Søbysøgaard i Illustreret Tidende 1895

Wikipedia skriver om Illustreret Tidende:

Illustreret Tidende var et dansk ugeblad fra 1859 til 1924 med nyhedsstof, litteratur og underholdning fra hele verden. Indholdet var allerede fra begyndelsen en blanding af reportager og underholdende artikler. Det blev udgivet af Forlagsbureauet i Kjøbenhavn.

Illustreret Tidendes betydning ligger i det store reportagestof, der bragte billeder og artikler fra alle egne af Danmark. Af særlig interesse er fx krigsreportager fra den dansk-tyske krig 1864. Illustreret Tidende bragte en overvældende historisk og kulturhistorisk stofmængde især i de tidlige årgange.

H.C. Andersens "Bispen paa Børglum og hans Frænde" blev trykt første gang i Illustreret Tidende. Det var den 27. januar 1861. I 1897–1898 trykte Illustreret Tidende en række noveller af Johannes V. Jensen. De indgik senere i novellesamlingen "Himmerlandshistorier"

I serien  “Danske Herregaarde” omtaler Illustreret Tidende Søbysøgård i udgaven fra 6. oktober 1895.

Heri findes disse afbildninger af Søbysøgård:

Der er også et stemningsbillede fra livet på Herregården:

Den tilhørende tekst kan læses her (Åbner i ny fane/ny side).

I artiklen omtales også Nørre Søby Kirke, der jo hørte under Søbysøgård. Kirken er også afbildet i Illustreret Tidende.

Joachim Ferdinand Richardt udgav fra 1844 – 1868 værket “Prospecter af danske Herregaarde”, og heri findes en omtale af Søbysøgård. På siden fra Historisk atlas.dk (Åbner i ny fane/nyt vindue) kan man se dette billede tegnet af ham, som altså er fra midten af 1800-tallet: