Munkekoret

Det var en lille gruppe af Nr. Søby Korets medlemmer, (der med opstart i 2001) og i 2002 dannede ”Munkekoret”, hvor de, med deres store lyst til at synge, prøver at genoplive en gregoriansk tradition fra middelalderen.
Korleder var pensioneret sognepræst ved Herringe og Gestelev Kirker, Rasmus Balslev.
De 6 ”Munke” forblev dog aktive i Nr. Søby Koret.
På billedet her ses de til prøve 2002 i Nr. Søby Kirke, hvor også sognepræst Anders Kjærsig deltog.
Set fra v.: Niels Chr. Bruun-Nielsen, Jørgen Borg Jensen, Iver Andersen, Anders Kjærsig, Søren Smith, Ebbe Riber og Johnny Andersen.

Munkekoret 2002 prøver i Nørre Søby Kirke

Før musen hen over det lille billede for at zoome.

Munkene har nu fået nye munkekutter, syet af Johnnys nabo, Bitten.
Fra v.: Jørgen Borg Jensen, Niels Chr. Bruun-Nielsen, Anders Kjærsig, Carsten Burmeister, Mogens Riber, Johnny Andersen, Ebbe Riber og Rasmus Balslev.

Munkekoret med de nye kutter

Koret på trappen ved Nørre Søby Kirke

Munkekoret på trappen ved kirken

Koret blev omtalt i Fyns Amtsavis d. 12. marts 2007. Se artiklen her (åbner i nyt vindue/fane)

Annonce fra et af de mange arrangementer:

Annoncering af optræden

Munkekoret holdt afsluttende adventskoncert i Nr. Søby Kirke den 29. november 2015.
Den 7. februar 2016 holdt de afskedskoncert i Heden Kirke.  Her filmede jeg, (Birgit Waarsøe R.), det hele fra start til slut. Bagefter indtalte jeg min ”rulletekst” på filmen, til en CD der er her på arkivet.
I scrapbogen, der er lavet af Inge Riber (medl. af Nr. Søby Koret) er der desuden 9 andre CD’er med Munkekoret.

Det hele er overdraget til Nørre Søby Lokalarkiv, og kan ses her.

Birgit Waarsøe Rasmussens rulletekst:

“Rulletekst” til den sidste film. 7. februar 2016.
Mit navn er Birgit Rasmussen, bosat i Nr. Søby, og i bestyrelsen for Lokalarkivet for Nr. Søby Sogn.
Jeg har, på opfordring, været kamerafører ved denne optagelse, ligesom jeg har været det af de foregående optagelser af Munkekoret.
Jeg føler det som en stor ære og tillid, der er tildelt mig. Tusind tak.
Da jeg ikke har teknikken til at lave en afsluttende rulletekst, vil jeg her prøve alternativt.
Munkekoret, der har eksisteret i 14 år, har valgt at stoppe med en afskedskoncert ved gudstjenesten i Heden Kirke den 7. februar 2016.
Gudstjenesten blev forrettet af sognepræst for Nr. Søby og Heden Sogne, Anders Kjærsig.
Her ses også altergang for menigheden og årets kommende konfirmander.
Ved orglet sad organist fra Vor Frue Kirke i Svendborg, Povl Christian Balslev.
Kirkesanger var Kristina Hedelius-Strikkertsen.
Munkekoret bestod af, set fra venstre på filmen:
Mogens Riber, Ebbe Riber, Oluf Bang Nyborg, Søren Smith, Carsten Burmeister samt dirigenten for Munkene – Rasmus Balslev.
En smuk og rørende afsked med Munkekoret.
Efterfølgende var Menighedsrådet vært ved et dejligt traktement i konfirmandstuen i Nr. Søby Præstegård, hvor formanden, Helmut Jensen holdt en afskedstale til Munkekoret, ligesom flere andre også udtrykte sig med tak i rosende vendinger, for de år der var gået.

Munkekoret – en epoke er slut.