Champignondyrkning

Som det første - måske af flere - kommer her en lille beretning om en familievirksomhed, der har været i Nørre Søby.
På Kirkesøvej 9 drev Aase og Knud Reffstrup fra 1958 til omkring 1970 et mindre champignongartneri. Det er beretningen om dette, der følger her, fortalt af sønnen Knud Ole Reffstrup, 2022.


Forhistorien

Champignondyrkning har fyldt meget i Knud og Aase Reffstrups liv, men det begyndte for Knud Reffstrup allerede, inden han mødte Aase. Siden bragte det familien ad to omgange til Oslo (1951-1953 og igen 1955-1958). I 1958 vendte familien hjem til Aases fødeby, Nørre Søby. Her drev de på ejendommen Kirkesøvej 9 et selvstændigt champignongartneri frem til omkring 1970, hvor virksomheden stoppede, og de overgik til andet arbejde.
Beskrivelsen er udarbejdet primo 2022 og er redigeret med tilføjelser og rettelser fra Torsten Reffstrup og Jørgen Sørensen.

Knud Reffstrups forældre, Mary og (Johannes) Knud Reffstrup, flyttede til Villestofte i 1942, hvor de købte ejendommen på hjørnet af Rugårdsvej og Tyrsbjergvej (Rugårdsvej 328). Johannes sættes i parentes, da han ikke selv brugte det, men det er med for at holde Johannes Knud, Knud og Knud Ole Reffstrup ude fra hinanden. (Johannes) Knud Reffstrup havde allerede på det tidspunkt i nogen tid interesseret sig for dyrkning af champignon. De første forsøg foregik i en grusgrav i nogle halmhuse, hvor halmen lå på granrafter. Sammen med sønnen, Knud Reffstrup, fik far og søn med hjælp fra Landbohøjskolen, stablet en produktionsgang på benene, så det blev lønsomt. Dyrkningen skete enten i de nævnte halmhuse eller i forskellige gårdes tomme sommerstalde. Der var jo endnu mange heste i landbruget, og hestegødning var en nødvendig del af produktionen. Gårdejerne lagde gødning og arbejdskraft til - og jord eller stald, og så overtog Reffstrup og Reffstrup det videre forløb sammen med en aftale om fordeling af udgifter og indtægter. Produktionen blev solgt til Fyens Konservesfabrik. Friske champignon var dengang ikke en almindelig del af madlavningen. Skulle man bruge champignon, så kom de henkogte på glas.

Halmhuse til champignondyrkning

I Villestofte blev der bl.a. dyrket champignon på et lejet areal bag boligen på Rugårdsvej/Tyrsbjergvej (en del af det nuværende Agerbakken), og det var her man havde halmhusene til kulturen, men selv med denne afskærmning var man meget afhængig af vejr og vind. Billedet af halmhusene bag boligen på Rugårdsvej/Tyrsbjergvej er fra 1947 - fotograf: Knud Reffstrup. Fotografen står omtrent på nuværende Agerbakken og tager billedet mod Tyrsbjergvej. Rugårdsvej til venstre.

I 1946/47 blev der udvidet og bygget til på Rugårdsvej/Tyrsbjergvej - udgravet til garage, ovenover plads til havestue, værelse og badeværelse. Aase og Knud Reffstrup boede nogle måneder i tilbygningen efter deres bryllup i 1947, inden de købte bungalowen ved banen i Villestofte, nu Vesterløkken 25. Omkring 1950 blev brugen af halmhusene i ”marken” afviklet, og man forsøgte med en helårskultur, bl.a. i den nye garage til Rugårdsvej/Tyrsbjergvej, med varme i vintertiden, men det lakkede mod enden med champignonforretningen i denne form.

Reffstrup og Reffstrup var dog ikke færdige med champignon. De havde kontakt med folk i Oslo, der var interesseret i en norsk champignonproduktion, Det blev sat i gang af (Johannes) Knud Reffstrup og de norske partnere. Man dannede Norsk Champignon, som havde til huse på Vollebekk, en større gård i den nordlige udkant af Oslo. Hertil kom Aase og Knud Reffstrup i 1951, da helbredet tvang (Johannes) Knud Reffstrup til at stoppe. Knud Reffstrup var driftsleder på Vollebekk frem til 1953 og igen fra 1955 til 1958. De 2½ års pause dækker over et ophold i Canada og USA, hvor levevejen vist skulle have været champignon - men blev noget helt andet.

Billede af Vollebekk omkring 1952

Gården Vollebekk i Oslos nordlige udkant

Gødningshåndtering på Vollebekk. Vinter 1956 - 57. Det er Knud Reffstrup på bilens lad. I baggrunden står et par sulkyer, da meget af hestegødningen - også senere i Danmark - kom fra travbaner med store stalde. På Vollebekk havde man sit eget lille autoklaveringsanlæg til konserves.

Læsning af hestegødning fra travbanen Bjerkebanen ved Oslo

Vi er nu nået frem til 1958 og har været gennem Reffstrup-familiens forbindelse til champignondykning i årene forud. I 1958 bliver det tid til at sige farvel til Oslo og flytte til Nørre Søby.

Beretningen om champignondyrkningen i Nørre Søby kommer i næste afsnit.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.