Ludvig Peter Marius Christian Wittrup

Peter Wittrup fødes 15. januar 1841 i Asminderød Sogn, Frederiksborg Amt. Forældrene er bøssemager Frederik Wittrup og hustru Laura Antomine Kristine Wittrup f. Møller.

Kirkebog, Asminderød Sogn, Frederiksborg Amt

Familiens færden kan (nogenlunde) følges via folketællinger. 1845 er familien i Vejle. Lillebror Carl (Frederik) er kommet til. Der har indsneget sig en fejl - og der følger flere -  omkring Peter Wittrups fødested (anført som Vejle).

5 år senere (1850) er familien i Odense, hvor faderen stadig ernærer sig som bøssemager.

Pastor Wittrups forældre var altså Frederik Wittrup og Laura Wittrup f. Møller. De havde to sønner ”vores” (Peter) Christian Ludvig Wittrup og lillebror Carl Frederik Wittrup, klokker og kordegn/lærer, senere skoleinspektør i Assens. Ved mindegudstjenesten for Peter Wittrup i 1914, taler lillebror Carls søn, Jens Frederik Ludvig Wittrup. Han var præst i Ørsted på Fyn.
(Persondata i afsnittet rettet sept. 2022 efter oplysninger fra Carl Frederik Wilhelm Wittrups oldebarn, Jan Wittrup, der har givet tilladelse til at bringe dette billede af Carl Wilhelm Frederik Wittrup med sine tre sønner. Billedet er fra før 1910, hvor Carl Wittrup dør.)

Fra venstre: præsten Jens Frederik Ludvig, Sven, Hjalmar og deres far Carl Frederik Wilhelm Wittrup.

10 år senere (1860) bor forældrene stadig i Odense

Sønnerne er nu 20 og 17 og er væk hjemmefra.

Peter Ludvig Christian Wittrup er i 1860 stud. Theol. i København:

Til julen 1869 sender/giver Lucie Fjeldsted dette billede til Laura Wittrup (Peter Wittrups mor), så her har de to allerede kendt hinanden godt. (”Til Fru Laura Wittrup fra Lucie Fjeldsted. Juleaften 1869” er teksten bag på billedet)

6. august 1872 bliver Ludvig Peter Marius Christian Wittrup gift med Lucie (Luisa?) Vilhelmine Fjeldsted i Trinitatis Sogn, København:

Kirkebog, Trinitatis Sogn, København

Musiklærer Jens Frederik Wittrup, Odense er en af forloverne (Peter Wittrups fader)

14. april 1885 udnævnes Peter Wittrup til sognepræst i Nørre Søby og Heden sogne. Det nævnes fx her
(1. Slagelse Posten, 17. 4. 1885)
(2. Fyens Stiftstidende, 16. 4.1885):

  [sidste afsnit]

Under s. D. er Sognepræst for Tørslev og Lendum Menigheder i Aalborg Stift L. P. M. Chr. Wittrup allernaadigst udnævnt til Sognepræst for Nørre Søby og Heden Menigheder i Fyens Stift.

   Udnævnelse. Sognepræst for Tørslev og Lendum Menigheder i Aalborg Stift Wittrup er beskikket til Sognepræst for Nørresøby og Heden Menigheder i Fyens Stift.

I Folketællingen 1890 dukker ”vores” Wittrup op i Nørre Søby:

Nu præst i Nørre Søby, gift med Lucie og med datter Anna Wittrup.
Tjenestepigen Sørine Pedersen Hjorth er den Sørine, der senere bliver gift med skomager og centralbestyrer Hans Jørgen Petersen i Nørre Søby.

24. september 1890 kan nedenstående læses i Fyens Stiftstidende, hvor Peter Wittrups forældre stopper deres virksomhed i Odense og flytter til sønnen i Nørre Søby:

  Odense den 24de September

Guldbryllup og 50-Aars Borgerjubilæum. Imorgen, Torsdag den 25de ds., kan et gammelt, agtværdigt Ægtepar, Musiklærer Wittrup og Hustru, her i Odense fejre deres Guldbryllup, og kan samtidig fejre sit 50-aarige Jubilæum som Borger.

For ca. 45 Aar siden kom Hr. Wittrup, som dengang var Bøssemager, hertil fra Vejle, hvor han tidligere boede. I endel Aar fortsatte han med Professionen og nød dengang stor Anseelse for sin Dygtighed i Faget; men som Aarene gik, bleve efterhaanden de Vaaben, som han havde lært at fabrikere, forældede og overfløjede af nyere Systemer, indførte hertil fra Udlandet, og han nedlagde derfor Forretningen.

