Røverier i Bikuben, Nørre Søby

Foranlediget af kommentarerne på Facebook til opslaget om Odensevej 27 har jeg søgt i Fyens Stiftstidendes arkiv om røverier i Bikuben i Nørre Søby. Jeg har fundet 3 tilfælde. Der kan være flere, men de er så gået under min radar. Artiklerne kan desværre ikke blive skarpere - ønsker man det, må gå til originalerne i fx arkivet på Historiens Hus i Odense.

18. juni 1983 bringes denne artikel:

Artikel fra Fyens Stiftstidende

Næste gang er fra 17. januar 1987

Artikel fra Fyens Stiftstidende

Og sidste "hit" er 17. august 1990

Artikel fra Fyens Stiftstidende

Her kommer en uge senere (27. august 1990) en opfølgning med besked om dusør

Artikel fra Fyens Stiftstidende

En anderledes jul – og dog

December måneds billede og opslag tager - selvfølgelig - udgangspunkt i julen. Selv om julen 2020 på mange måder er endda meget forskellig fra den "normale" jul, så er der alligevel meget, der følger traditionerne.

Men netop det anderledes har vi taget som afsæt og brugt til at bringe historien "En anden slags juleaften." Den handler om julen på Søbysøgård, da det var under opbygning eller relativt nyt som ungdomsfængsel, og hvor de indsatte og personalet fejrede juleaften sammen - fortalt af datteren til en af fængselsfunktionærerne.

I beretningen henvises til en af de helt faste juletraditioner: "Peters Jul". Det er forsiden fra Johan Krohns oprindelige udgave fra 1866, der bruges som månedens billede. En noget anderledes nisse, end den vi kender i dag, men det er også først fra omkring denne tid, at "vores" nisse begynder at få sin nuværende form. Du kan se hele bogen elektronisk på Det Kongelige Biblioteks side - se her

 

En anden slags juleaften.

 

Uden at det skal være et ego-foredrag, har jeg lyst at for­tælle om min barndoms juleaftener på Fyn, hvortil jeg kom som 9-årig. Juleaftener, som nok var traditionelle, men alligevel adskilte sig fra mange andres.

Min far var med til at opbygge noget helt nyt indenfor
Fængselsvæsenet, nemlig et Ungdomsfængsel. Staten købte i 1934 en gammel herregård, Søbysøgård, som ligger 15 km syd for Odense. 2 nye bygninger, afdelingerne A og B, blev bygget til at huse de unge indsatte, "gutterne", som de dengang blev kaldt. Hoved­ bygningen, kaldet "slottet", blev indrettet til forskellige formål - stueetagen til administrationskontorer, gæsterum og det gamle køkken bygget om til gymnastiksal, og et nyt moderne køkken blev indrettet i en af fløjene. Riddersalen på l. sal blev brugt til foredrag, koncerter eller som ramme om festlige lejligheder og højtider, således også juleaften.

Julen begyndte l uge før den 24. med, at et stort juletræ blev stillet op i slotsgården. Der var ikke lys på udover stjernen, som tændtes hver aften.

Lillejuleaften kom træet op i Riddersalen og blev pyntet.
Der var ca. 5 m til loftet, så i mine barneøjne var det et kæmpetræ.

Juleaftensdag blev alt arbejde på de forskellige værksteder indstillet kl.12, kun staldhold, som gav dyrene ekstra foder, gartnerhold, som pyntede i Riddersal og gymnastiksal, og køkkenholdet havde travlt til hen på eftermiddagen. - Slotsnissen blev heller ikke glemt; der blev sat risengrød i tårnet til ham, og når gutterne gik fra afdelingerne over slotsgården til julemiddagen, rungede nissefars dybe stemme fra tårnet med et:
Glædelig jul allesammen!

Kl. 17 fik gutterne på afdelingerne uddelt breve og pakker
fra deres pårørende, og kl.18 samledes alle de indsatte, og det var i 30erne ca. 60 mand, og alle vagthavende funktionærer samt overordnede med familier, vel ialt ca. 120 mennesker, til jule­middagen i gymnastiksalen, som var meget festligt pyntet med granguirlander, morsomme karikaturtegninger af inspektør, lærere og fagledere m.fl., i nissetøj naturligvis; der var altid talenter mellem gutterne, der kunne tegne, og grundideen med at forsøge unge rettet op ved anbringelse på et ungdomsfængsel uden faste straframmer, var netop at aktivere dem på alle fronter såvel i arbejde som i fritid.

På bordene stod store 5-armede granlysestager og smukke dekorationer med julestjerner. Middagen var traditionel dansk med risengrød og flæskesteg, og aldrig har jeg set så store portioner risengrød sat til livs; - men mandlen skulle jo findes.

