Tilbageblik ved en 40-års fødselsdag

Historien begynder med en opfordring i SOGNET, 3. årgang nr. 3, 1978:

”Onsdag den 6. september kl. 19.30 holdes der i præstegården stiftende møde i den lokalhistoriske forening. Alle interesserede er velkomne, men vi tillader os at gøre opmærksom på, at det er en arbejdsgruppe, vi søger dannet.”

I et lille særtryk fortalte vi i 1998 om Lokalarkivets første 20 år.
Arkivets nytårsskrift 1998 (Åbner i nyt vindue / Nyt faneblad)

Bemærk de mange udstillinger og udflugter/virksomhedsbesøg arkivet har arrangeret. – Og det er fortsat gennem årene; det er vist på tide, at listerne føres up-to-date, og 40-års jubilæum er en passende lejlighed til at få begyndt på det arbejde.

Arkivet var lidt hjemløst til at begynde med – arbejdsgruppen mødtes i hjemmene, indtil menighedsrådet stillede Konfirmandstuen til rådighed. Spejderne havde haft den – de var nu flyttet i Nørre Søby Skoles sikringsrum i kælderen på Røjlevej 22.

19. september 1980 var en stor dag for arkivet. Under megen munterhed og mange timers arbejde var vi nu klar til at modtage gæster – det var spændende, hvor mange af de inviterede der fandt plads i kalenderen. Og der kom mange – besøg arkivet og se Knud Reffstrups fotoreportage fra dagen.

Se originalbilledet på arkivet, hvor vi også har oplysninger om personerne på billedet.

I maj 1981 fik arkivet et flot skilt – Kim Danielsen var den dygtige skiltemager.

Se originalbilledet på arkivet, hvor vi også har oplysninger om personerne på billedet.

Konfirmandstuen behøvede isolering for at holde el-udgiften nede. Arkivets venner lagde mange timer og kræfter i det store arbejde.

Se originalbilledet på arkivet, hvor vi også har oplysninger om personerne på billedet.

Vi havde mange gode år i Konfirmandstuen. Men der kom et tidspunkt, hvor lokalet skulle renoveres og indgå i kirkens daglige liv. Flere projekter magede sig sådan, at vi – igen – kunne overtage lokale efter spejderne, som havde fået eget hus på Albanivej.

1990 flyttede vi til sikringskælderen på Nørre Søby Skole. Her var naturligvis også en indvielse (meget beskeden), da vi havde ”pakket ud”. I august 1994 blev arkivet ramt af oversvømmelser – en trist historie. Heldigvis blev ingen uerstattelige arkivalier ødelagt eller beskadiget; men det var et kæmpearbejde at få det hele tørret og fri for kloaklugt. Her kunne vi ikke blive. Vi flyttede på 1. sal i et par depotrum, med lov til at bruge et tilstødende klasselokale, når der ikke var undervisning. Også her fulgte en beskeden indvielse.

I denne periode blev det tid for vores 25-års jubilæum (6. september 2003). Lokalerne var ikke egnet til fest, så begivenheden blev henlagt til ”Varmestuen”. Formanden, Henny Munch Jensen, SKULDERBLADET og arkivbestyrelsen var gået sammen om at festligholde 25-året for arkivet, og Aases 25 år som arkivleder. Af praktiske grunde fandt begivenheden sted 8. september.

Arkivet fejrer 25 år. Afholdt i “Varmestuen”

På 1. sal på skolen var vi så til 2009. Skolen blev lukket, og eleverne overført til Carl Nielsen Skolen. Efter ansøgning fik vi sammen med Nr. Lyndelse-arkivet tildelt 2 klasselokaler ved Aulaen, med egen indgang. For første gang i 30 år havde vi muligheden for at indrette et arkiv på en måde, der tilgodeså besøgende såvel som historien og medarbejderne.
24. marts 2009 havde vi indvielsesfest sammen med Nr. Lyndelse.

Men hvor længe var Adam i Paradiset? Børnehuset ”Symfonien”, som vi deler hus med, stod over for en stor renovering, som omfattede inddragelse af vore lokaler. Men der var taget hånd om vores skæbne – vi flyttede til nogle rigtig gode lokaler. Det gjaldt for begge arkiver.

Ny flytning, som Birgit Rasmussen har fulgt med kameraet i nedpakning, planlægning og indretning. – Besøg os og se billederne af vejen til de bedste lokaler, vi har haft i vore 40 år.

Med flytning og nyindretning fulgte endnu en indvielse: 20. marts 2017, også sammen med Nr. Lyndelse. Jeg tror, begge arkiver håber, at vi har fundet et blivende sted.

I årenes løb er der taget mange billeder af de forskellige begivenheder. Arkivet har en stor billedsamling, som også omfatter ejendomme o.m.a. – besøg os og se, hvad vi kan byde på.

Navneforvirring? Vi begyndte som ”Lokalhistorisk Arkiv for Nørre Søby Sogn”. Så forkortede vi det lidt, inspireret af vores hovedorganisation, som droppede ”historisk” i navnet: Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA i daglig tale) ”Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn”. Og sidste år gjorde vi kort proces: Nørre Søby Lokalarkiv. Vores hjemmeside findes på ns-arkiv.dk – der kan læses meget mere om Nørre Søby.

Aase Reffstrup, september 2018

Læs mere om optakten til og starten på Lokalarkivet