Udstillinger

Arkivet har gennem årene bidraget til udstillinger i mange forskellige sammenhænge, hvor vi har kunnet belyse et emne med materialer fra vor samling. Her er en liste:

ÅrstalUdstilling
1980, septemberPræsentation af arkivalier ved den officielle åbning af Arkivet og ved genåbningen af Nr. Søby Kirke efter endt restaurering.
1980, oktoberNr. Søby Biblioteks 100 års jubilæum. (på Biblioteket)
1981, majBilleder af ejendomme før og nu + gamle og nye matrikelkort. Præsentation af den påbegyndte "Nr. Søby-Registrant". (i Nr. Søby Skoles aula, sammen med Peter Albrekt som viste gammelt værktøj - tegninger såvel som ting)
1981, augustMaj-udstillingen gentaget efter opfordring. Fotoserier af Nr. Søby Kirke "FØR - UNDER og EFTER restaureringen (1978-1980)". (i Arkivet)
1981, december"En tur gennem Nr. Søby". Billeder fra byen. (ved Adventsmødet)
1982, marts-aug.Bidrog med billeder m.m. til udstillingen "Heste i Danmark". (Viborg Stiftsmuseum)
1982, augustUdstilling af skolebilleder - leverandør af andre arkivalier til Nr. Søby Skoles 100 års jubilæum. (i Nr. Søby Skole)
1982, decemberUdstillingen fra skolejubilæet, udvidet med gamle skolebøger, skrivebøger m.m.m. (ved Adventsmødet)
1983, septemberBidrag med historisk billedmateriale (før 1933) til Søbysøgårds 50 års jubilæum som ungdoms- og statsfængsel.
1983, decemberJulepynt, "Malvinas Juletræ" pyntes første gang. Jule- og nytårskort, juletegninger fra Søbysøgård ("frise" - fra 30'erne). (ved Adventsmødet)
1984, decemberGamle matrikelkort. (ved Adventsmødet)
1985, majOpfordring fra statsministeren om at markere 40-året for befrielsen. "Besættelsestiden 1940-45 og befrielsen".
2/5: i Nr. Søby Skoles aula.
5/5: i Årslev-hallen sammen med de øvrige 3 Årslev-arkiver. (Besøgstal opgivet til ca. 400). (Det blev en omfattende udstilling, som derefter var tilgængelig på Arkivet).
1. juli 1985 var "Sportspladsen" 40 år; den er sådan set "et barn af besættelsestiden".
1985, december"Sportsplads-udstillingen", og "Nr. Søby Fri- og Efterskole" (1915-1963), som ville have været 70 år i år. (ved Adventsmødet)
1986, marts"Billederne på bordet". Invitationen blev fulgt af 12, som satte navn på mange uidentificerede billeder.
1987, decemberJulemesse i Forsamlingshuset. Arkivet deltager med en stand.
Og det har vi gjort hvert år siden.
1988, juniBidrag til festlighederne i anledning af 200 året for Stavnsbåndets løsning. (Sange og Den kønne Grethe). (Søbysøgård)
1988, maj-juni"Byfester i 10 år". (Biblioteket og Festpladsen)
1989, november"Fotografiet fylder 150 år". (på Biblioteket og i det nye lokale i skolen)
1989, december"Julekort - Nytårskort". (på Biblioteket)
1990, september"Vi gør det igen". (Børnefonden, Nr. Søby Skole)
1990, november"Skolebilleder fra Nr. Søby Skole" m.m.m. ved Åbent hus i arkivlokalet.
1990, november"Poesibøger, glansbilleder m.m." (sammen med Biblioteket)
1991, april/maj"25 år som en del af Årslev kommune" og hvad der gik forud. (på Biblioteket)
1993, decemberNr. Søby Forsamlingshus fylder 100 år. Arkivet gratulerer med en billedkavalkade. (i Forsamlingshuset)
1994, januarUdstilling af dilettantbilleder ved Nr. Søby Dilettanternes opførelse af "Charleys Tante", som første gang kom til NS i 1908. (i Nr. Søby Skole)
1995, maj50 året for Danmarks befrielse markeredes ved en stor udstilling i Forsamlingshuset. Den største og mest omfattende udstilling vi har lavet. Anslået besøgstal: 350-360.
Og igen var "Sportspladsen" med; den fyldte også 50 år (1. juli) - denne afdeling blev flyttet i "Ventesalen" på Biblioteket for resten af sommeren. Forsamlingshuset stillede hele huset til rådighed den 4/5.
1996, maj"En tur med Nr. Broby-banen". - Foredrag og udstilling. (Nr. Søby Skole)
1996, juniArkivet får permanent opslagstavle i Carl Nielsens Barndomshjem. Vi viser gamle Nr. Søby-billeder, og arkivalier som har relation til Carl Nielsen. - Tænkes udskiftet hvert år.
1997, december"Malvinas Julehjerter" prydede Carl Nielsens Barndomshjem i tiden op til jul.
Arkivet har omkring 400.
1998, majVed besøget på “Skovly”: en lille udstilling om Nørre Søby Andelsmejeri (1888-1953)
1999, juniGrundloven fylder 150 år. - Udstilling i Våbenhuset ved Nørre Søby Kirke.
1999, juni Carl Nielsens Barndomshjem: Nørre Søby Læseforening og Niels “Maler”
september: Tørvegravning på Fyn (i Konfirmandstuen)
oktober: Arkivernes Dag - Åbent Hus i Arkivet
december: “Malvinas Julehjerter” (ved Adventsmødet)
2000, aprilNørre Søby-billeder (Aktivitetsmesse i Årslev-hallen)juni - ”Ringridning i Nørre Søby” (i Carl Nielsens Barndomshjem)
oktober - Nørre Søby-dagene (20., 21. og 22.)
Nørre Søby-Fondens tilblivelse (Konfirmandstuen)
“Billederne på bordet” (Forsamlingshuset)
20 års billeder fra Nørre Søby-begivenheder m.m.