Nørre Søby Dilettantforening 130 år

Dilettant i Nørre Søby i 130 år.

Det ældste, vi kender til om dilettant her i byen, er et billede (ret utydeligt) fra 1890 – ”Nørre Søby Dilettanterne” står der på det. En flok alvorligt udseende ungersvende og ungmøer, som ikke umiddelbart giver indtryk af “fest og farver”. Men det er der en god grund til – billeder fra den tid (og såmænd helt langt op i 1900-tallet) viser ofte netop alvorlige ansigter – fotografens udstyr var af en sådan art, at det tog lang tid “at blive skudklar”.

Vi har også fra den tid den lov, hvorefter dilettanterne havde at opføre sig. F.eks. skulle der betales mulkt, hvis man udeblev uden gyldig grund.

En dag sad jeg og funderede over deres navne – et par stykker kunne jeg identificere. Så kom tanken til mig: hvor i al verden spillede de dilettant? Der var ingen forsamlingshus i 1890 – det blev først bygget og indviet i 1893. – I skolen? Den havde kun en meget enkel gymnastiksal (for nu at sige det mildt – jeg fik min første danseundervisning i den!). – Mit bud på opførelse af dilettantstykkerne er snarere “salene” / storstuerne på de store gårde. Det kan desværre kun blive gætværk, for jeg spurgte ikke i tide!!! Og alle fra den tid er borte.

I Fyens Stiftstidende 1890 findes en kort notits om Nørre Søby Dilettanterne :

Fyens Stiftstidende 11. februar 1890

I 1898 finder man Nørre Søby dilettanterne i en annonce i Fyens Stiftstidende fra d. 1. februar:

Fyens Stiftstidende 1. februar 1898

Læs mere om Hans Jørgen Petersen og Sørine her

På et tidspunkt “rejste” NS-dilettanterne til Heden, hvor de opførte et stykke, som jeg ikke kender navnet på. Indtægten skulle gå til “de fattige” – et noget andet begreb end i dag. Rasmus Madsen Lindely var sjælen i den tids kulturelle liv, og han havde forfattet en prolog til aftenens gæstespil i Heden.

Prolog forfattet af Rasmus Madsen Lindely

til en dilettantforestilling i Heden i 189???

(Nørre Søby-Dilettanterne opførte et stykke i Heden Forsamlingshus (tror jeg nok) – overskuddet fra forestillingen gik til “de fattige”. Et begreb vi ikke rigtig fatter i dag (2001)

Skøndt fremmed her, vi Velkommen byde vil,
Velkommen herinde for at se vort Skuespil,
og til alle dem især
som de fattige har kær,
vi spille til Fordel for dem,
hvor Nød og Fattigdom er slem,
at hjælpe dem lidt med Klæder og Føde
er Grunden til i Heden vi møde.

Saa jeg agter at omtale i al Beskedenhed:
De to af Stykkerne I faar se,
det drejer sig mest om Kærlighed,
det tredie har en anden Tone,
de synge og danse, da deres Kone er dø,
og de er for hende fri,
det er der ikke megen Kærlighed i.

Kærlighed mellem Mand og Kvinde skabt,
den er en skøn og kostelig Skat,
Magt den har til at volde et Hjerte
den højeste Fryd og dybeste Smerte.
Paa forsmaaet Kærlighed I faar et bevis,
nær ved at føre til en Mands Forlis,
faar høre hans Elskovssange smukke,
da han faar Nej, hans sorgfulde Sukke.

Lars Mathisen er Navnet paa den Person,
I vil faa at se om en liden Stund.
Paa Dilettanternes Vegne en Tak til hver,
som i Aften er mødte her,
hvis vort Spil jer glæde kan og behage,
fra Heden vi rejse fornøjede og glade.

Vi skal til året 1908, før der igen (i hvert fald iflg. Arkivets samlinger) sker noget omkring dilettant. Her har vi også et billede af dilettanterne, samlet uden for det gamle Forsamlingshus på Trekanten. Og endnu mere spændende: Programmet for opførelsen af “Charleys Tante” – og ”1 Bondens Hjem”, sidstnævnte var forfattet af Mantzius Lindely alias Rasmus Madsen Lindely. – Det var udgivet i bogform, og arkivet har et eksemplar. – OG –

Dilettanter 1908 foran det gamle forsamlingshus

Vi har billeder fra de to opførelser, et fra hvert stykke.

Så er der et langt spring til oplysninger om dilettantforestillinger – der har sikkert været en del, de er bare ikke blevet omtalt i papirer, som er kommet frem til arkivet. – Men i 1930’eme sker der noget; om der var en dilettantforening, melder historien ikke noget om. Men Gymnastikforeningen og Socialdemokratisk Forening synes at have været igangsættere.

Arkivet har ikke oplysninger om dilettantforestillinger før Gymnastikforeningen og Funktionærforeningen på Søbysøgård går sammen om at opføre ”Himlen har ingen tagrende” i 1955.

Så er der længe, til arkivet får flere dilettantoplysninger. – Mon der ikke har været noget mellem 1955 og begyndelsen af 1980’erne??

På et tidspunkt var der samarbejde mellem Nr. Lyndelse og Nørre Søby, f.eks. i 1981, hvor J. Chr. Hostrups “Familietvist” eller ”Det mærkeværdige Aar” blev opført på Sportspladsen Skt. Hans aften, og ved opførelsen af ”Den kjønne Grethe” i 1988 i slotsgården på Søbysøgård (200-året for stavnsbåndets opløsning).