Kl. 1930 blev dørene til Riddersalen slået op til et vidunderligt syn - det næsten 5 m høje træ strålende af levende lys og pyntet akkurat som i "Peters Jul" - ja, den historie fik alle vi mange børn læst op i ventetiden, medens køkkenholdet ryddede op. Så fulgte kære kendte julesalmer, juleevangeliet og dans om træet. En julehistorie blev læst op, og julefantasier spillet smukt af min mor. Vi sluttede altid af med at synge "Kongernes Konge", og det lød meget, meget smukt med alle de kraftige, unge mandsstemmer i det store rum, man følte sig højtidsstemt, og ingen børn tænkte vist på julegaver. Vi lærte på denne måde lidt om at glemme os selv og i stedet være med til at være noget for andre.

Aftenen fortsatte iøvrigt på afdelingerne, hvor vi spillede bankospil med gutterne og fik juleknas og frugt, indtil vi sluttede ved 2230-2300-tiden.

Så gik vi hjem til vore egne julestuer, og da begyndte vor private jul. Juletræet blev tændt, Mor spillede, og vi sang lidt, og endelig kom julegaverne frem. Det blev sent, inden vi trætte lå i vore senge.

Der er nok ligeså mange forskellige juleskikke, som der er hjem, og jeg vil slutte med at fortælle, at vor egen bedste jule­ skik, som Ingvar har bragt med fra sit hjem, er at lade lysene brænde helt ud på træet; - da tegner forunderlige skygger sig på loftet, og vi bliver alle stille og lader tankerne gå på langfart til børn og familie, som er andre steder, og til ens kære, der ikke er mere.

Når den sidste glød slukkes, er det blevet jul.

Jeg glæder mig til julen!


 

De fleste af os kender nok Peters Jul i denne udgave med Herluf Jensenius' tegninger, udgivet første gang i 1947 og siden genoptrykt i mange udgaver.

På DR's side,  Danmarkshistorien, er der en kort gennemgang af julemandstraditionen. Se den her (åbner i nyt vindue/ny fane).
Som den 8. af julemandsskikkelserne er Den Gamle Jul, der netop er taget fra Peters Jul.

Vi lukker med bagsiden af den oprindelige Peters Jul med (jule)nissen på vej med et juletræ.

Da Nørre Søby mødte corona

Nu da coronavirus igen er blevet et påtrængende emne, bringer vi et tilbageblik på situationen i foråret, da Danmark for alvor stiftede bekendtskab med virussen. Fra facebook-gruppen “Os fra Nr. Søby” har vi sakset, hvad medlemmerne på det tidspunkt havde behov for at meddele eller blot dele. Alle indlæg er anonymiseret, men arkivet har de originale klip.
Så tag med en tur tilbage og (gen)oplev mødet med virus i marts-april-maj. Arkivet håber meget, at det måske kunne inspirere til at dele billeder, begivenheder, små fortællinger fra dagligdagen, børnehaven, skolen, arbejdet og fritiden. Hvad husker du om corona-nedlukningen og hvordan påvirkede eller måske stadig påvirker det din tilværelse.
Bidrag af enhver art modtages meget gerne på mail () eller ved henvendelse på arkivet.

Sportspladsen 75 år d. 1. juli

Den 1. juli 1945 blev sportspladsen i Nørre Søby indviet efter et stort arbejde fra mange frivillige borgere i Nørre Søby. Søbysøgård bidrog også med arbejdskraft og materiel til det store projekt.
Lokalarkivet ønsker tillykke med de 75 år, hvor sportspladsen har været - og stadig er - et stort aktiv for Nørre Søby.

Vi bringer her lidt fra indvielsen - mere følger.

Her er omtalen i Fyens Stiftstidende fra d. 4. juli 1945

Byfesterne 1980 og 1988

Arkivet dykker lidt ned i samlingerne og bringer nogle billeder fra forskellige programpunkter ved nogle af Nørre Søbys byfester. Vi lægger ud med faldskærmsudspring og flødebollekast. Senere kommer der billeder fra andre af byfesternes aktiviteter.

Vi har meget materiale – men der er altid plads til mere, så har du billeder eller andet fra byfesterne, så vil arkivet gerne overtage det eventuelt blot få en kopi.

Der er blevet efterspurgt materiale om fugleskydningerne. Der må vi desværre melde pas – der er intet herom i vores samling. Derfor vil vi gerne opfordre alle, der måtte have noget om fugleskydningerne til at henvende sig til arkivet herom.

Et tilbagevendende indslag har været faldskærmsudspring med landing på boldbanen. Det har været med siden den allerførste byfest. Her er, hvad Fyens Stiftstidende skrev d. 14 aug. 1980:

Og mandag d. 18. august 1980 var der mere – en opsummering af et vellykket arrangement, hvor faldskærmsudspringerne igen var en stor del af nyheden.

