Søbysøgård – Hovedgårdsregistrering

Lidt mere historisk om Søbysøgård

I Lokalarkivet har vi en rapport fra Fyns Amt, Natur- og vandmiljøafdelingen over ”Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt”, og det er interessant læsning. Museumsinspektør Erland Porsmose, Kerteminde, har udarbejdet den endelige vurdering, hvorfra jeg citerer i uddrag:

Om navn.  ”Søbysøgård er nævnt første gang i 1505 i formen ”Søgaard”. Fra 1664 kaldes den Søebye Søegaardtz. Gården har sit navn efter Søby sø.”
Om anlægstidspunkt- og form.   ”Middelalder.  – Udflyttet landsbyhovedgård.  – Der kendes allerede en adelig hovedgård i Søby fra 1422, men navnet Søgaard nævnes først i 1505. Udflytningen fra landsbyen menes at være sket på dette tidspunkt.
Definitionen på en udflyttet landsbyhovedgård:
Hovedgården flyttede ud af landsbyen til en placering nær skov, eng og sø og fik sine jorder udskilt i et særligt ENEMÆRKE.”
Udviklingsbeskrivelse.  ”I 1422 pantsattes hovedgården i Søby med 5 andre gårde i byen.  – I 1512 har den et betydeligt godstilliggende  – I 1632 erhvervedes 15 gårde i Dømmestrup. – I 1773 omfattede det 63 fæstegårde  (i Søby, Allested og Dømmestrup).
Søby kirke hørte fra Arild under hovedgården.  I 1695 tilkøbtes Stenløse og Fangel kirker.
Omkring 1800 beskrives Søbysøgård som den største gård i Åsum herred med et meget betydeligt bøndergods.”

Typologisk vurdering:  stor interesse.  – Søbysøgård er opstået som landsbyhovedgård.  Omkring 1500 flyttedes gården over på den anden side af søen.  Endnu i 1600-tallet udvidedes Søbysøgård på landsbyen Nørre Søbys bekostning, og den endelige udskiftning af landsbyfællesskabet skete i 1700-tallet.

Der er mange flere oplysninger, interessant læsning.  Rapporten over hovedgårde under daværende Årslev kommune findes på Lokalarkivet; den behandler Bramstrup, Søbysøgård og Torpegård.

******************

”Gården” har altså ligget, hvor den ligger nu, i omkring 500 år.  – Og så kan jeg allerede høre spørgsmålet:  Hvor lå den oprindelige landsbyhovedgård?  – Det fortæller rapporten ikke noget om, så der er frit slag for fantasien.

Aase Reffstrup