Rasmus Godske

Rasmus Christian Nielsen Godske, født 5. april 1870 i Heden Sogn.

Efter en tid på ”De gamles Hjem” i Nr. Lyndelse, døde Rasmus Godske 29. okt. 1954 på Odense Amts og Bys Sygehus. Bisat 6. nov. på Nr. Lyndelse Kirkegård.

Ane Kirstine Andersen, født 19. aug. 1870 i Heden Sogn.

Død på ”De gamles Hjem”, Nr. Lyndelse, 7. dec. 1952, og bisat 21. dec. På Nr. Lyndelse Kirkegård.
Datteren Martha Kirstine Godske er født 17. februar 1901 i Nr. Søby.
Læs om Rasmus Godske som Sognefoged: Sognefoged Rasmus Godske

Rasmus Godske
Rasmus og Stine Godske med datteren Martha. 1907
Nørre Søby præstegård medens den endnu var stråtækt.
Pastor Harders vogn. På bukken: Morten Christensen, søn af præstegårdsforpagter Henrik Christensen, som står ved siden af sine 2 døtre.
Til venstre for Henrik Christensen står sognefoged Rasmus Godske