Luftfoto

I denne store tabel kan du finde mange luftfotos af hele området såvel som enkelte ejendomme. Du kan sortere rækkefølgen med et klik på en af overskrifterne, så fx alle billeder fra ejendomme på Rødeledvej kommer i sammenhæng.
Kolonnen “Link” giver en opdelt side med billedet til venstre og dets placering på et (Google)-kort til højre. Her kan billederne zoomes, og data fra billedarkivet vises også.
(De fleste billeddata er korrekte, men der er også fejl. I denne oversigt vil vi fra lokalarkivet rette Det Kongelige Biblioteks billeddata, så de er i overensstemmelse med kendte oplysninger.)
Billederne åbner i nyt vindue/faneblad, som du blot kan lukke, når du har set det.
Billederne er opført med disse data:

  • år
  • ejer i dette år
  • adresse med nuværende gade-/vejnavn og nummer.

Du kan også bruge søgefeltet øverst til hurtigt at finde en givet ejendom.

ÅrAdresseNavnLinkNummer
1958Rødeledvej 12Jacob Nielsen, GårdejerLink21
1951Rødeledvej 12Jacob NielsenLink22
1954Rødeledvej 12Jacob NielsenLink23
1954Rødeledvej 1Smedemester OlsenLink24
1958Rødeledvej 1Hus til SøbysøgårdLink25
1951Rødeledvej 1Link26
1961Rødeledvej 10Bent Andersen, GårdejerLink27
1951Rødeledvej 10H.C. HemplerLink28
1951Rødeledvej 10Nicolai JensenLink29
1954Rødeledvej 10Nicolai JensenLink210
1954Rødeledvej 8Akjær Sørensen, GårdejerLink211
1961Rødeledvej 8Link212
1958Rødeledvej 8Anker Sørensen, GårdejerLink213
1951Rødeledvej 8Ankjær Sørensen, GårdejerLink214
1961Rødeledvej 6Ejler Larsen, GårdejerLink215
1951Rødeledvej 6Jens Peter LarsenLink216
1958Rødeledvej 6Ejler Larsen, GårdejerLink217
1954Rødeledvej 6Ejler Laursen, GårdejerLink218
1958Rødeledvej 4Hans Christiansen, HønseriLink219
1961Rødeledvej 4Hans Christiansen, GårdejerLink220
1951Rødeledvej 4Hans ChristiansenLink221
1954Rødeledvej 4Hans Christiansen, GårdejerLink222
1951Rødeledvej 2Jørgen LauersenLink223
1958Rødeledvej 2Jørgine LauersenLink224
1961Rødeledvej 2Jørgen Lauersen, GårdejerLink225
1954Rødeledvej 2Jørgen Lauersen, GårdejerLink226
1956Odensevej 2ALink227
1958Odensevej 2A, "Petersborg" Carl Nielsen Museet, Odense KommuneLink228
1954Odensevej 1Rudolf Thyme, GårdejerLink230
1958Odensevej 1Rudolf Thyme, GårdejerLink231
1958Odensevej 2BAnders Chr. Kortegaard, PlanteskoleejerLink232
1956Odensevej 2BAnders Chr. Kortegaard, PlanteskoleejerLink233
1954Odensevej 2BAnders Chr. Kortegaard, PlanteskoleejerLink234
1958Odensevej 3, "Lykkebo"Aage Ehlers Hansen, GårdejerLink235
1954Odensevej 3, "Lykkebo"Aage Ehlers Hansen, GårdejerLink236
1961Odensevej 3, "Lykkebo"Aage Ehlers Hansen, GårdejerLink237
1954Odensevej 52, "Nøddebo"Aksel Wilmann Jensen, GårdejerLink238
1958Odensevej 4Søren Knudsen. GårdejerLink239
1954Odensevej 4Søren Knudsen. GårdejerLink240
1956Nr. Søbyhøjt kig fra RødeledvejLink241
1954Odensevej 5Emil Hansen, GårdejerLink242
1958Odensevej 5Emil Hansen, GårdejerLink243
1961Odensevej 5Emil Hansen, GårdejerLink244
1958Odensevej 7Egil Jørgensen, GårdejerLink245
