Odensevej 12

Odensevej 12 er knyttet til telefonens historie i Nørre Søby. Det har vi tidligere behandlet i en del opslag. Se fx:

Om ejendommens historie ved vi følgende:

ÅrEjerKommentar
1856Peder SvendsenKøber grund af Niels Hansen. Usikkert, om det er Peder Svendsen, der bygger det første hus
1902Hans Jørgen PedersenSøn af Peder Svendsen.
På hans og hustruen Sørines gravsten er efternavnet Petersen.
Artikel om Hans Jørgen Petersen:
Hans Jørgen Petersen
1903Det stråtækte hus på Odensevej 12 brænder.
Hans Jørgen Petersen bygger rødstenshuset
1914Dora Camilla FrederiksenMangeårig centralbestyrer på stedet.
Se artikler i linkene øverst på siden
1915Dora Camilla Frederiksen bliver gift med Valdemar Mikkelsen
1966Den nye, fuldautomatiske central opføres på areal solgt fra Odensevej 12
1987Dora Camilla Mikkelsen dør og ejendommen udlejes
1989Knud Ole ReffstrupKnud Ole Reffstrup er Dora Camilla Mikkelsens barnebarn
1996Nuværende ejere

 


To billeder af det gamle stråtækte hus fra før 1903. Det første er taget fra Odensevej mod syd. Til venstre ses et hjørne af Lindely og i baggrunden til venstre har vi det gamle forsamlingshus på Trekanten. I baggrunden midt i Odensevej 14.

På det næste billede ses Sørine (stående) og Hans Jørgen Petersen (siddende) til højre foran huset.


Ledningsarbejde foran centralen i 1913-14. Det er Sørine i døren (med barn på armen) og Hans Jørgen Petersen midt for vinduet.


Foto fra 1939. på det hvide skilt på hjørnet til venstre stod "Offentlig Samtalestation" (= Telefonboks)


Billede fra 31. maj 1947 - Aase og Knud Reffstrups bryllup. Parret foran bryllupsoptoget fra Odensevej 12 til (det gamle) forsamlingshus.
Til venstre for Aase (med brudebuket) i mørk kjole er Dora Camilla Mikkelsen.


Billede fra omkring 1950


Luftfoto fra 1956

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto og foto fra Odensevej 1959

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Foto fra en gang efter 1966 (Den automatiske telefoncentral er bygget)


Lodret luftfoto 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1982

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Foto fra omkring 2017

Lindely, Odensevej 19

Lindely, Odensevej 19, er ikke en af de oprindelige fæstegårde, men gården og dens beboere har spillet en stor rolle i Nørre Søby. Især skal nævnes Rasmus Madsen Lindely, der var aktiv med læseforening (før der var et biblioteksvæsen), dilettant, forsamlingshus og kirke - og meget andet.
Rasmus Madsen Lindely malede og skrev meget. Vi har bragt noget af hans produktion:

Se fx hans prolog til en dilettantforestilling i Heden i 189??

eller hans tale på vers til afsked med "Carl Post" i 1931, der var udsat for et væbnet røveri i Røjle Skov.

Om ejerforholdene af Lindely ved vi følgende:

ÅrstalEjerBegivenhed / Kommentar
?Hans RasmussenHans Rasmussen er født i Nørre Søby i 1811, viet i Nørre Søby kirke i 1846 og død i 1881
1877Ane Kirstine RasmussenIkke i familie med Hans Rasmussen trods fælles efternavn. Ane Kirstine Rasmussen er enke efter Mads Hansen, der tidligere havde tjent på Lindely.
1895Hans Madsen og Rasmus MadsenSønner af Ane Kirstine Rasmussen og Hans Madsen. De får en halvpart hver.
1903Rasmus MadsenRasmus Madsen overtager broderens halvpart og er nu eneejer.
1914Navnebevis for Rasmus Madsen til at føre navnet Lindely: Rasmus Madsen Lindely
1955Kirsten Madsen LindelyEnke efter Rasmus Madsen Lindely
1956Carl Werner Pedersen
1965Henrik PedersenHenrik Pedersen fra Tørvegyden 2 i Røjle boede aldrig selv på Lindely, men lejede den ud
1976Ole Lundgren
1984Karsten S. B. Andersen
1985Lene Thrane Andersen og Jan Ulrich Pedersen
1998Anette Grønbæk Rasmussen og Sune S. Rasmussen
2020Nuværende ejere


Her følger en blanding af billeder af Lindely.

