Gymnastikforeningen og Funktionærforeningen

I gymnastikforeningens forhandlingsprotokol (fra februar 1955)

kan man læse følgende (husk, at du kan klikke på billedet for at forstørre det):

Torsdag d. 24-2-55 afholdtes fælles bestyrelsesmøde sammen med funktionærforeningen på Søbysøgård, det bestemtes at være fælles om at arrangere Deletantstykket "Himlen har ingen tagrender" til opførelse i forsamlingshuset lørdag d. 2-4, kl 15.00, generalprøve for børn og gamle pris 0,75 - 1,50 Kr. samme dag kl. 19.00 for unge pris for hele aftenen unge: 4,00 Kr, ægtepar 5.00 Kr., Bal alene 3.00 kr. Musik v. Fru Sørensen, Ringe
Lærer Nordstrand er instruktør
Endvidere blev de af gymnastikforeningens medlemmer der var mødt (Erik Ravn og Lis Mikkelsen manglede) enige om at lave gymnastikafslutningen tirsdag d. 5 apr. kl. 19.00 i følg. orden, små børn, skolepiger, skoledrenge, Piger, Karle. Derefter fælles kaffebord og folkedans. Entre til opvisning 1,00 - kaffe 1,25 kr.
Jørgen Sørensen         Veller Hansen
Ely Bertelsen

I forhandlingsprotokollen, som du kan se på lokalarkivet er indsat en række billeder fra forestilllingen og et enkelt fra festen efter vellykket opførelse.

Ole Praud, hvis far, Holger August Petersen, var fængselsbetjent på Søbysøgård,  har i sin bog “Vi var funktionærbørn. Erindringer fra en svunden tid 1952 – 1974” også fortalt om, hvorledes hans forældre, der boede på Rosenvej i Nørre Søby, var med til at spille dilettant.