1961Odensevej 7Egil Jørgensen, HusmandLink246
1954Odensevej 7Egil Jørgensen, GårdejerLink247
1951Odensevej 6, "Højbo"Jens Jørgen Juul, HusmandLink248
1958Odensevej 6, "Højbo"Ingrid C. Juul, HusmandsenkeLink249
1954Odensevej 6, "Højbo"Ingrid C. Juul, HusmandsenkeLink250
1961Odensevej 6, "Højbo"Ejvind NielsenLink251
1956Nr. Søbyhøjt kig fra sydvestLink252
1959Odensevej 8, "Kirkeløkke"Jens Marius Sørensen, HusmandLink253
1959Odensevej 9, "Karl Lak"Karl Chr. Rasmussen, AutolakererLink254
1954Odensevej 11Marius Larsen, MaltgørerLink255
1954Link256
1956Odensevej 13 og15Peder Jensen, VognmandLink257
1959Odensevej 13 og15Peder Jensen, VognmandLink258
1959Odensevej 17Børge Hansen, HusejerLink259
1956Odensevej 17Axel Rasmussen, UldhandlerLink260
1956Odensevej 12, Nørre Søby CentralDora C. MikkelsenLink261
1959Odensevej 12, Nørre Søby CentralDora C. MikkelsenLink262
1956Odensevej 14, "Clubben"Elna Christensen, HusejerLink263
1956Odensevej 19, "Lindely"Carl Werner Pedersen, GårdejerLink264
1959Odensevej 19, "Lindely"Carl Werner Pedersen, GårdejerLink265
1954Odensevej 19Kirsten Madsen Lindely, GårdejerskeLink266
1956Odensevej 19Carl Werner Pedersen, GårdejerLink267
1954Odensevej 19Kirsten Madsen Lindely, GårdejerskeLink268
1939Odensevej 19Rasmus Madsen Lindely, GårdejerLink269
1959Odensevej 14, "Klubben"Christian Jespersen, SmedLink270
1956Nørre SøbyHøjt kig fra nordLink271
1959Odensevej 21Hans Chr. Flenert Nielsen, Gårdejer
Link272
1954Odensevej 21Hans Chr. Flenert Nielsen, Gårdejer
Link273
1939Odensevej 21Hans Chr. Flenert Nielsen, Gårdejer
Link274
1952Carl Larsen, Gårdejer (?)Link275
1954Odensevej 21Hans Chr. Flenert Nielsen, Gårdejer
Link276
1959Odensevej 23Niels Peter Mathiasen Nielsen,
Værkmester og husejer
Link277
1956Odensevej 23Niels Peter Mathiasen Nielsen,
Værkmester og husejer
Link278
1959Odensevej 25C, "Søbygaard"Mathias Nielsen, GårdejerLink279
1956Odensevej 24Laurits Theodor Hansen, mejerist. (Tatol)
Link280
1959Odensevej 24Laurits Theodor Hansen, mejerist. (Tatol)
Link281
1956Odensevej 30Svend Aa. Jepsen Pedersen, Barber
Link282
1939Odensevej 25C, "Søbygaard"Mathias Nielsen, GårdejerLink283
1954Odensevej 25C, "Søbygaard"Mathias Nielsen, GårdejerLink284
1951Odensevej 29A, "Gammelgaard"Niels Arne Karl Harry Larsen, Gårdejer
Link285
1954Odensevej 26, "Juelsgaard"Svend Andersen, GårdejerLink286
1954Odensevej 26, "Juelsgaard"Svend Andersen, GårdejerLink287
1959Odensevej 26Ove Pedersen, GårdejerLink288
1939Odensevej 29J. Jørgensen, GårdejerLink289
1956Odensevej 30Svend Aa. Jepsen Pedersen, Barber
Link290
1959Odensevej 30Svend Aa. Jepsen Pedersen, BarberLink291
1959Odensevej 32Preben Jørgensen, SlagterLink292
1956Odensevej 32Niels Chr. Hansen, slagter
Link293
1956Odensevej 32Niels Chr. Hansen, slagter
Link294
1956??Er det Nr. Søby?Link295
1959Odensevej 38Svend Harry Bluhm, SlagtermesterLink296
1956Odensevej 31Nørre Søby Kommune. (Posthus, bibliotek m.m.)
Link297
1959Odensevej 31Nørre Søby Kommune. (Posthus, bibliotek m.m.)