Først et luftfoto fra 1939.
Det er Odensevej, der slynger sig rundt om Lindely tværs gennem billedet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

To billeder fra 1954.

Først et luftfoto taget i den modsatte retning af billedet fra 1939.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Et andet luftfoto fra 1954.
I forgrunden Trekanten med det gamle forsamlingshus til venstre , og øverst til venstre har vi Lindely.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Tre billeder fra 1956.
Først et højt luftfoto. Lindely er ude til venstre i billedet. Det gamle forsamlingshus på Trekanten midt i billedet, og Nørre Søby Mølle øverst, midt i billedet. Lige under Møllen har vi Gammelgård med alle længerne.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

To andre luffoto fra 1956 - tættere på og fra forskellige sider.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

1956 herunder. Lindely i forgrunden med Kirkesøvej og Søbysøgård Sø i baggrunden.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1959

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Næsten alle luftfoto er fra Det Kongelige Biblioteks samling af foto fra firmaet Sylvest Jensen. De fløj rundt over Danmark, og skaffede sig betalt ved at tilbyde forstørrelser af billederne til ejerne af de fotograferede ejendomme. Disse forstørrelser blev farvelagt af dygtige medarbejdere, så de kom til at ligne rigtige "naturalistiske" malerier/farvefoto. Denne teknik blev anvendt længe efter farvefotoets indtog, idet de sort-hvide billeder kunne laves skarpere.

Her ses præcis det samme motiv fra 1959 på det billede arkivet har fået fra Lindely. Se fx køerne på marken over gården - de står præcist på samme måde. Og så kan vi kun beundre de dygtige farvelæggere, der kan få et sort-hvidt billede til at se så naturligt ud.


Her er et foto fra 1990 - 1995. Det er taget fra taget over den gamle centralbygning på Odensevej 12 med det karakteristiske jerngitter.


Arkivet har tre billeder med ukendt dato.
På det første herunder ser vi mod Trekanten. Det gamle forsamlingshus er nedrevet (skete i 1959) og slagterforretningen på hjørnet af Kirkesøvej og Odensevej er ikke bygget endnu (skete i 1976).
På billedet står: Gården "Lindely", Nr. Søby, Foto: COPYRIGHT - Ashton Film Service
Men altså ikke noget årstal.

Det næste billede herunder er fra et postkort - uden årstal, men med teksten: Gl. idyl, Nr. Søby.   Foto fra:  Dansk Villa Foto – Odense

Det sidste af de tre er også et postkort med skrive- og adressefelt på bagsiden. Der er heller ingen årstal på det, men vejen i forgrunden (Odensevej) ser ud til ikke at være asfalteret, så måske er vi tilbage til 1920 - 1930?


Endelig er der to billeder fra 2016

Radbyvej 1

Historien om Radbyvej 1 begynder i 1927, da det bygges af Jens Peder Sørensen.

Ejerforholdene op gennem tiden kan du se i oversigten nedenfor. Til sidst kommer en række billeder af ejendommen.

ÅrstalEjerKommentar
1927Jens Peder SørensenBygger huset
1927Valdemar Olsen
1935Kendy Karl Jørgensen
ca. 1948Edith Marie Andersen f. PedersenEfter sin mands død i 1948 begynder Edith Marie Andersen at drive en tricotageforretning
ca. 1957Olav og Elly Toft JohansenViderefører forretningen som Tofts Tricotage. Den lukker i 1970
1993Lisbeth Johansen
1995Lone Christina Funch
2021Nuværende ejer


Luftfoto fra 1951. Radbyvej 1 under den gule pil.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1954.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

To luftfoto fra 1956

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

To luftfoto fra 1959

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

På billedet herunder ses "Tofts Tricotage" over dør og vindue ud mod Radbyvej.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

To billeder fra "jorden".  Det første fra - ja hvornår?

