Smede på Odensevej 56

Peder Herløvsen

Smed Peder Herløvsen byggede hus og smedie i 1862. Han er født 3. marts 1808, som ældste søn af smedemester Herløv Pedersen og hustru Karen Jørgensdatter i ”Smediegården” i Nr. Søby By. (Odensevej 44). Han var gift med Maren Hansdatter (Se nederst på siden).  19. april 1881, fik han tinglyst aftægtskontrakt for ham og Maren, da han samme måned solgte hus og smedie til svigersønnen, smed Peder Rasmussen Kildeborg.

Maren døde 1. jan. 1882, og Peder Herløvsen døde 1. sept. 1893.

Peder Rasmussen Kildeborg

Peder Rasmussen Kildeborg gift med Karen Pedersen var nu ejer af smedien. Der var 2 sønner i ægteskabet. Rasmus Pedersen Kildeborg og Marius Pedersen Kildeborg. De blev begge smede, og arbejdede med i faderens smedie. Peder R. Kildeborg fik i 1910, lov til at opføre en vindmølle til kraft i smedien. Det var på en grund bagved , ”Vrangevråmark” tilhørende Søby Søgaard. Grunden blev senere  købt.

Peder R. Kildeborg døde 21. maj 1920, og Karen døde 2. dec. 1929.

Smede, Odensevej 56. Sandsynligvis Rasmus og Marius Pedersen Kildeborg til højre. Karen Pedersen i døren

Odensevej 56; Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Butikken Odensevej 56. Ca. 1904

Rasmus Pedersen Kildeborg

Smed Rasmus Pedersen Kildeborg fik skøde på hus og smedie den 28. okt. 1920.  Rasmus Kildeborg er født 15. sept. 1881.  Han blev viet i Ansgar Kirke, Odense, den 30. okt. 1920, til syerske Rasmine Margrethe Christiansen Ravn, der er født i Nybølle, Hillerslev Sogn, 16. april 1889.  Der var 1 søn i ægteskabet, Ejner Kildeborg, f. 1922, der også blev uddannet smed.

Rasmus Kildeborg døde 18. april 1959. Rasmine døde 28. nov. 1974.

Rasmus Kildeborg i sit værksted

Rasmus Kildeborg tager et hvil i døren til sit værksted

Ejner Kildeborg

Smed Ejner Kildeborg, havde ikke skøde på ejendommen, men boede til leje hos sin mor, Rasmine Kildeborg, der sad i uskiftet bo efter Rasmus Kildeborg. Ejner der er født 1. febr. 1922, var enebarn. Han blev viet i Nr. Søby Kirke   1. nov. 1947, til telefonistinde på Nr. Søby Central, Lizzie Marie Bjørnsen Hansen, der er født i Sct. Hans Landsogn, Odense, den 29. nov. 1920. Ejner drev i mange år en fin smedevirksomhed.  Der er ingen børn i ægteskabet.
Ejner Kildeborg døde 27. juni 1972, efter en alvorlig sygdom. Lizzie der havde været svag i mange år, kom herved på plejehjem, hvor hun døde 1. maj 1992.

Erik Ravn

Maskinsmed Erik Ravn, fik 1. jan. 1973, skøde på hus og smedie, fra enke Rasmine M. C. Ravn, gift Kildeborg.
Erik Ravn er født i Kirkelung, Nybølle, Hillerslev Sogn, den 11. april 1936. Søn af Vilhelm Ingemann Christensen Ravn og hustru Carla.
Erik Ravn er uddannet maskinsmed med utroligt flotte papirer, (som kan ses på arkivet). Har arbejdet i lederstillinger flere store steder.
Han har ikke drevet smedie-værkstedet derhjemme som erhverv. Erik blev gift med Inge, med hvem han fik 2 sønner.  Erik døde 23. sept. 2015. Inge Ravn solgte senere hele ejendommen, og hermed er en lang epoke slut.

Forbindelsen mellem de 2 gamle smedeslægter i Nørre Søby: Herløvsen og Kildeborg
Først en lille omvej:   I Sønder Broby er smedemester Jørgen Nielsen død 28. nov. 1839, 63 år gl.  Smedekonen Anne Marie, har dog deres ældste søn, smedesvend Niels Jørgensen, som førstemand i smedien, samt 2 unge svende. Den ene svend, smed Peder Nielsen, rejste nu herfra , tilbage til sin fødeby, Vejle ved Allested, hvor han etablerede sig som by-smed. Peder Nielsen blev gift med Maren Hansdatter, gårdm. Hans Pedersens datter i Øster Hæsinge. Maren og Peder blev viet 15. nov. 1839, og fik datteren Kirsten 6. febr. 1841 i Vejle.  Af ukendte årsager dør den unge smed Peder Nielsen allerede 28. juli 1842, 30 år gl.  Den gamle smed i Nr. Søby, Herløv Pedersens ældste søn, Peder Herløvsen, tog nu til Vejle, og blev ansat som smedesvend hos enken Maren Hansdatter, der stod alene med smedie og et barn på godt 1 år. Kemien mellem Peder Herløvsen og enken Maren, må have været særdeles god, da de allerede, kun ca. 4 måneder efter smedens død, giftede sig i Vejle Kirke 18. nov. 1842.
Sammen fik de 4 børn, 2 sønner og 2 døtre.  Det blev den yngste datter, Karen, der blev bindeleddet til Kildeborg-slægten. Karen Pedersen giftede sig med smed Peder Rasmussen fra Krarup. Han er født i ”Kildeborghuset” i Krarup. Siden søgte Peder Rasmussen om tilladelse til at tage navnet Kildeborg til efternavn. Navnebeviset fik han 22. sept. 1905, så han nu hed Peder Rasmussen Kildeborg.

Af B. Waarsøe