Link298
1956Odensevej 33Karlo Otto Mikkelsen, Skræddermester
Link299
1959Odensevej 33Karlo Otto Mikkelsen, SkræddermesterLink2100
1954Odensevej 38Poul Nielsen, Slagter/viktualiehandler
Link2101
1954Odensevej 38Poul Nielsen, Slagter/viktualiehandlerLink2102
1959Odensevej 40Johannes Grønnegaard Christensen, køletekniker,
hustru Betty Christensen, Købmand
Link2103
1959Odensevej 40Johannes Grønnegaard Christensen, køletekniker,
hustru Betty Christensen, Købmand
Link2104
1956Nr. SøbyHøjt billede fra sydøstLink2105
1956Nr. SøbyHøjt billede fra sydLink2106
1956??Er det Nr. SøbyLink2107
1959Odensevej 42, "Træskomandens hus"Jørgen NielsenLink2108
1959Odensevej 44, "Smediegaarden"Hans Alfred Hansen Herluf, Smedemester
Link2109
1951Odensevej 44, "Smediegaarden"Hans Alfred Hansen Herluf, Smedemester
Link2110
1939Odensevej 42Alfred Herluf, SmedemesterLink2111
1954Odensevej 42Alfred Herluf, BiografdirektørLink2112
1956Nr. SøbyHøjt billede fra sydLink2113
1954Odensevej 37Harald Lindegaard Madsen, GårdejerLink2114
1989Odensevej 37Hans Aa. Lindegaard Madsen, GårdejerLink2115
1959Odensevej 39Frederik Ellegaard, CykelmekanikerLink2116
1956Odensevej 39Frederik Ellegaard, CykelmekanikerLink2117
1959Odensevej 41Joh. Marie Kristoffersen, HusejerLink2118
1956Nr. SøbyHøjt kig fra sydLink2119
1956Nr. SøbyHøjt kig fra sydvestLink2120
1951Odensevej 46, "Biildgaarden"Bonne Marius Jokumsen, Gårdejer og SognefogedLink2121
1954Odensevej 46, "Biildgaarden"Bonne Marius Jokumsen, Gårdejer og SognefogedLink2122
1951Odensevej 46, "Biildgaarden"Bonne Marius Jokumsen, Gårdejer og SognefogedLink2123
1939Odensevej 46, "Biildgaarden"Bonne Marius Jokumsen, Gårdejer og SognefogedLink2124
1959Odensevej 46, "Biildgaarden"Bonne Marius Jokumsen, Gårdejer og SognefogedLink2125
1956Nr. SøbyHøjt kig fra sydvestLink2126
1959Odensevej 35Laurits Dejgaard Knudsen, GårdejerLink2127
1959Odensevej 43Aage Møller Kristiansen, GårdejerLink2128
1989Odensevej 43Olav Møller Christiansen, GårdejerLink2129
1939Odensevej 43Aage Møller Christiansen, GårdejerLink2130
1989Odensevej 45Christian P. Hansen, HusejerLink2131
1959Odensevej 45Christian P. Hansen, HusejerLink2132
1961Odensevej 47, Tidl. Nr. Søby AndelsmejeriGunner Jensen, SmedemesterLink2133
1989Odensevej 47Arne Hansen Holm, SmedemesterLink2134
1959Odensevej 47Gunner Jensen, SmedemesterLink2135
1939Odensevej 47Laurits Th. Hansen, MejeribestyrerLink2136
1954Odensevej 47Gunner Jensen, SmedemesterLink2137
1951Odensevej 47Laurits Th. Hansen, MejeribestyrerLink2138
1959Odensevej 49Carl Dines Christiansen, AftægtsgårdmandLink2139
1956Odensevej 49Carl Dines Christiansen, AftægtsgårdmandLink2140
1989Odensevej 49Aa. Møller Christiansen, AftægtsgårdmandLink2141
1956Nr. Søby by fra syd med mejerietLink2142
1956Nr. Søby by fra syd med mejerietLink2143
1961Odensevej 6, "Højbo"Ejvind NielsenLink2144
1988Odensevej 48, "Oldesminde"Marius Joh. Christiansen, Husmand
