Transskription Købmænd Odensevej 41

Annoncen:

10,000 Pd. Sirup
udsælges a 10 Øre pr. Pd.
Sukker til Syltning
samt alle andre Kolonialvarer i prima Kvaliteter billigst hos
Anton Pedersen,
Nørregade 59


Nørre-Søby!
Til Syltetiden anbefales alle Sorter Sukker i kraftige Kvaliteter.
Ægte Demerara a 25 Øre
Extrafin, god Sirup a 10 Øre
Anton Pedersen


Nørre-Søby!
Søm og Stifter i alle Nr., galvaniseret Tækketraad, Nr. 20, a 20 øre, Vinduesglas, 24 x 20, pr. Tavle 50 Øre, alle andre Maal forholdsvis, Lim, fineste Kvalitet, 50 Øre, Koste, fabrikerede af prima Piassava, billigst hos Anton Pedersen.


Lim af L.P.Holmblads anerkjendte Fabrikata a 50 Øre pr. Pd.
Anton Pedersen, Nørregade 59

Tilbage til Købmænd Odensevej 41


Konkurs:

Konkurs
(Bjerge-Aasum Herreders Skifteret, Odense)
Detaillist Anton Pedersen i Nørre Søby By og Sogn

Tilbage til Købmænd Odensevej 41


Bekendtgørelse:

Bekjendtgørelse
Det bekjendtgøres herved, at Detaillist i Nørre Søby Anton Pedersens Konkursbo i dag er optaget til Slutning, og at Udkast til den endelige Udlodning i Boet er fremlagt til Eftersyn og Overvejelse for Boets Vedkommende i 14 Dage fra Dato. Paa undertegnede Skifterets Kontor vil derhos Mandagen den 8de Januar 1900, Form. kl 10, blive afholdt en Skiftesamling, i hvilken den affattede Udlodning vil blive fremlagt med retskraft som endelig.
Bjerge-Aasum Herreders Skifteret, den 15de December 1899, d’Auchamp.

Tilbage til Købmænd Odensevej 41