Smede på Odensevej 44

Herløv Pedersen

Smedesvend Herløv Pedersen kom hertil fra en stilling som mestersvend hos Kongelig Rejsesmed og Dyrlæge J. Kuhn i København. Han kom til Nørre Søby på foranledning af Cancelliråd Hillerup, ejeren af Søby Søgaard. Denne var ikke tilfreds med det arbejde han fik udført hos den lokale smed, og havde derfor henvendt sig til dyrlægen i København for at få anbefalet en dygtig smed. Af Cancelliråd Hillerup fik Herløv Pedersen et hus i fæste januar 1806, med 5 tdr. land. Det gamle bindingsværkshus. Han måtte affinde sig med, at der i huset boede den gamle urtegårdsmand, Johan Ernst Hollenbeck og hans hustru Kirsten Pedersdatter. Han havde arbejdet på Søby Søgaard, måske fra han blev gift i 1754, og de skulle have ophold i huset resten af deres tid. Johan E. Hollenbeck døde 5. marts 1806, og Kirsten døde 23. marts 1812. Således gik det til, at smed Herløv Pedersen kom til Nørre Søby i 1805. Herløv Pedersen er født i Glumsø S., Tybjerg herred, Præstø Amt 1777. Han blev viet i Nr. Søby kirke 23. maj 1807, til Karen Jørgensdatter. Forlovere ved vielsen var Amtsforvalter Thomas Bagger Lütken og Godsejer og Cancelliråd Søren Hillerup. Herløv Pedersen frikøbte sig fra fæstet til Søby Søgaard, muligvis omkr. 1807. Der var 7 børn i ægteskabet. 4 drenge og 3 piger. Den ældste søn Peder Herløvsen blev smedemester på Odensevej 56. Hans Herløvsen arvede faderens smedie. Herløv Pedersen døde 17. nov. 1846. Karen Jørgensdatter døde 28. nov. 1870.

Odensevej 44 med gadekæret foran

Huset, hvor Herløv Pedersen boede sammen med Hollenbeck.

Hans Herløvsen

Smedesvend Hans Herløvsen, der er født som nummer 4 i søskendeflokken, den 25. nov. 1814, arver smedien i 1846, ved faderens død. Hans Herløvsen bliver viet i Nr. Søby Kirke 12. jan. 1849, til Ane Rasmusdatter, der er født i Nr. Søby 29. dec. 1817.  I dette ægteskab er der 4 børn. Ane Sofie 1845, Hans Jørgen 1849, Herløv 1851. Ane Marie 1852. Ane Rasmusdatter døde i barselsseng 7. dec. 1852. Datteren Ane Marie blev begravet 3 dage efter moderen.  Hans Herløvsen gifter sig igen 3. juni 1853 i Nr. Søby Kirke med Mette Kirstine Povelsdatter fra Sdr. Broby. De får 4 børn i ægteskabet.   De 2 sønner af første ægteskab, Hans Jørgen Hansen og Herløv Hansen får sammen en forpagtningskontrakt af faderen, Hans Herløvsen i 1878.

Herløv Hansen

I 1887 får smedemester Herløv Hansen skøde på smedien.  Herløv, der var ugift og havde et svagt helbred, døde 1. sept. 1893, 42 år gl.    I følge testamente får broderen, smedemester Hans Jørgen Hansen, samme år, skøde på smedien.

Hans Jørgen Hansen

Odensevej 44. Sandsynligvis smedemester Hans Jørgen Hansen tv. Før 1913

Smedemester Hans Jørgen Hansen, arvede skøde på smedien i 1893.  Hans Jørgen er født 23. juli 1849. Han blev viet i Nr. Søby Kirke 2. maj 1885 til Ane Marie Madsen, født i Nr. Søby 25. marts 1864, som datter af husmand Hans Madsen Lindely og hustru Ane Kirstine.
Hans Jørgen Hansen og Ane Marie fik sammen 10 børn, som alle med præstens tilladelse, havde fået efternavnet Herluf.  Ane Marie døde efter flere års sygdom af tuberkulose, den 30. okt. 1911, 47 år gl.

Hans Jørgen Hansen til venstre foran smedien. Ca. 1895. Drengen til højre er Alfred Herluf

Hans Jørgen Hansen – nr. 2 fra højre med 3 svende og en lærling
Hans Jørgen Hansen. Fotografisk Atelier, Vestergade 36 Odense

Hans Jørgen Hansen døde som fhv. smedemester og aftægtsmand den 18. marts 1927.
Det var nu den ældste søn, Hans Alfred Hansen Herluf (kaldet Alfred Herluf) der havde overtaget smedien i 1917.

Hans Alfred Hansen Herluf

Alfred Herluf

Smedemester Hans Alfred Hansen Herluf (kaldte sig Alfred Herluf), fik overdraget skøde på hus og smedie i 1917.  Alfred Herluf blev viet i Allested Kirke den 2. nov. 1930, til Karen Gudrun Larsen, der er født i Allested.  Alfred og Gudrun fik en datter i 1934, Inga Herluf, som det eneste barn. Efter en alvorlig arbejdsulykke, blev det mere og mere besværligt at udføre smedearbejde, men klarede sig med sine ansatte svende.
Alfred havde herefter fået ideen til at lave en biograf i lokalerne. Efter en masse papirarbejde om tilladelser o.s.v., gjorde han drømmen til virkelighed, og åbnede nu ”Nørre Søby Kino” den 15. maj 1948.  Efter få år gik det så godt med biografen, at Alfred kunne undvære indtjeningen fra smedien. En af smedesvendene, Gunner Jensen, købte da hele inventaret, værktøj m.m. og købte det nedlagte Mejeri, næsten ved siden af, og etablerede sig her, fra 1952, med sit nystartede smedeværksted. Således sluttede 5 generationers smedevirksomhed fra 1806 – 1949,  i Herløv-slægten.
Alfred Herluf døde 13. okt. 1966.  Kort tid herefter solgte Gudrun smedegården.