Link2145
1951Odensevej 48, "Oldesminde"Marius Joh. Christiansen, HusmandLink2146
1956Nr. Søby højt kig fra sydLink2147
1951Odensevej 52, "Nøddebo"Axel Wilman Jensen, HusmandLink2148
1961Odensevej 52, "Nøddebo"Axel Wilman Jensen, HusmandLink2149
1988Odensevej 52, "Nøddebo"Axel Wilman Jensen, HusmandLink2150
1961Odensevej 56, smedjeEjner Kildeborg, SmedemesterLink2151
1951Odensevej 56Rasmus Pedersen Kildeborg, SmedemesterLink2152
1954Odensevej 56Rasmus Pedersen Kildeborg, SmedemesterLink2153
1988Odensevej 58Per A. Kortegaard, GartnerLink2154
1951Odensevej 58Hans Møller Hansen, HusmandLink2155
1951Odensevej 58Hans Møller Hansen, HusmandLink2156
1939Odensevej 62, "Fredenslund"Hans Georg Niels Jakobsen, Gårdejer, Link2157
1954Odensevej 62H. Georg N. Jakobsen, GårdejerLink2158
1951Odensevej 62H. Georg N. Jakobsen, GårdejerLink2159
1961Odensevej 62H. Georg N. Jakobsen, GårdejerLink2160
1951Odensevej 62H. Georg N. Jakobsen, GårdejerLink2161
1988Odensevej 62Ove V. Rasmussen, ArbejdsmandLink2162
1959Stadionvænget 1Otto Danielsen, GårdejerLink2163
1959Stadionvænget 1O. Danielsen, GårdejerLink2164
1956Stadionvænget 2Link2165
1959Stadionvænget 2Ingemann Hansen, GårdejerLink2166
1959Skolegyden 1Schytz Juul, GårdejerLink2167
1956Skolegyden 1Link2168
1959Skolegyden 3Christian Høstrup, GårdejerLink2169
1956Skolegyden 7Link2170
1959Skolegyden 7Aage Danielsen, GårdejerLink2171
1956Trekanten 4Link2172
1959Kirkesøvej 4E. Pedersen, GårdejerLink2173
1956Kirkesøvej 4Link2174
1956Kirkesøvej 3Link2175
1956Kirkesøvej 6, Kirkesøvej 8Bertelsen, KøbmandLink2176
1956Kirkesøvej 10Link2177
1951Kirkesøvej 10Hedelund, GartnerLink2178
1939Kirkesøvej 10Christoffer Hedelund Madsen, GartnerLink2179
1954Kirkesøvej 20PræstegårdenLink2180
1951Kirkesøvej 20Nr. Søby kirke og præstegårdLink2181
1954Kirkesøvej 20PræstegårdenLink2182
1939Kirkesøvej 20Harder, PastorLink2183
1951Søby SøgårdLink2184
1956Kirke og Søby SøgårdHøjt kig fra østLink2185
1951Søby SøgårdHøjt kig fra sydøstLink2186
1956Nr. Søby og Søby SøgårdHøjt kig fra østLink2187
1956Søvænget (??)Link2188
1959Søvænget 2Tofteby, GårdejerLink2189
1956Søvænget 2Link2190
1954Søvænget 1Erik Hansen, GårdejerLink2191
1954Hestegangen 1Peter Hansen, GårdejerLink2192
1939Hestegangen 1Peter Hansen, GårdejerLink2193
1959Hestegangen 1Anker Hansen, GårdejerLink2194
1959Gartnervænget 3KommunehusetLink2195
1954Gartnervænget 8TofteboLink2196
1959Gartnervænget 8Robert Hansen, GartnerLink2197
1956Røjlevej 1Nr. Søby MølleLink2198
1956Røjlevej 1A/S HemplerLink2199
1956Røjlevej 1Nr. Søby MølleLink2200
1956Røjlevej 1A/S HemplerLink2201
1956Røjlevej 1Nr. Søby MølleLink2202
1956Røjlevej 1Nr. Søby MølleLink2203
1956Røjlevej 1Nr. Søby MølleLink2204
1956Røjlevej 1Nr. Søby MølleLink2205
1956Røjlevej 1A/S HemplerLink2206
1956Røjlevej 1A/S HemplerLink2207
1954Røjlevej 1Børge Hempler, GårdejerLink2208
1954Røjlevej 1 (?)Hans Møller, GårdejerLink2209