I sin Ungdom havde han lært endel Musik, særlig Violinspil, og altid syslet dermed med stor Interesse, og da han paa den Tid, da han nedlagde Forretningen, havde et godt Navn som Violinspiller, tog han fat som Musiklærer, og har derefter uafbrudt hævdet sin Stilling som saadan, og med særlige Evner som Lærer har han, lige til han nu trækker sig tilbage, vidst som kun Faa at bibringe de Unge, som have nydt Undervisning hos ham, Lyst og Interesse for Musiken. Han har ogsaa interesseret sig for Korsangens Fremme og har Æren af at være Stifter af Odense Haandværker-Sangforening, som derfor ved det iaar fejrede 25-Aars-Jubilæum udnævnte ham til Æresmedlem.

Det vil sikkert glæde hans mange gamle Elever og Venner at erfare, at den gamle, strixe lærer og hans milde, elskværdige Hustru i deres livs Aften finde et kjærligt Hjem hos en af deres Sønner, Pastor Wittrup i Nørre Søby.

-s-n-.

Arkivet har et billede af Anna Wittrup med teksten ”Til Kirsten. Juleaften 1896” på bagsiden. Det er til den Kirsten Pedersen, der nævnes som tjenestepige i folketællingen 1901 (se nedenfor). Kirsten Pedersen bliver gift med Rasmus Madsen Lindely, og bor siden i mange år på gården Lindely midt i Nørre Søby.

Anna nu 26 og bor ikke i Nørre Søby i 1901.

Arkivet har et billede fra verandaen mod præstegårdshaven. Billedet stammer fra Lindely-arkivet. Her ses
Forrest fra venstre: Lucie Wittrup, P. L. Wittrup, Anna Wittrup
Bagest fra venstre: 3 gæster, Frk. Hofman, Kirsten Pedersen (senere Madsen Lindely), Sørine Petersen (gift med Hans Jørgen Petersen, skomager.

14. januar 1904 findesi Fyens Stiftstidende en lille notits om Peter Wittrups 63-års fødselsdag:

Billeder af Anna Wittrup (findes i arkivet):


Vi får vielsesår og at sidste opholdssted var Torslund Dronninglund. Vielsesår er korrekt og Peter Wittrup kom fra en stilling som sognepræst i Tørslev-Lendum.

Anna bor nu som ugift hos forældrene i Nørre Søby som 32-årig, så ”barn” skal tages med et korn salt.
I 1906 kan man d. 16. marts læse i Fyns Venstreblad, at Peter Wittrup hjælper i denne sag:

Det er en helsides annonce med masser af navne - heriblandt Peter Wittrup:

Her billeder af familien i 1907.

Fyens Stiftstidende, 12.1.1911. Pastor Wittrup fylder 70 år.

1913 er Lucie og Peter Wittrup aktive i denne indsamling (Fyens Stiftstidende, 8. februar 1913):

november 1914 dør Peter Wittrup (Fyens Stiftstidende, 1. hhv. 3. december 1914).

Og der afholdes en mindegudstjeneste (Fyens Stiftstidende, 15. december 1914). Fr. Wittrup, Ørsted er Peter Wittrups lillebror.:


Efterspil: (Auktion over boet i november 1915. I andre annoncer er ”Kredit til 1. Februar 1915” rettet til 1916)

Auktion i Nørre Søby

Paa Grund af Bortrejse lader Enkepastorinde Wittrup, Nørre Søby Præstegaard, Tirsdag den 23. November 1915 Kl. 11 Form., ved Auktion bortsælge 1 Landauer, 1 Kavalervogn,
1 Sæt Kaneklokker, Havebænke, noget Kakkelovnsbrænde, Kakkelovne, heriblandt 1 Porcelænsovn, 2 Komfurer, 1 Strygeovn, Sengesteder, 2 med Fjedermadras, en del godt Sengetøj, 2 Zinkbadekar, Kar og Ballier, 1 Fodpose, Servanter, 1 Chaiselongue, 1 Kommode, 1 dobbelt Klædeskab, 1 Nøddetræs Salonbord, 1 Sofa med rødt Plyds, 1 Divan og 6 Stole med do., 2 Nøddetræs Borde og 1 do. Nodeskab, 1 Egetræs Spisebord til 18 Personer, 1 do. Anretterbord, forskellige Stole og Borde, 1 Krydderiskab, 2 Reoler, Gryder, Krukker og forsk Køkkentøj m m. m.

Kredit til 1. Februar 1915

Odense i November 1915

Thiele og Ryyd,

Herredsfuldmægtige

P.L.M.Chr. Wittrup og fru Lucie

Wittrups studerkammer i præstegården