Vi har også nogle billeder af faldskærmsudspringerne i arkivet:

Fra byfesten 1988 bringer vi disse to billeder af folk med en anden slags mod, nemlig dem der leverer mål til flødebollekast

– men set bagfra ser det jo noget mere fredeligt ud

40-år med byfest

Rebussen ovenfor har relation til en af de vigtige forudsætniger for byfesten i Nørre Søby - se mere nedenfor. Byfestens 40-års jubilæum skulle have været fejret i denne sommer - men så kom corona-virussen. Den gav bl.a. forsamlingsrestriktioner og medførte, at man valgte at aflyse byfesten i 2020. Det blev bl.a. bekendtgjort i Facebook-gruppen "Os fra Nr. Søby", og på trods af opslagets dato, så er den god nok.

Arkivet har tidligere bragt noget om byfesterne, fx denne artikel skrevet i anledning af 25-års jubilæet. Se artikel her

Tanker om byfester i nyere tid har deres oprindelse i 1978, hvor der dannes en borgerforening. Efter borgerforeningens dannelse omdeles et lille skrift til beboerne med forklaring om, hvad den nye forening står for.

Du kan læse det lille skrift her (Åbner i nyt vindue/nyt faneblad)

I skriftet er der en indmeldelseskupon, og man kunne deltage i en konkurrence om 2 gavekort à 50 kr til Nørre Søby Brugs ved at løse rebussen på kuponens bagside. Du kan prøve kræfter med rebussen her.

I 1980 begyndte borgerforeningen at arrangere byfest. Programmet for den første byfest i 1980 kan læses her (Åbner i nyt vindue/Nyt faneblad)

Programmet har forholdsvis mange sider med reklamer fra lokale virksomheder, der støtter arrangementet. De er medtaget far at vise den store opbakning der var - og fortsat er - fra virksomheder til at støtte gode lokale initiativer.

Programmet for 1981:

I 1983 er det Borgerforeningen sammen med Nørre Søby Boldklub, der står for arrangementet. Programmets første side:

Og her har du programmet for byfesten 1983

Og så fra 1985 og frem er der en Byfestkomite, der står for årets byfest. Komiteen er først stiftet d. 4. november 1985, men har alligevel fungeret og underskrevet programmet for byfesten 31. maj - 2. juni 1985.

Programmet for 1985

Det var en lille rundtur i noget af det materiale, som arkivet har om byfesterne. Du er meget velkommen til at besøge os i arkivet for selv at se dette eller andet, du måtte være interesseret i. Du skal dog lige vente til vi åbner igen efter corona-nedlukning og sommerpause.

Byfesten har sin egen hjemmeside, hvor der findes billeder og programmer - programmer/byfestblade 2002 - 2019.

Ildebrand på Odensevej – opklaret!

Ildebrand på Odensevej - opklaret!

Arkivet bragte tidligere et opslag om en ildebrand på Odensevej. Vi ville gerne have tidsfæstet de billeder, vi har fra begivenheden. Opslaget blev også nævnt på FaceBook, og her pegede kommentarerne på en gang sidst i 1960'erne.

Arkivet har været i gang med avisarkiverne - og vi har fundet begivenheden omtalt i Fyens Stiftstidende. Endda med billede, så vi er helt sikre på, at det er den rigtige begivenhed. At avisen så bruger en forkert adresse (Odensevej 17 i stedet for Odensevej 20), noterer vi blot i forbifarten.

Branden var d. 23. januar 1970 (Artiklen er fra udgaven d. 24. januar 1970)

Mange tak for jeres kommentarer - de pegede i den rigtige retning og har sparet os for mange forgæves gennembladringer af de gamle aviser.

Vintermanøvre 1950

Arkivet har fået nogle billeder fra vintermanøvren i 1950, der også foregik i Nørre Søby - det var dengang, der var rigtig vinter!
Vi har tidligere bragt noget om dette - det kan du se her.

Her kommer de nye billeder:

Motorordonnanser

De sidste tre billeder fastholder kong Frederik d. 9.s besøg på manøvren - kongen er mere, eller måske snarere mindre, synlig på billederne.

Hvor er vi i Nørre Søby på dette billede?

Kongens kasket anes til venstre i billedet

På bagsiden står: Kongens Bil !! - og det skal nok passe.

Ildebrand på Odensevej

Ildebrand i 19??

Arkivet har nogle dias med billeder af en ildebrand på adressen Odensevej 20 i Nørre Søby. Det gamle hus blev totalt raseret og et nyt opført. Det er  ved den sydlige ende af trekanten.
Men hvornår skete det?

Husets gavl set fra nord

Hvis du ved noget om dette, vil arkivet gerne vide det.
Vi mangler oplysninger om tidspunkt og fotograf.
Du kan enten besøge os på Røjlevej og få en snak (se detaljer i sidens bund) - eller du kan registrere dig som bruger og skrive en kommentar i feltet under opslaget. Du registrerer dig via linket "Registrer" i spalten til højre på siden. Desværre kan du ikke skrive kommentarer lige med det samme, da du først skal godkendes - det er nødvendigt for at hindre misbrug af kommentarmuligheden. Godkendelse sker normalt ret hurtigt, og derefter kan du logge ind og kommentere.