Og så det her fra 2016.

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Odensevej 43 – Fæstegård nr. 13

Se siden om fæstegårdene i Nørre Søby

Rækken af fæstere (dem, vi har oplysninger om), ser således ud:

ÅrstalFæsterBegivenhed/ Kommentar
Thomas HiortAfstår gården for armod og fattigdom
1715Jens Nielsen
1735Niels JensenNiels Jensen er Jens Nielsens søn.
Betaler i indfæste 40 sletdaler.
Afstår gården grundet svaghed og alderdom
1766Christopher LarsenChristopher Larsen dør 1777
1777Lars AndersenKommer fra Vejlegård Gods med fripas.
1812Niels LarsenNiels Larsen er Lars Andersens svigersøn.
Gården er udskiftet fra fællesskabet.
1821Hans MathiasenHans Mathiasen kom fra Aarslev. Overtager efter Niels Larsens død.
1848Lars LarsenLars Larsen kom fra Sdr. Broby - og det er ham, der frikøber gården.
Hans Mathiasens enke, Kirsten Hansdatter bor på aftægt.

For fæstegård nr. 13 har vi fra Søbysøgårds fæsteprotokol følgende købekontrakt, hvor altså fæstet ophører og ejendommen overgår til bondens ejendom. Det sker i 1848.

Imellem underskrevne kommandant, Enevold de Falsen fra hovedgården Søby Søgaard,
commandør af Dannebrogen, som sælger, og ungkarl Lars Larsen af Ølsted, Sdr. Broby
Sogn som køber, er indgået følgende:  Købekontrakt
Når gårdmand Hans Mathiasen i Søby i Aasum hrd., Odense Amt, inden herredsretten
frasiger sig fæsteretten til sin iboende gård, som efter den nye matr.nr. 15 står for ufrit
agre og enge, samt afleverer sit fæstebrev til cassation, så sælger jeg hermed til køber,
ungkarl Lars Larsen fra Ølsted, bemeldte min fæstegård og alt hartkornet tilliggende i
by og mark, samtlige bygninger, tillige med gårdens andel i sognets fælles tørvemål,
stående for agre og enge hartkorn efter den ny matrikel under no. 41.
Underskrevet med overværelse af vitterlighedsvidner, 4. marts 1848.

Her er listen med ejere efter frikøbet fra fæstet:

ÅrstalEjerBegivenhed/
Kommentar
1848Lars LarsenLars Larsen frikøber gården
1868Rasmus LarsenLars Larsen mageskifter med Rasmus Larsen fra Biildgård - Odensevej 46
1876Kristen JensenKristen Jensen var officer og folketingsmand
1886 - 1905Kristen Jensen udlejer gården
1905Hans Marius JensenHans Marius Jensen er søn af Kristen Jensen
1935Aage Møller ChristiansenAage Møller Christiansen er brorsøn til Hans Marius Jensens hustru Karen Dorthea
1977Olav Møller ChristiansenOlav Møller Christiansen er Aage Møller Christiansens søn
1995Nuværende ejere

Luftfoto 1939. Det er Odensevej nede i venstre hjørne.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1956. Taget fra nord mod sydvest. Nørre Søby Mølle ses yderst til venstre. Gadekæret nær billedets midte, og Houlung Mose i baggrunden.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1959.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1972-73

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Lodret luftfoto 1991

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Radbyvej 3

Lokalarkivet har informationer om Radbyvej 3 fra 1876 og frem. Her er, hvad vi ved om ejerforholdene.

ÅrstalEjerKommentar/begivenhed
før 1876Christian Jensen
1876Mads PedersenMads Pedersen var musiker
1924Marie Sophie PedersenMads Pedersen dør i 1923, og hans enke får skøde på ejendommen
1924Cecilie Kirstine Andersen f. PedersenCecilie Kirstine Andersen er datter af Mads og Marie Sophie Pedersen
1932Rasmus PedersenRasmus Pedersen var mejeribestyrer og bror til Cecilie Kirstine Andersen
1960Jørgen Andersen
1976Svend Aage Leonhard Nielsen og
Asta Ellegaard
Asta og Svend Aage har ikke boet på Radbyvej 3, men de passede i mange år den barnløse Jørgen Andersen og arvede huset efter ham.
1977Jørgen Hansen
1979Egon Christensen
2019Nuværende ejere

Billeder


Radbyvej 3 en gang før 1923. Mads Pedersen og Marie Sophie (til venstre) med familie - 4 af deres 7 børn - foran ejendommen, der er 3-længet.


