek har så lejet lokaler hos kommunen. I 1959 godkendte kommunen, at Landbosparekassen kunne leje sig ind i kommunekontorets lokaler i 2 x 2 timer om ugen for 800 kr. om året.

I 1966 kommer kommunesammenlægningen, og der er ikke længere brug for et kommunekontor i Nørre Søby. Sparekassen overtager nu det gamle kommunekontor indtil 1972, hvor den flytter hen på det nuværende Odensevej 27. På luftfotoet fra 1989 ses Odensevej 31 ved den røde pil, bankbygningen under den gule pil.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Biblioteket overtager lokalet efter banken, der som nævnt har lokalet til 1972, hvor den flytter til Odensevej 27. Biblioteket bliver nu i lokalerne til 1996, hvor det lukker. Vente"salen" er flyttet udenfor og her fandtes Nørre Søbys telefonboks.

Se et lille slide show med billeder fra biblioteket

Og her er et lille slide show med billeder fra en udstilling, Lokalarkivet havde på biblioteket i 1989.

Posthuset fungerer videre indtil 1991, hvor det nedlægges, og postekspeditionen flyttes til Nørre Søby Brugsforening, hvor den er, til Brugsforeningen lukker i 2010.

Da posthuset lukker i 1991, overtager Nr. Søby Ejendomskontor lokalerne. Det fungerer frem til 1995.

Fra 1996 og frem er der 3 lejemål på boliger i bygningen (billedet i toppen).

Kirkesøvej 10

Om Kirkesøvej 10s historie har vi:

ÅrstalEjerBegivenhed/kommentar
1858Skræddermester P. Weile, Odense, som befuldmægtiget for R. RasmussenSalg af ejendommen
1858Iver LarsenIver Larsen køber ejendommen
1885Lars Christian IversenLars Christian Iversen er søn af Iver Larsen
1920Johanne Margrethe Iversen, f. Jacobsen EngmoseJohanne Margrethe Iversen er Lars Christian Iversens enke
1928Hans Christoffer Hedelund MadsenHans Christoffer Hedelund Madsen er gartner
1986Leif Ellegaard Jensen
1992BRF-Kredit A/S
1992Nuværende ejer

Ejendommen blev efter Hedelund Madsens overtagelse drevet som gartneri. Den omfattede da også Kirkesøvej 10a og Kirkesøvej 12 samt arealet ned mod kirken, hvor den nye del af kirkegården er anlagt.
På billedet her fra 1939 kan man se det ganske store jordtilliggende og det store drivhusareal. Det er Kirkesøvej i billedets bund og stien rundt om kirkegården øverst til venstre i billedet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1951. Husene på Rosenvej er bygget, og man kan se sportspladsen øverst i billedet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

4 luftfoto fra 1956.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Og endelig et luftfoto fra 1959. Det er sikkert Hedelund Madsen, der ligger på knæ i sin afgrøde og fru Johanne, der kigger op på fotoflyet. Øverst til højre i billedet - husk, at du kan forstørre billedet ved at klikke på det.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Ejendommen er endnu stråtækt, og det er den også på dette billede fra ????

To billeder fra 1999. Ejendommen har fået hårdt tag.

Til sidst et billede fra 2020.

Odensevej 14

Hvis vi i stedet for Odensevej 14 siger Klubben eller ishuset, er der nok mange flere, der kan genkalde sig noget fra denne adresse.

Her følger, hvad arkivet ved om ejerne på stedet - og lidt om bygningens historie.

ÅrstalEjerBegivenhed/Kommentar
1901Peder HansenUvist, om det er ham, der har bygget huset
1906Søren Henrik ChristensenSøren Henrik Christensen er præstegårdsforpagter
1918Ane Marie MortensenAne Marie Mortensen er Søren Henrik Christensens enke, og overtager, da han dør i 1918
1943Elna Olivia ChristensenElna Olivia Christensen er datter af Søren Henrik Christensen og Ane Marie Mortensen
1931Elna Olivia ChristensenElna Olivia Christensen får datteren Ruth i sit første ægteskab. Ruth får senere efternavnet Knudsen fra Elna Olivia Christensens 2. ægteskab
1956Elna Olivia ChristensenIshuset åbner
1958Elna Olivia Christensen dør
1959Christian JespersenGift med Ingeborg Johansen.
1974Christian Jespersen dørIngeborg fortsætter med ishuset og klubben
1989Klubben og ishuset lukker.
1992Søren Lund Larsen og Hanne Madsen
2015Nuværende ejere

 


Billede fra omkring 1912. Det er muligvis Elna O. Knudsen (f. Christensen), der står ved huset. Huset er siden forlænget med et fag vinduer, og der er ændret på skorstenene, men vi er ret sikre på, at det er det samme hus.


Luftfoto 1954

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

To luftfoto fra 1956

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billede fra 1. april 1956. Elna O. Knudsen åbner ishuset.

1. april 1956. Elna O. Knudsen åbner ishuset

Luftfoto fra 1959

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Foto fra sidste halvdel af 1980'erne


Ingeborg Jespersen i ishuset. 1989

Ingeborg Jespersen i ishuset

Foto fra 2012

Foto 2012