1959Røjlevej 1Nørre Søby MølleLink2210
1939Røjlevej 1H.C. Hempler, Nr. Søby MølleLink2211
1989Røjlevej 1Nr. Søby MølleLink2212
1951Røjlevej 1Nicolaj Jensen, GårdejerLink2213
1956Røjlevej 1A/S HemplerLink2214
1956Røjlevej 1A/S HemplerLink2215
1956Røjlevej 1A/S HemplerLink2216
1959Røjlevej 4AKarl Jensen, GårdejerLink2217
1939Røjlevej 4AJens Christian Jensen, GårdejerLink2218
1939Røjlevej 4AJens Christian Jensen, GårdejerLink2219
1954Røjlevej 4ACarl Jensen, GårdejerLink2220
1951Røjlevej 4ACarl Jensen, ForpagterLink2221
1951Røjlevej 4AKarl Jensen, GårdejerLink2222
1989Røjlevej 4BKarl Jensen, GårdejerLink2223
1989Røjlevej 4BKarl Jensen, GårdejerLink2224
1956Røjlevej 3Link2225
1959Røjlevej 3Nørre Søby BageriLink2226
1956Røjlevej 6Link2227
1959Røjlevej 5Kristian Andersen, husejer. (tidl. brugsmand)
Link2228
1956Røjlevej 5, Røjlevej 7, Røjlevej 9Link2229
1959Røjlevej 7Kaj Schøtt Madsen, malermester
Link2230
1956Røjlevej 5, Røjlevej 7, Røjlevej 9Link2231
1959Røjlevej 9Ingrid Cecilie Juhl, enke
Link2Link2232
1956Nr. Søby, Skolen, Nr. Søby MølleHøjt kig fra østLink2233
1956Nr. Søby, Skolen, Nr. Søby Mølle, Søby SøgårdHøjt kig fra østLink2234
1956Nr. SøbyHøjt kig fra østLink2235
1989Røjlevej 19Anna Vestergaard Andersen og Kristen Andersen
Link2236
1989Røjlevej 21Per E. Mortensen, tømrerLink2237
1989Røjlevej 23Jens Møller LauersenLink2238
1989Røjlevej 25Egon Frederiksen, papirarbejderLink2239
1989Røjlevej 29Evald og Ulla AbildgaardLink2240
1951Røjlevej 22Nr. Søby Skole. P. Mahler, LærerLink2241
1959Røjlevej 22Nr. Søby SkoleLink2242
1954Røjlevej 22Nr. Søby SkoleLink2243
1939Røjlevej 22Nr. Søby Skole, Mahler, LærerLink2244
1989Røjlevej 24, "Tagehus"Jan A. Henriksen og Helle Susanne Godske
Link2245
1951Røjlevej 24Niels Pedersen, HusmandLink2246
1954Røjlevej 24Niels Pedersen, Husmand, TagehusLink2247
1951Vandværksvej 1, "Ærtekildegaard"Albertus Jervelund, GårdejerLink2248
1939Vandværksvej 1, "Ærtekildegaard"Albertus Jervelund, GårdejerLink2249
1954Vandværksvej 1, "Ærtekildegaard"Albertus Jervelund, GårdejerLink2250
1951Vandværksvej 1, "Ærtekildegaard"Albertus Jervelund, GårdejerLink2251
1951Røjlevej 31Peder LarsenLink2252
1954Røjlevej 31Peder Larsen, GårdejerLink2253
1939Røjlevej 31Peter Larsen, GårdejerLink2254
1951Røjlevej 31Peder Larsen, GårdejerLink2255
1989Røjlevej 31Link2256
1989Røjlevej 26Aage Laurits Pedersen, gårdejerLink2257
1951Røjlevej 26Marie Kirstine Pedersen, gårdejerenke
"Damgaard"
Link2258
1954Røjlevej 26Marie Kirstine Pedersen, gårdejerenke
"Damgaard"
Link2259
1951Røjlevej 26Marie Kirstine Pedersen, gårdejerenke
"Damgaard"
Link2260
1939Røjlevej 26Henrik Mathias Pedersen, Gårdejer
Link2261
1951Røjlevej 33Harald Rasmussen, FrederiksfeldtLink2262
1939Røjlevej 33Knud Rasmussen, GårdejerLink2263
1951Røjlevej 33Mose Hansen, Konsulent, FrederiksfeldtLink2264
1989Røjlevej 33Link2265
1989Røjlevej 33Link2266
1951Røjlevej 28, "Skovløberhuset"Søren Møller Lauersen, SkovløberLink2267