Mads Pedersens og Marie Sophies guldbryllup i 1923 (kort før Mads Pedersens død)

Mange af Mads Pedersens elever mødt op for at fejre deres læremesters guldbryllup.


Luftfoto fra 1939. Radbyvej 3 (endnu 3-længet) ses øverst i billedet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1954. Radbyvej 3 ses i nederste venstre hjørne - nu 2-længet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

4 luftfoto fra 1956.
Først 2, hvor Radbyvej 3 kan ses ret godt.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Så 2 billeder af hele Radbyvej

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

3 billeder af Radbyvej 3 fra 1959

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Til sidst et nyere af billede af ejendommen taget fra Radbyvej.

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Vandværksvej 10, “Marienlund”

Om Vandværksvej 10, "Marienlund", har vi følgende ejerforhold:

ÅrstalEjerKommentar/Begivenhed
1881Lars LarsenSkøde fra Rasmus Madsen til Lars Larsen på matr. 6g og 6f
1903Lars Jørgen Nielsen
1933Oure-Vejstrup AndelskasseFogedudlægsskøde for 8600 Kr.
1945Marie HansenKøbesum 14.500 Kr.
1947Albert PrzeklasaBoede før købet til leje på Søbysøgårds arbejderbolig på Hovlung Mose i "Teglværkshuset", som blev nedrevet sidst i 1950'erne
1978Niels JørgensenBoede ikke selv på ejendommen, men lejede den ud
1987Poul Rasmussen
Pia A. Korsgaard
1998Nuværende ejere

Luftfoto og billeder:


Højt luftfoto 1973.

Den røde pil peger på vandværket (vandbeholderen) på Vandværksvej.

Den grønne pil peger på Vandværksvej 10

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1954 af Vandværksvej 10.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Vandværksvej 2 – Ærtekildegård

på Ærtekildegård - Vandværksvej 2 - er udflyttergård fra fæstegård nr. 21, Odensevej 26. Gården eksisterer ikke mere. Den blev omkring 1982-83 opkøbt af naboen på Vandværksvej 4, Østergaard. I 1985 - i forbindelse med omfartsvejens etablering, fik ejeren af Østergård afslag på ansøgning om at bygge et nyt hus på grunden til afløsning for det gamle, der var i dårlig stand. Det blev derfor revet ned og totalt fjernet. Jorden blev lagt til Østergaard.

Se oversigten over Nørre Søbys fæstegårde og udflyttergårdene

Ejerforholdene på Ærtekildegård:

ÅrstalEjerKommentar
1856Jens NielsenHar sandsynligvis ladet gården opføre i 1856
1878Jens Madsen
1899Ane Cathrine ChristensenAne Cathrine Christensen er Jens Madsens enke. Sidder i uskiftet bo.
1900Hans Jørgensen LeerbekHans Jørgensen Leerbek boede ikke selv på gården. Senere i 1900 flytter hans søn, Niels Peder Jørgensen Leerbek ind
1905Niels Peder Jørgensen Leerbek
1934Albertus Jervelund
1961Hans Kristian JervelundSøn af Albertus Jervelund
1985Jørgen Elkjær KnudsenNedriver og fjerner Ærtekildegård. Jorden lægges til Østergaard.

 


Luftfoto 1939. Vandværksvej til venstre uden for billedet.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

2 stk. luftfoto fra 1951. Vandværksvej går gennem billedernes midte.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1954

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 1973. Ærtekildegård ligger ca. "Kl. 4" for enden af alleen.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1979

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 1982. Ærtekildegård ligger til højre ved billedets kant, ca. "kl. 2"

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1989. Ærtekildegård er helt borte - man ser en lys plet på marken, hvor den har ligget. Der er også spor efter alleen, der gik ind til gården fra vandværksvej. Øverst i billedet - ca. "Kl. 1".

