Malvinas julehjerter

Om  ”Malvinas Julehjerter”

 Der vil endnu være mange i Nørre Søby, som kender til eller har hørt om ”Malvinas Julehjerter”. Hvem var Malvina? Lad mig lige friske op på hukommelsen: Hun var født 31. oktober 1878 – datter af musiker Mads Pedersen og Marie Sofie,  som boede på nuværende Radbyvej 3. Malvina blev gift med mejeribestyrer på Nørre Søby Andelsmejeri – Niels Christoffersen.

Den yngste datter Gudrun, som i mange år boede i Dalum, fortalte mig, at hendes mor – så langt tilbage, som hun kunne huske – flettede hjertekurve. Malvina lærte kunsten af sin bedstemor, Sidsel, som var kammerjomfru på Søbysøgård hos baronessen.

Beretningen om Malvinas julehjerter fortsætter her – med billeder

Juleslagtning

Christen Hjære Hansen, der er slagtersøn fra Allested, bosatte sig i 1903 i Lumby, Nr. Lyndelse. På billedet her, har han slagtet sin største gris på Lumbygaard, omkr. 1925. Grisen er vurderet, af gamle nulevende slagtere, til at veje ca. 140 kg, hvilket var ret almindeligt dengang.

Når grisen blev stukket, tappede man blod i en spand, der skulle røres i, til sejerne var løbet sammen og taget fra. Så var det klar til at lave blodpølse, blodbudding eller blodpandekager af, hvilket var herligt med sirup på. Det blev sammen med indmaden, lever, hjerte og nyrer, båret ind til husmoderen. Så kunne der laves finker. Fedtflommerne blev slået ud til siderne så grisen kunne køle hurtigt af. Så rensede slagteren tarmene, hvilket er et større arbejde, og så blev de saltet til næste dag. Så blev der lavet medister. Næste morgen skar man grisen ud. Grisehoved, skanker, rygben , grisetæerne m.m., blev kogt til suppe og sylte. Det foregik som regel i den store hedegryde i bryggerset, hvor man i forvejen havde kogt vand til at skolde grisen i. Suppen kom man op i store trækar. Det skulle man bruge til at lægge de pæne stykker kød i. Det blev en form for henkogning. Fedtflommer og alt det bløde lyskefedt m.m. blev smeltet af, og inden det stivnede, blev det hældt på suppen med kød i. Så kunne der ikke komme luft til, og på den måde kunne det holde sig i lang tid. Så havde man herefter en masse fedtegrever, der blev drysset med salt. Det smagte himmelsk på æblemos. Når medisteren var lavet, blev den kogt og ligeledes lagt i suppen i trækar, med smeltet fedt over. Alt spækket og som regel et stykke skinke blev saltet godt. Når det blev røget, trak saltet ud, og lagde sig som en beskyttende hinde udenpå. Så blev det hængt op i kulden på loftet, hvor det kunne holde sig i lang tid.

En dygtig husmoder sørgede for, at der ikke gik noget til spilde. Hvis der var rester til næste dag, som blev sat i fadeburet, kunne man sagtens blive mæt, for så fik man grød først.


På de 4 billeder nedenfor, er det Povl Slagter der er i gang med at slagte julegrisen, omkr. 1970.

Slagter og kreaturhandler Povl Rasmussen er slagtersøn fra Nr. Søby, og bor i Nr. Søby.

Det første billede viser Povl i gang med at skolde grisen. Husmand Poul Nikolajsen, Nr. Søby, og hans søn, holder ved grisen, og hjælper med at vende og dreje den, mens Povl skraber hårene af med et lille kegleformet jern med en krog på. I slagtersprog kaldet: trompeten. Med krogen er det nemt at hænge den på kanten af skoldekarret.

Her kan du se Povl Rasmussens trompet:

og liggende:

På det andet billede har grisen fået den anden ende ned i vandet og bliver skrabet.

På det tredje billede er grisen lagt op på stigen og her svides den, så de sidste hår kommer af, og så der ikke bliver “børster” på flæskestegen.

Til sidst bliver der “skrabet sort”. Det svedne overhud bliver skrabet af med kniv, under meget hyppig skylning med koldt vand.

Herefter bliver stigen, med grisen hængt på, rejst op ad væggen, og indvoldene taget ud. Denne 90-100 kg tunge gris, hænger nu til næste dag, hvor den skæres ud. I disse år har de fleste fået fryseboks, så det er nemt at pakke kødet ned.

Tekst: Birgit Waarsøe Rasmussen

Roetid – Sukkerroedyrkning

Sukkerroedyrkningen tager fart i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet. (Læs om sukkerroen her.)
Det sker samtidig med en udbygning af mulighederne for fabriksmæssig udvinding af sukkeret. De Danske Sukkerfabrikker grundlægges i perioden (se mere her), og roedyrkningen intensiveres. Der foregår sideløbende en kraftig indsats med forædling af roen, og den meget arbejdskrævende afgrøde nyder godt af stadig større mekanisering.

