Kirken – Claus Oldenburg – 6

Tårn og tårnrum

Tårnrum. En kraftig og relativ lav bue skiller mellem kirkeskibet og tårnrummet. Krydshvælvingen er kraftig og ender i en cirkel.
Stengulvet blev lagt i 1979, således at der nu er stengulv fra kordøren og hele vejen gennem kirken.
I 1905 blev der stillet et for en landsbykirke stort Roerslev-Margaard orgel op i dette rum. Det stod på træpodie og facaden var domineret af en serie attrappiber på oprindeligt dybtrødt klæde, som efterhånden var falmet helt.
Orglet havde fra starten 4 stemmer (registre), fik i 1930 en 5., og 1 manual. Spillebordet vendte mod nord.
Dette orgel blev i 1980 erstattet af et orgel fra Bruno Christensen & Sønner på 8 stemmer fordelt på 1 manual og pedal. Orglet er placeret midt på stengulvet og spillebordet vender mod øst.

Diverse inventar og krypten

På tårnrummets sydlige væg hænger der to plader med gravskrifter og beslag: til højre indskriften over Anna Sophia Krabbe, 1636-1700, og til venstre indskriften over hendes mand, Christian Urne, 1628-69. Det er dette ægtepar, der har sat deres præg på kirken ved at forsyne den med prædikestol, døbefont, herskabsstole og de to store malmstager på alteret. Det er deres tidligt afdøde sønner, Christopher og Ifver Urne, hvis kistebeslag er bevaret, på plader i koret.
Da Anna Sophia Krabbe var død i 1700, var familien Urne’s tid på Søbysøgård forbi. Gården gik over på andre hænder.


I tårnrummets sydvestlige hjørne står den romanske granit-døbefont, som har været i brug i kirken fra 1920 til 1979. Fontens ydre er uregelmæssigt formet, dens indre dybt udhulet med afløb forneden. Dekorationerne er meget afslidt, men øverst skimtes en tovsnoning, under den en tandrække og nederst
meget utydeligt nogle figurer. Fonten skal være fra 1100- tallet og har stået i Allerup kirke, indtil den daværende præst dér, C.J. Hvalsøe, lod hugge en ny granitfont. Den gamle font anbragte præsten, der var en rig mand, på en af sine gårde i sognet. Gården skiftede ejer flere gange og i 1897 fandt man fonten igen, gravet halvt ned på gårdspladsen og brugt som fodertrug. Først kom fonten tilbage til Allerup kirke, men da kirken havde den »nye« font skænkede man den til Nr. Søby kirke.


Tårnet. En udvendig trappe fører op til klokkerummet i tårnet. Et kraftigt egetræsstillads bærer de to klokker, deres ophæng blev efterset og sat i stand i 1977 og kneblerne erstattet.
Mod syd hænger den yngste klokke, der er støbt af L. Mortensen, Kerteminde i 1843, og mod nord kirkens ældste stykke Inventar, en klokke fra 1470 med følgende inskription: HJÆLP JESUS OG MARIA. I HERRENS ÅR 1470 DEN 6. MAJ.Ovenover sidder en lille figur. Det kan være den katolske helgen, Sct. Nicolaus af Myra – men det er i hvert fald en lille katolsk biskop. Klokkekonsulent Bendt Gammeltoft-Hansen giver ham følgende ord med på vejen: »Han står med sin stav og skuer ud over markerne og dagliglivet neden for tårnet. Han har tre fingre strakt velsignende frem, og gennem hvert klokkeslag strømmer biskoppelig, gudgiven kraft ud over Nørre Søby«.

1 | 2 | 3 | 4 | Forrige