1958Røjlevej 28Link2268
1951Røjlevej 30Lars JespersenLink2269
1989Røjlevaj 30Ernst Håkon Jespersen, Gårdejer
Link2270
1954Røjlevej 30Lars Jespersen Link2271
1951Røjlevej 30Lars Jespersen, GårdejerLink2272
1989Damgyden 1Jens Kristoffersen, GårdejerLink2273
1951Damgyden 1Hans E. Kristoffersen, GårdejerLink2274
1954Damgyden 1Hans E. Kristoffersen, GårdejerLink2275
1951Damgyden 2, "Damløkke"M. Julius Pedersen, GårdejerLink2276
1939Damgyden 2Jul. Petersen, Gårdejer, DamlykkeLink2277
1989Damgyden 2Hans Ejnar Pedersen Link2278
1954Damgyden 2Julius Pedersen, GårdejerLink2279
1951Damgyden 2Julius Petersen, GårdejerLink2280
1989Damgyden 2Hans Ejnar Pedersen Link2281
1989Damgyden 2Hans Ejnar PedersenLink2282
1989Damgyden 2Hans Ejnar PedersenLink2283
1989Damgyden 2Hans Ejnar PedersenLink2284
1989Damgyden 2Link2285
1989Mørkhøjvej 22Mogens Lund HansenLink2286
1954Mørkhøjvej 22Rasmus HansenLink2287
1951Mørkhøjvej 22Rasmus HansenLink2288
1951Mørkhøjvej 22Rasmus HansenLink2289
1989Mørkhøjvej 20, "Hagenskov"Kristian Nielsen, GårdejerLink2290
1939Mørkhøjvej 20Peder Christensen, GårdejerLink2291
1951Mørkhøjvej 20Kristian Nielsen, GårdejerLink2292
1951Mørkhøjvej 20Chr. Nielsen, HagenskovLink2293
1989Mørkhøjvej 18Link2294
1954Mørkhøjvej 18Christian Theil, Gårdejer, KærsgårdLink2295
1939Mørkhøjvej 18Christian Theil, GårdejerLink2296
1951Mørkhøjvej 18Christian Theil, GårdejerLink2297
1951Mørkhøjvej 18Christian Theil, GårdejerLink2298
1989Mørkhøjvej 16Carl Chr. Rasmussen, cand. psych.Link2299
1951Mørkhøjvej 16H.Chr. Hansen, GårdejerLink2300
1939Mørkhøjvej 16H.Chr. Hansen, GårdejerLink2301
1954Mørkhøjvej 16H.Chr. Hansen, GårdejerLink2302
1989Mørkhøjvej 14Sonny R. P. RasmussenLink2303
1954Mørkhøjvej 14, "Birkely"Niels Chr. Jensen, Gårdejer,Link2304
1989Mørkhøjvej 12Ane Lise NielsenLink2305
1954Mørkhøjvej 12, "Røjlegaard"Th. Skjærris NieslenLink2306
1954Mørkhøjvej 12, "Røjlegaard"Th. Skjærris Nielsen, GårdejerLink2307
1939Mørkhøjvej 12, "Røjlegaard"Th. Skjærris Nielsen, GårdejerLink2308
1954Mørkhøjvej 1Karl MadsenLink2309
1961Mørkhøjvej 1Jørgen Skjærris NielsenLink2310
1989Mørkhøjvej 1Reimer HansenLink2311
1954Albanivej 128, "Brohuset"Sv. Bebe Lange, GårdejerLink2312
1988Albanivej 128Sv. Bebe Lange, GårdejerLink2313
1951Albanivej 128Karl Kr. Lange, GårdejerLink2314
1951Albanivej 77, "Højgaard"Joh. Jacobsen, GårdejerLink2315
1961Albanivej 77Karen Jakobsen, GårdejerenkeLink2316
1989Albanivej 77C. Verner Pedersen, GårdejerLink2317
1939Albanivej 77Joh. Jacobsen, Gårdejer, HøjgaardLink2318
1954Albanivej 77Johs. Jacobsen, Gårdejer, HøjgaardLink2319
1951Tværgyden 2Niels Nielsen, LykkedalLink2320
1954Tværgyden 2Niels Nielsen, Gårdejer, LykkedalLink2321
1954Tværgyden 2Niels Nielsen, Gårdejer, LykkedalLink2322
1939Tværgyden 2N. Nielsen, Gårdejer, LykkedalLink2323
1951Tværgyden 2, "Lykkedal"Niels H. Nielsen, GårdejerLink2324
1961Tværgyden 2Chr. Andersen, Gårdejer, LykkedalLink2325
