Vintermanøvre 1950

Arkivet har fået nogle billeder fra vintermanøvren i 1950, der også foregik i Nørre Søby - det var dengang, der var rigtig vinter!
Vi har tidligere bragt noget om dette - det kan du se her.

Her kommer de nye billeder:

Motorordonnanser

De sidste tre billeder fastholder kong Frederik d. 9.s besøg på manøvren - kongen er mere, eller måske snarere mindre, synlig på billederne.

Hvor er vi i Nørre Søby på dette billede?

Kongens kasket anes til venstre i billedet

På bagsiden står: Kongens Bil !! - og det skal nok passe.

Landsbyen og Ungdomsfængslet

Ud over naboskab, sport, møder hos købmand, brugsforening, slagter m.m. har der også på foreningsniveau været relationer mellem landsbyens “almindelige” beboere og Søbysøgårds funktionærer. Se fx her fra gymnastikforeningens forhandlingsprotokol for 1955:

hvor man sammen med funktionærforeningen beslutter at opføre et dilettantstykke: “Himlen har ingen tagrender”.

Forhandlingsprotokollen og de originale billeder fra forestillingen kan ses i lokalarkivet – så kig ud til os.

Du kan få et kig på materialet om forestillingen her

Nørre Søby ovenfra (før Google)

Det Kongelige Bibliotek har gjort en række luftfoto af Danmark (Danmark set fra luften) tilgængelige online. Du kan se Det Kongelige Biblioteks side med luftfoto  her.

Vi har plukket nogle billeder fra billedsamlingen, og her kan du se dem i et slideshow.

Du kan også se billedtitler med link til originalerne her. På originalerne kan du zoome yderligere ind.
Hvis det giver anledning til spørgsmål, så kig ud til os i arkivet. Vi kan fortælle meget mere om billedernes motiver.