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Odensevej 26 – Fæstegård nr. 20

Gården er i dag almindelig beboelsesejendom, men har i mange år været kendt som Juelsgård (Juulsgård) uden anden forklaring, end at sådan har det altid været.
En mulig forklaring er måske: Den nuværende bygning er opført omkring 1850 som afløsning for en bygning (gård), der brændte. Den brændte bygning har tjent som degnebolig, og omkring 1750 - 1800 har der boet et degnepar, Frederik Christensen Juel med sine to koner - så måske er navnet blevet hængende?

Fæstegård 20 er en af gårdene på østsiden af landevejen, der ved udskiftningen fik sammenhængende jord på udjorden. Det blev Ærtekildegård, Vandværksvej 2.

Se oversigten over Nørre Søbys fæstegårde

Om ejendommen på Odensevej 26 har vi:

ÅrEjerBegivenhed/Bemærkning
1855Niels RasmussenGift med Karen Mortensdatter fra Allested
1871Karen MortensdatterNiels Rasmussen dør i 1867.
Skifteudskrift som adkomst for Karen Mortensdatter
1871Rasmus NielsenSøn af Niels Rasmussen og Karen Mortensdatter
1900Rasmus NielsenRasmus Nielsen køber det nyudstykkede matr. 2d. Det er en del af arealet på venstre hånd ud ad Skolegyden
1906Niels Peder HansenNiels Peder Hansen er Rasmus Nielsens svigersøn
1917Rasmus Pedersen
1941Svend AndersenBegynder udstykning af grunde på Skolegyden
1956Ove Erhardt PetersenFortsætter udstykningen af Skolegyden
1975Niels O. Hansen
Karen E. Pedersen
1985Karen Elsebeth Hansen
1987Jacob Voigt
Mogens Voigt
Tove Voigt
1990Mogens Voigt
Tove Voigt
1998Annie Korterman
Leif P. J. Korterman
2003Nuværende ejere


Luftfoto fra 1939. Odensevej øverst til højre på skrå med Søbygård, Odensevej 25, helt oppe i hjørnet. Nederst fæstegård nr. 19 med hestegangen.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1954/55. Fotoet er en gave til arkivet fra Annalise og Niels Andersen. Niels Andersen er søn af Mary og Svend Andersen, der havde ejendommen fra 1941 - 1956. På billedet ses de dengang ret nye huse:
Odensevej 24 (Tatol) fra 1950
Søvænget 2 fra 1952

Desuden
- yderst til højre Kirkesøvej 9 (det hvide hus - nu nedrevet)
- Fæstegård 19 kigger lige frem nederst til venstre (også nedrevet).

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1956

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto fra 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

En kort overgang i 2002 var der en pølsevogn foran ejendommen. Den lukkede dog snart igen.


Endelig har Birgit Waarsøe Rasmussen taget et billede af ejendommen i 2016-17

Billedet øverst i opslaget: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Tværgyden 2 - "Lykkedal"

Tværgyden 2, der hørte til fæstegård 17s udjorder, blev skilt fra som selvstændig matrikel i 1892 af Søren Nielsen, der samme år havde overtaget fæstegård 17 (Odensevej 38).
I 1908 bygger Søren Nielsen Lykkedal og flytter dertil med sin familie.

Læs om fæstegård 17.

Se oversigt over fæstegårdene i Nørre Søby.

Ejerforhold for "Lykkedal":

ÅrstalEjerBegivenhed / bemærkning
1892Søren NielsenUdstykker "Lykkedal" fra fæstegård 17s udjorder
1908Søren NielsenBygger "Lykkedal"
1918Mourits Valdemar Lysemose
1925Ejnar Christian Nielsen
1935Niels Hansen Nielsen
1953Peder Christian Andersen og Tove Lerche AndersenTove Lerche Andersen er Niels Hansen Nielsens datter
1972Hans Mose HansenHans Mose Hansen ejer "Østergaard", Vandværksvej 4
1978Susan Mose Knudsen, Poul Mose Hansen, Anne Mose HansenJorden frasælges og lægges til "Østergaard", Vandværksvej 4
1993Nuværende ejere

 


Luftfoto 1939

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1951 - 2 stk.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1954

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1961

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 1963

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 1980

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1989. Tværgyden er "afskåret" af omfartsvejen øverst i billedet.