1989Tværgyden 2Interessentselskabet "APOS"/ ved Susan, Poul og Anne Mose HansenLink2326
1954Tværgyden 4Mose Hansen, GårdejerLink2327
1989Tværgyden 4, "Villa Pax"J. Bæk, A. Thomsen og F. FrederiksenLink2328
1951Tværgyden 4H. Konrad Jensen, HønseriejerLink2329
1951Tværgyden 6Axel Jensen, GårdejerLink2330
1954Tværgyden 6Aksel Jensen, GårdejerLink2331
1939Tværgyden 6Fru Agnes Jensen, Gårdejerske, AgerlystLink2332
1989Tværgyden 6Link2333
1956Radbyvej 1, Nr. Søby TricotageElly Toft JohansenLink2334
1959Radbyvej 1Tricotage, ToftLink2335
1959Radbyvej 3Jørgen Andersen, ProdukthandlerLink2336
1969Radbyvej 5Frederik Ellegaard, CykelhandlerLink2337
1959Radbyvej 6N. Christian Poulsen, SkomagerLink2338
1956Radbyvej 6N. Christian Poulsen, SkomagerLink2339
1956Radbyvej 5, Radbyvej 6Ove Kristensen, Chauffør
N. Christian Poulsen, Skomager
Link2340
1959Radbyvej 8Malvina Christoffersen, HusejerLink2341
1959Radbyvej 7Helge Pedersen, Snedkerm.Link2342
1956Radbyvej 10Svend Rasmussen, Slagterm.Link2343
1959Radbyvej 10Sv. Rasmussen, SlagterLink2344
1959Radbyvej 9Joh. Andersen, HusejerLink2345
1956Radbyvej 9, Radbyvej 12Joh. Andersen, Husejer
Søren Chr. Thomsen, Husejer
Link2346
1956Radbyvej 9, Radbyvej 12, Radbyvej 14Joh. Andersen, Husejer
Søren Chr. Thomsen, Husejer
N. Thingberg Kam, Betjent og husejer
Link2347
1959Radbyvej 14N. Thingberg Kam, Betjent og husejerLink2348
1959Radbyvej 9Micael Jensen, LejerLink2349
1959Radbyvej 11, (Nedrevet)Peder Nielsen, HusejerLink2350
1959Radbyvej 13Sofus Hansen, Manufakturh., HusejerLink2351
!956Radbyvej 13Link2352
1956Radbyvej 16Link2353
1959Radbyvej 16Nielsen, SmedLink2354
1956Radbyvej 15Link2355
1959Radbyvej 15Rasmine Andersen, GårdejerLink2356
1959Radbyvej 18Pedersen, SnedkerLink2357
1956Radbyvej 18Link2358
1956Radbyvej 20Link2359
1959Radbyvej 17Marie Krestensen, GårdejerLink2360
1956Radbyvej 17Link2361
1954Radbyvej 19Marius Rasmussen, GårdejerLink2362
1951Radbyvej 19Marius RasmussenLink2363
1959Radbyvej 19Marius Rasmussen, GårdejerLink2364
1951Radbyvej 19Marius RasmussenLink2365
1956Nr. SøbyHøjt kig fra sydvestLink2366
1956Nr. SøbyHøjt kig fra sydvestLink2367
1954Radbyvej 21Viggo Larsen, PostbudLink2368
1954Radbyvej 21Viggo Larsen, PostbudLink2369
1954Radbyvej 21Viggo Larsen, PostbudLink2370
1954Radbyvej 21Viggo Larsen, PostbudLink2371
1961Radbyvej 21Aksel Hansen, Fængselsbetj.Link2372
1961Radbyvej 22Knud Jensen, GårdejerLink2373
1961Radbyvej 23, "Lykkeshøj"Marie Nielsen, GartnerenkeLink2374
1951Radbyvej 23Johs. Nielsen, GartnerLink2375
1989Radbyvej 23H. Valdemar Hansen, GartnerLink2376
1954Radbyvej 23Johs. Nielsen, GartnerLink2377
1961Hovgyden 30Helmer Styker Nielsen, HusmandLink2378
1954Hovgyden 30Helmer Styker Nielsen, HusmandLink2379
1951Hovgyden 30Helmer Styker Nielsen, HusmandLink2380
1988Hovgyden 30Regina Przeklasa Nielsen, HusmandskoneLink2381
1951Hovgyden 28Albert Jensen, Murer Link2382
