Gammelgaard

Gården er fæstegård nr. 7. Se siden om fæstegårdene i Nørre Søby

Gården blev bygget i 1775, og fra gårdens første fæstebonde gik ejerskabet i lige linje i 7 generationer, indtil Poul Henning Larsen, af gamle søbynitter kun kendt som ”Skipper”, solgte gården i 1991. Inden da havde hans far, Karl Larsen, kaldet ”Store Karl”, solgt jorden fra til udstykning, der hvor Gammelgårdsvej ligger i dag.

En kort ejeroversigt med de 7 generationer:

Fra 1775 Hans Nielsen og Karen Rasmusdatter
Fra 1790 Deres datter Maren Hansdatter gift med Hans Jørgensen
Fra 1831 Deres søn Jørgen Hansen gift med Johanne Andersdatter
Fra 1873 Deres søn Hans Jørgen Hansen gift med Karen Kirstine Rasmusdatter
Fra 1929 Deres datter Johanne Rasmine Hansen gift med Jørgen Marius Jørgensen
Fra 1938 Deres datter Valborg Kirstine Jørgensen gift med Niels Arne Karl Harry Larsen
Fra 1973 - 1991 Deres søn Poul Henning Larsen - kaldet ”Skipper”

 

Herover: Kort fra 1816. Gammelgaard ved den grønne pil.

Et kort med lidt mere detalje, der er gældende fra 1809 - 1852

Vi ser gadekæret nederst til venstre og trekanten øverst til højre - det var tidligere også gadekær. Gammelgaard ligger igen ved den grønne pil. Det ser ud til at Gammelgaard har erhvervet matr. nr. 20, der er blevet sammatrikuleret med 21.

Det næste kort dækker perioden 1852 - 1871 - ikke de store ændringer.

Der begynder på det næste kort at blive bebygget ud langs Røjlevej og Skolegyden. Der sker ikke så meget omkring Gammelgaard og de centralt beliggende gårde i byen. Kortet er med interval 1905 - 1972.

Og sådan er matrikelfordelingen i dag:

Af billeder af Gammelgaard kan vi vise følgende - de fleste fra det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling.
Først har vi den flotte firlængede gård fra 1939.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Til venstre i billedet har vi Odensevej. Bemærk lige vejtræerne og masten med de mange telefonledninger på vej hen til centralen (Odensevej 12).

Arkivet har dette billede fra gårdspladsen på Gammelgård - formentlig fra perioden 1940 - 1950.

Næste billede er Gammelgaard 1951, luftfoto. Nørre Søby Mølle i baggrunden, Odensevej er lige uden for billedets højre side. Beskæringsmarkeringerne og påskrifterne er fra luftfotofirmaet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto blev også taget lodret - formentlig fra større højde. Her finder vi fra 1980 et luftfoto, hvor vi har taget området omkring Gammelgaard. Gården er nu reduceret til tre længer, men nu er jorden også solgt fra til udstykning. I billedets højre side har vi Gammelgårdsvej og nogle af de nyere huse.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

11 år senere, 1991, har vi som det næste dette billede. Ikke de store ændringer, men Gammelgaard har fået længen ud mod Odensevej nedrevet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.