Luftfoto 1989

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Højt luftfoto 2007

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

2 stk. foto 2016 af Birgit Worsøe Rasmussen

Fæstegård nr. 17 – Odensevej 38

Som en af fæstegårdene i Nørre Søby beliggende vest for landevejen (Odensevej) var der ikke sammenhængende jord nok til fæstegård nr. 17 tæt på byen, når de øst for vejen liggende gårde havde fået deres. Men udflytningen gik lidt langsommere her. Først omkring 1908 bliver der udstykket en lod fra gård nr. 17s udjorder sydøst for byen, nemlig det nuværende "Lykkedal" på Tværgyden 2.

Se oversigten over fæstegårdene i Nørre Søby.

Om tiden som fæstegård har vi følgende oplysninger:

ÅrFæsterBegivenhed / Bemærkning
??Niels Nielsen Smed
1794Lars FrederiksenFår sønnen Frederik Larsen med hustru Karen Nielsdatter
1801Lars JensenÆgter Lars Frederiksens enke, Karen Nielsdatter, ved overtagelse af fæstet
1828Frederik LarsenSøn af Lars Frederiksen.
Frikøber sig af fæstet i 1856

Odensevej 38 fortsætter som landbrug frem til ca. 1918, hvor Niels Chr. Hansen oprettede slagtehus, hvorfra han drev sin forretning ved salg på kødture i omegnen, samt torvehandel i Odense. I 1934 indrettede han butik i den forreste længe, hvorfra han drev sin detailhandel. (butikshandel).
Se omtale af Odensevej 38 i opslaget om "Slagtere på Odensevej 38"
Billedet i toppen er af et maleri af ejendommen fra 1969.

I 1964 blev den første lejebolig indrettet i ejendommen.

Om tiden efter frikøbet og frem til i dag har vi:

ÅrEjerBegivenhed / Bemærkning
1856Frederik LarsenFrikøb fra fæstet
1859Lars FrederiksenFrederik Larsens søn
1892Søren NielsenSøren Nielsen udstykker Tværgyden2, "Lykkedal", men den opføres først i 1908
1906Lars Larsen
1918Niels Christian HansenNiels Christian Hansen er slagter og åbner virksomhed her. I folketællingen 1925 er der registreret slagterforretning
1953Poul NielsenPoul Nielsen er viktualiehandler
1956Ingeborg Marie Rasmine HansenNiels Christian Hansens enke
1956-1957Svend Harry Bluhm
Anna Katrine Lund Hansen
Harry Bluhm er slagter
1981-1982Henning PedersenForretningen omdannes til "Modestalden"
1985Svend Harry Bluhm
1991Carl Emil BluhmSvend Harry Bluhms søn
1998Nuværende ejereEjendommen rummer nu kun beboelse

 


Luftfoto fra 1954

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1956

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1956. I baggrunden den gamle Nørre Søby Mølle. På den anden side landevejen i forhold til Odensevej 38 har vi den ret nye bygning med posthus, venteværelse til rutebil og bibliotek. Rutebilen mellem Fåborg og Odense havde holdeplads foran bygningen. For enden af den lave bygning var der cykelskur til de mange, der tog rutebilen til og fra Odense. Mange skolebørn til skoler i Odense. Der var i mange år telefonboks til venstre på pladsen - før mobiltelefonen.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra 1956. Odensevej 38 ved den grønne pil.

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto 1959

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
  • og fra den anden side i 1959. Odensevej 38 nederst i billedet
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Foto af et maleri af ejendommen. På bagsiden står 1969. Der er slagterbutik.


Årstal ukendt (sandsynligvis omkring 1980) - men butikken var en kort overgang blomsterbutik inden den blev "Modestalden"


1982 - 1985 "Modestalden"


Nogle nyere billeder af ejendommen. Foto Birgit Worsøe Rasmussen 2016