Slagtere på Radbyvej 10

Svend Marius Rasmussen

Radbyvej 10, 1938-39

Svend M. Rasmussen blev født 17. sept. 1907 i Vejle Allested, som søn af slagtermester Jens Marius Rasmussen. Svend var den ældste af 3 brødre, og gik i skole i Vejle. Næppe var han kommet ud af skolen, da han fik sin debut som kreaturhandler. En mand stod med en kalv og Svend der kom forbi, råbte: ” Hvad koster kalven ?”. Manden sagde en pris og Svend sagde: ”top, den køber jeg”. Svend trak af med kalven og meget spændt trak han den hjem til sin far, som skulle vurdere om det var et godt køb. Faderen syntes at Svend havde gjort en god handel. Det blev den spæde start til hans senere virke som slagter og kreaturhandler. Han kom dog først i lære hos faderen, og med svendebrevet i baglommen, tog han efter endt militærtjeneste, til Kalundborg og arbejdede et års tid. Hjemme igen startede han sin egen slagterforretning i Radby fra 1932. Svend slagter blev viet i Vejle Kirke den 20. september 1936, med Ellen Kathrine Sørensen, der er født i Vejle 4. marts 1909, datter af brugsuddeleren her.  Den 26. august 1936 købte Svend  slagter Radbyvej 10, hvor han lavede en tilbygning og etablerede slagterforretning og slagtehus. Her drev Svend og Ellen, ved fælles hjælp, denne forretning i mange år. Svend kørte herfra med hest og vogn til Torvet i Odense og solgte kød her hver uge i en del år. Samtidig havde han også sine kødture rundt i omegnen af Nr. Søby, hvor han også drev sin kreaturhandel.  Der er 2 sønner i ægteskabet. Povl og Kaj.  I 1971 begyndte hans helbred at svigte, og i 1972 måtte forretningen lukkes.  Da Ellen døde efter en alvorlig sygdom i 1983, begyndte det at gå ned af bakke for Svend, og han døde i 1986. Det blev sønnen, Povl Rasmussen, der forsatte med engrosslagtning.

Svend Rasmussen til venstre og medhjælp, slagter Svend Thrane til højre. Stand på torvet i Odense. 1930’erne

Povl Rasmussen

Povl Rasmussen, der købte huset i 1986, er udlært slagter, og erhvervede sig som sådan, samtidig med at han også drev kreaturhandel.  Povl blev viet i Nr. Søby Kirke i 1965 til Birgit E. Waarsøe Madsen, der er født i Odense.  Der er en datter og en søn i dette ægteskab.  Efter ca. 10 år måtte slagteriet lukke af flere forskellige årsager. Det blev Povl og Birgit, der lukkede og slukkede slagterforretningen her.