Fra 1874 begyndte sukkerroedyrkerne en større, systematisk beskæftigelse af fortrinsvis kvindelige sæsonarbejdere fra Sverige i sommerhalvåret. I perioden 1886-1896 drejede det sig formodentlig om mellem 1.400 og 2.500 personer der årligt arbejdede i det danske landbrug som roe- eller malkepiger og mejersker.
(Mejerske er en stillingsbetegnelse fra herregårdenes mejerier, hvor det ofte var kvinder, der stod for produktionen af mælk og ost. Andelsbevægelsen førte til oprettelse af de mange andelsmejerier, der nu brugte primært mandlig arbejdskraft. Mejersken var blevet til mejerist)

Fra 1893 begyndte man til erstatning af den vigende svenske arbejdskraft at hente sæsonarbejdere (især kvinder, men også mænd) fra Polen. Antallet steg hurtigt fra ca. 400 i 1893 til 2.600 i 1901, 10.000 i 1910 og 14.000 i 1914 og de var ikke længere kun beskæftiget på Lolland-Falster, men også på de øvrige øer og i mindre omfang i Jylland. I 1911 var 3,8% af landarbejdere i hele landet polakker, men på Lolland-Falster var andelen 27,8%. I 1908 blev den såkaldte polaklov vedtaget for at hindre det værste misbrug (løn, boligforhold, arbejdstider m.m.).

Roepiger på mark ved Søbysøgård

Polske roepiger med korte hakker fotograferet på Søby Søgårds marker på Fyn. Mens kvinderne arbejder, kan aufseheren se til fotografen.
Fra: Det danske landbrugs historie 1810-1914, Red. Claus Bjørn, Landbohistorisk Selskab, 1988

I Lokalarkivet har vi dette billede fra 1921 – 1922 af omlæsning af de optagede roer fra hestevogn til tog – parat til at blive kørt til sukkerfabrikken i Odense (Sukkerkogeriet):
Fra venstre: Jens Jensen, Rasmus Danielsens svigersøn, som på dette tidspunkt havde Asger Bæks gård i Nørre Søby. Anton Danielsen på cykel. En mand (ukendt). Bagerst med hestevogn, Johannes fra Fangel Vestermark.

Omlæsning af roer på Nørre Søby Station. 1921 – 1922

Høstfest i det gamle forsamlingshus

Høstfesten er fortsat som tradition selv længe efter det gamle bondesamfund, hvor man takkede for årets – forhåbentlig gode – høst, der nu var sikkert i lade og forrådskamre. Høstfesten er fortsat op gennem tiden sammen med en større og større mekanisering og specialisering af landbrugsdriften. Det er stadig på sin plads at fejre en god høst med et ordentligt gilde. En klassisk dag at holde høstfest på var den 29. september -Mikkelsdag, opkaldt efter ærkeenglen Michael.

Arkivet har billeder fra den sidste høstfest i det gamle forsamlingshus, der lå på Trekanten. Sidste høstfest i det gamle forsamlingshus
Læs mere om forsamlingshuset (forsamlingshusene) her:
Forsamlingshuset 100 år

Det gamle forsamlingshus på nordsiden af Trekanten.
(Luftfoto: Det Kongelige Bibliotek)
Link: Se original

Sidste høstfest i det gamle forsamlingshus

Det første forsamlingshus i Nørre Søby blev bygget i 1893 på hjørnet af Odensevej og Kirkesøvej, og der lå det til 1959, hvor et nyt – det vi kender i dag – blev bygget på Rosenvej 22.

Forsamlingshuset på Trekanten

Huset har været ramme for mange af Nørre Søbys aktiviteter, herunder høstfesterne. Her er billeder fra optakten til den sidste høstfest i det gamle forsamlingshus.

Forsamlingshusets bestyrelse 1958

Forreste række: H. Mose Hansen, Kirstine Ellegaard, Agnes Jensen (Agerslyst). Grethe Hempler, Sigrid Mose Hansen.
Bageste række: Aksel Jensen, Anton Danielsen, Helge Pedersen (snedker), Børge Hempler, Frederik Ellegaard.

Bestyrelsen havde gjort klar til høstfest, dækket op og pyntet huset.

Du kan læse en længere beretning om forsamligshusene her: Forsamlingshuset 100 år

Det gamle forsamlingshus på nordsiden af Trekanten.
(Luftfoto: Det Kongelige Bibliotek)
Link: Se original

Udstykningen af Søbysøgård

I 2017 er det 90 år siden dele af Søbysøgårds jorder blev udstykket til statshusmandsbrug. Læs, se og hør mere om det her: Udstykningen af Søbysøgård

Hovgyden 30 (Øverst: 1951 Nederst: 2017)

1951: (Fra Det Kongelige Biblioteks luftfoto)

Hovgyden 30 er også udstykket fra Søbysøgård, men ikke sammen med de andre omtalte ejendomme.

