Fæstegård nr. 22 – Kirkesøvej 9

Fæstegård nr. 22 under Søbysøgård, Kirkesøvej 9, blev udflyttet til Vandværksvej 6, ”Østerlund”, i 1854. Gården bliver liggende, men brænder på et tidspunkt efter 1855. Genopføres i 1875. Avlsbygningerne nedrives sandsynligvis først i 1900-tallet, og stuehuset fra 1875 nedrives i 2019, efter at der er bygget et nyt hus foran ud til Kirkesøvej.

Du kan se oversigten over fæstegårdene her: oversigt over fæstegårdene

Ejerforhold medens gården var fæstegård:

ÅrFæsterBegivenhed/Kommentar
1742Peder Nielsen LumbyeFæstebrev
?Niels Pedersen LumbyePeder Nielsen Lumbyes søn
?Johanne NielsdatterNiels Pedersen Lumbyes datter af 1. ægteskab, der overtager ved Niels Pedersen Lumbyes død
1800Jacob Rasmussen GrumVed ægteskab med Johanne Nielsdatter - manden står på fæstebrevet
1833Johanne NielsdatterJohanne Nielsdatter overtager fæstet igen ved Jacob Rasmussen Grums død. Sønnen Rasmus Jacobsen er gårdbestyrer
1839Rasmus JacobsenOvertager fæstet efter sin mor Johanne Nielsdatter
1854Rasmus JacobsenFrikøber sig fra fæstet

Rasmus Jacobsen bygger i 1854 "Østerlund" på Vandværksvej 6 og sælger Kirkesøvej 9.

ÅrEjerBegivenhed/Kommentar
1855Hans HansenSkøde fra Rasmus Jacobsen. Hans Hansen var sognefoged. Gården brænder på et tidspunkt, og genopføres i 1875, der står som opførelsesår i BBR
1902Hans Peder Mathias HansenHans Peder Mathias Hansen er Hans Hansens søn
1910Lars Martin KristensenHans Peder Mathias Hansen køber Odensevej 35
1917Hans Andersen
1918Christian Hjære Hansen
Rasmus Madsen Lindely
Christian Hjære Hansen, slagter fra Lumby, Nr. Lyndelse (Se billede her)
Rasmus Madsen Lindely, gårdmand på Odensevej 19, Nørre Søby
1918Hans Jørgen Pedersen Hans Jørgen Pedersen var skomager og optræder flere gange i Nørre Søbys historie. Se her
1930Mathilde GrønnemandOvertager ejendommen på lempelige vilkår, da Hans Jørgen Pedersen bliver boende og bliver plejet
1953Svend Erik Veller HansenFængselsbetjent på Søbysøgård
1958Knud Reffstrup
Aase Reffstrup
Knud og Aase Reffstrup bygger et lille champignongartneri, som de driver til 1968. Bliver boende efter stop med champignon.
2017Nuværende ejerStuehuset fra genopførelsen 1875 nedrives i 2019.
Det vides ikke hvornår avlsbygningerne er nedrevet

Ser vi på de to ældste af de historiske kort, så er det første fra 1805. Her ses gård nr. 22 som en firlænget gård med port mod øst og Kirkesøvej gående forbi på nordsiden.


På det næste kort fra 1901, altså efter branden og genopførelsen i 1875, ser vi 3 sammenhængende længer ud mod Kirkesøvej og et fritliggende stuehus mod syd. Disse tre længer må så være fjernet en gang først i 1900-tallet.


Luftfoto fra 1939. Det er Kirkesøvej i midten af billedet, og på den anden side af vejen har vi Hedelund Madsens gartneri.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1956 taget fra nord for byen mod sydvest. Kirkesøvej 9 nær billedets midte.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1956. Kirkesøvej 9 midt i billedet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billede af stuehuset fra havesiden fra 1959. Det nyopførte champignongartneri til højre. Hedelund Madsens drivhuse i baggrunden mellem bygningerne.


Lodret luftfoto fra 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto fra 1973

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Endnu et højt luftfoto fra en gang omkring 1974. Denne gang fra syd for byen mod nordvest. Man kan ane kirketårnet øverst til venstre og Kirkesøvej 9 ses skråt nedenfor til højre.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto fra 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billede fra toppen af siloen fra 1989. Du kan se en lille serie billeder fra siloens top her


Og lodret luftfoto fra 1991

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Et billede af Kirkesøvej 9 taget fra Kirkesøvej i 1997


Og endelig et billede fra 2020. Det nye hus er bygget foran det gamle stuehus, der er helt fjernet.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.