Øvrighedens kasketter

I arkivet har vi kasketter fra sognefoged og brandfoged.

Sognefoged Marius Jochumsens kasket.
(sidste sognefoged i Nørre Søby)
Brandfogedens kasket.
(sidste brandfoged var Asger Bæk)
Kasketten hørte til brandfogedens og hans assistenters udstyr.
Denne har tilhørt Harald Madsen, Odensevej 37, Nørre Søby.