Skuespil og koncert på sportspladsen

I de første år efter sportspladsens indvielse var der stor og livlig aktivitet. Arkivet har programmer og enkelte billeder fra dilettantforestillinger og et program med fra et norsk "gutteorkester"s 30-års jubilæumsturne i Danmark efter befrielsen.

Sandefjords guttemusikkorps spillede 13. juli 1947 på sportspladsen.

Sandefjords Guttemusikkorps blev omtalt i Fyens Stiftstidende d. 7. juli 1946. De gæstede Odense indbudt af Foreningen Norden og i notitsen står:
"Paa Lørdag spiller Guttemusikkorpset ved et nordisk Møde på Nr. Søby Stadion"

Pladsen blev også brugt til teater. Vi oplysninger om 2 forestillinger:

"Ambrosius" opført 5. eller 11. juli 1947 (program). Programmet siger d. 5. og protokollen d. 11.

"Elverhøj" opført 27. og 29. juni 1948 (program og billeder)

Begge er omtalt i Dilettanternes protokol - det er med som udskrift.

Om Ambrosius har vi følgende udskrift fra en protokol

Om Elverhøj har vi følgende:

I protokollen læses følgende:

Man aner måske fra hjertesukket, at entusiasmen fra befrielsen og de første år derefter er lidt på retur - en ny hverdag er ved at melde sig.