Rødeledvej 4. 1928 og 1951
1951: (Fra Det Kongelige Biblioteks luftfoto)

Udstykningen af Søbysøgård

I 2017 er det 90 år siden dele af Søbysøgårds jorder blev udstykket til statshusmandsbrug. Se og hør om begivenheden nedenfor.

Hovgyden 30 (Øverst: 1951 Nederst: 2017)

Hovgyden 30 er også udstykket fra Søbysøgård, men ikke sammen med de øvrige omtalte ejendomme.Øverste billede af Rødeledvej 4 er fra året efter udstykningen. Der er nybyggerstemning. Men allerede 23 år senere er der i den grad blevet ordnede forhold.

Først lidt  om Husmandsbevægelsen (Åbner i nyt vindue/ny fane)
Kilde: Artikel i BOL OG BY, Landbohistorisk Tidsskrift 1985:1 (Åbner i nyt vindue/ny fane)
RealDania Byg har lavet en fin beskrivelse af et husmandsbrug: Husmandsbrug på Skovbøllingvej  (Nord for Haderslev). (Åbner i nyt vindue/ny fane)

Udstykningen af Søbysøgårds jord til husmandsbrug fandt sted i 1926-27.  Jørgen Laursen fortæller, at han i januar 1927 fik brev om, at han kunne få en parcel på Søbysøgårds jord.  Uddelingen af parceller fandt sted 25.2.1927.

På medieafspilleren herunder kan du høre Jørgen Laursen fortælle om de forudgående begivenheder op til udstykningen, samt om hans egen medvirken i udstykningsprocessen (varighed ca. 7 min). De væsentlige dele er skrevet ud under afspilleren.

”Vi var samlet hos husmand Johan Lüth for at se på tegninger. Der var 3 forskellige typer at vælge imellem – vi måtte godt tage stuehuset fra en tegning og ladebygning fra en anden og sætte sammen.

Medens vi sad og så på tegninger og ventede på Jordlovsudvalget, blev vi enige om, at vi hellere måtte gå rundt og se på, hvor de forskellige numre lå. Vi var efterhånden blevet temmelig mange samlet; der var mange der havde pårørende med, og der var også mange nysgerrige ved vinduerne, efterhånden som vi kom frem. Det var jo noget nyt, der skete i Nørre Søby.

På kortene herunder har du øverst et nutidigt matrikelkort med parcellerne fra udstykningen markeret med lyserødt. Under – i sort/hvid – er matrikelkortene fra udstykningsprocessen gengivet.

Parceller ved Stationen og ved Mejeriet (Odensevej)

Vi gik så ud til Rødeledvej og op langs skoven – om forbi Søbysøgård og om til Stationen.  Der mødte vi Jordlovsudvalget. Vi blev enige om, at vi skulle foretage lodtrækningen henne på stationspladsen. Alle parcellerne havde et nummer. Vi begyndte med de 4, som ligger ude ved Stationen. Den første var der kun en, der meldte sig til. Det var Johannes Nielsen – den næste var der også kun en, der meldte sig til – det var Søren Thomsen. De næste 2, som ligger oppe bag ved, hvor der er langt til vej, var der ingen, der meldte sig til. De blev gemt til sidst.

Så begyndte de ude ved Mejeriet. Den første parcel havde nr. 11 – vi var vist nok 10, der ville have den. Det foregik på den måde, at vi blev stillet op alle 10 på en række, og så kom der 9 grønne marmorkugler og en hvid kugle i en lille hvid lærredspose. Så skulle vi stikke en hånd ned i posen og tage en kugle; den der fik den hvide kugle, fik så den parcel, de havde loddet om. Jeg var med ved dem alle 3, men fik ingen. Så begyndte vi ved den anden side af byen, hvor parcellerne nr. 7 og 8 ligger ud til landevejen. Men jeg fik heller ikke nogen af dem. Så begyndte vi ved Rødeledvejen. Der var 7 som ville have parcel nr. 6 – jeg stod som nr. 3 i rækken, og jeg fik den hvide kugle og havde så fået min parcel. Sådan fortsatte det, til vi var færdige. De sidste måtte så nøjes med de 2 ude ved Stationen. Så mødtes vi i ventesalen på Stationen og fik skrevet slutseddel, og så var spændingen ved at være ovre.  Min svigerfar var med, og så cyklede vi om til parcel nr. 6 på Rødeledvej, for nu var det så der, det skulle til at foregå.”  (Rødeledvej 2)

Parceller omkring Rødeledvej og Odensevej

Efterkommere af pionererne har været samlet to gange siden.

Byfester og Sportspladsen

Læs Aase Reffstrups skrift om fester, byfester og tilknytning til Sportspladsen. Læs det her

Ringridning 1922 på det, der senere blev Sportspladsen

Ringridning 1922 på det, der blev Sportspladsen

Ringridningen, der på det tidspunkt var en tilbagevendende begivenhed, blev omtalt i Fyns Venstreblad d. 29. juli 1924

Udklip fra Fyns Venstreblad, d. 29. juli 1924