Søren Lund og Nørre Søby

Februar måneds billede var en akvarel af maleren Søren Lund. Han havde en mangeårig tilknytning til Nørre Søby - den graver vi lidt dybere i her.

Søren Lund fødes december 1852 i Horne på Sydfyn. Her bliver han ven med Victor Robert Harder, da denne som ung præst er kapellan i Horne på Sydfyn fra 1903. Arkivet har fået to af fru Harders gæstebøger fra familien. Den ene af dem dokumenterer Søren Lunds hyppige og ofte ganske langvarige besøg hos familien Harder i Nørre Søby. Besøgene varede ofte en eller to uger, men Søren Lund har også været gæst i en hel måned.

Gæstebogens sider har Harders inddelt i felter, så de ligner små visitkort.

V. R. Harder bliver sognepræst i Tæbring Sogn på Mors omkring 1909, og der er i denne gæstebog optegnelser fra tiden i Tæbring fra 1912 - 1915 - bl.a. denne.

"For Modtagelse god i Eders Hjem
hvorved jeg fik Tæbring at skue
hjærtelig Tak jeg bærer frem
til Pastor Harder og Frue"

Senere, da V. R. Harder i 1915 bliver sognepræst i Nørre Søby (flytning 31. maj), fortsætter rækken af besøg i præstegården hos vennen pastor Harder. Gæstebogen rummer Søren Lunds signaturer for hvert af årene 1915 frem til 1928. Her viser vi de optegnelser i gæstebogen, hvor Søren Lund tegnede en lille tegning til tak.

Under disse besøg satte Søren Lund sit staffeli op forskellige steder i Nørre Søby. Gunnar Lindely (en søn fra gården Lindely på Odensevej) fortæller, at man nemt kunne se, hvor Søren Lund havde siddet med staffeliet - der lå nemlig altid en mængde brugte tændstikker. Det kunne være svært at holde gang i piben, når der også skulle males. Ved besøgets slut blev der ofte holdt auktion over produktionen - især var Nørre Søby- og Heden-motiver eftertragtede.

På Lindely anskaffede man også nogle af Søren Lunds billeder. Fra Gunnar Lindely har arkivet fået billeder af dem samt ledsagende tekst. Der er to akvareller 40 x 30 cm af hhv. præstegården (1915) og Søbysøgård (1919). Desuden et af kirken fra 1918 (20 x 30 cm). Billedet af præstegården var i februar månedens billede.

Konfirmation

Lokalarkivet har det tidligste billede fra en konfirmation i 1915. Her ses pastor Harder sammen med årets konfirmander. På dette tidspunkt var der konfirmationer både forår og efterår.

Du kan se sognets konfirmander 2017 (102 år senere!) i “Sognet”, side 11 med sognepræst Hans Vestergaard Jensen (Åbner i nyt vindue/ny fane)

 

Præster om at bo i præstegården

Her kommer en serie, hvor Nørre Søby-præster udtaler sig til medierne om at bo i præstegården og om at virke i sognet i øvrigt.

Første artikel er med Aage Gottschalck-Rasmussen, præst i Nørre Søby 1943 – 1974.
Tekst og billeder er fra Fyns Social-Demokrat, 11. maj 1952
(Læs artiklen som PDF (Åbner i nyt vindue/ny fane))

Anden artikel er med Victor Harder (PDF – Åbner i nyt vindue/ny fane)
Victor Harder, præst i Nørre Søby 1915 – 1943.
Artiklen er bragt 2. juni, 1938 i Tidens Kvinder.
Det er lokalarkivets årsskrift 2018 omsat til læsning på skærm.

Den tredje artikel er med Claus Oldenburg (PDF – Åbner i nyt vindue/ny fane)
Claus Oldenburg, præst i Nørre Søby 1976 – 1989.
Artiklen er bragt i Familie Journal nr. 19, 5. maj, 1986. (Bringes med tilladelse fra AllerPress)