1954Hovgyden 28Albert Jensen, Murer Link2383
1988Hovgyden 28Albert Jensen, Murer Link2384
1961Hovgyden 28Albert Jensen, MurerLink2385
1954Hovgyden 28Albert Jensen, MurerLink2386
1988Hovgyden 28Albert Jensen, MurerLink2387
1954Søvej 1Jørgensen, FængselsbetjentLink2388
1959Søvej 1Hovmarkslund, GårejerLink2389
1959Søvej 5Heden Andersen, FængselsbetjentLink2390
1956SøvejLink2391
1959Søvej 7E. Bann, LærerLink2392
1959Søvej 9J. Skovbo. LærerLink2393
1959Søvej 11Jungsgaard, VagtmesterLink2394
1958Søvej 13 (?)Jørgensen, ForvalterLink2395
1959Søvej 13Nielsen, OvervagtmesterLink2396
1959Søvej 15Fodermesterbolig til Søby SøgaardLink2397
1959Søvej 17Harry Nielsen, VognmandLink2398
1954Søvej 17Reden Larsen, GårdejerLink2399
1939Søvej 17H.P.Larsen, GårdejerLink2400
1959Søvej 21N.P. Hansen, OvergartnerLink2401
1956SøbysøgårdSøbysøgårdLink2402
1936 - 1939SøbysøgårdSøbysøgårdLink2403
1954SøbysøgårdSøbysøgårdLink2404
1956SøbysøgårdSøbysøgårdLink2405
1951SøbysøgårdSøbysøgårdLink2406
1928 - 1933SøbysøgårdSøbysøgårdLink2407
1956SøbysøgårdSøbysøgårdLink2408
1936 - 1939SøbysøgårdSøbysøgårdLink2409
1956SøbysøgårdSøbysøgårdLink2410
1956SøbysøgårdSøbysøgårdLink2411
1959SøbysøgårdSøbysøgårdLink2412
1959SøbysøgårdSøbysøgårdLink2413
1956SøbysøgårdSøbysøgårdLink2414
1956SøbysøgårdSøbysøgårdLink2415
1951SøbysøgårdSøbysøgårdLink2416
1956SøbysøgårdSøbysøgårdLink2417
1928 - 1933SøbysøgårdSøbysøgårdLink2418
1951SøbysøgårdSøbysøgårdLink2419
1956SøbysøgårdSøbysøgårdLink2420
1961SøbysøgårdSøbysøgårdLink2421
1989Vandværksvej 4, "Østergaard"Susan Mose Hansen og Jørgen Elkjær Knudsen, gårdejereLink2422
1951Vandværksvej 4Hans Mose Hansen, GårdejerLink2423
1939Vandværksvej 4H. Peder Fr. Rasmussen, GårdejerLink2424
1951Vandværksvej 4H. Peder Fr. Rasmussen, GårdejerLink2425
1951Vandværksvej 6, "Østerlund"Poul Chr. Jørgensen, GårdejerLink2426
1954Vandværksvej 6, "Østerlund"Poul Chr. Jørgensen, GårdejerLink2427
1989Vandværksvej 6Susan Mose Hansen og Jørgen Elkjær KnudsenLink2428
1939Vandværksvej 6, "Østerlund"Poul Chr. Jørgensen, GårdejerLink2429
1954Vandværksvej 8Chr. Jensen, GårdejerLink2430
1989Vandværksvej 8Asger Petersen og Annelise RasmussenLink2431
1954Vandværksvej 10Albert Przeklasa, GårdejerLink2432
1989Vandværksvej 10Poul Rasmussen, GårdejerLink2433
1954Tørvegyden 4, "Grumstedet"Lars J. Pedersen, GårdejerLink2434
1954Tørvegyden 4Lars J. Pedersen,GårdejerLink2435
1954Tørvegyden 4Lars J. Pedersen, GårdejerLink2436
1954Tørvegyden 2Henrik Pedersen, GårdejerLink2437
1989Tørvegyden 2, "Søbylund"Jens Henrik Pedersen, GårdejerLink2438
1989Mosevej 17Link2439
1954Mosevej 17Hans Pedersen, GårdejerLink2440
1939Mosevej 17A.P. Pedersen, Gårdejer, HolmgaardLink2441
1951Vandværksvej 3, "Birkely"Aksel Rye, GårdejerLink2442
1954Vandværksvej 3, "Tophuset"Oskar Jensen, GårdejerLink2443
1939Vandværksvej 3P. Hansen, GårdejerLink2444
1954Vandværksvej 5Jens P. Jørgensen, GårdejerLink2445
1951Vandværksvej 5Jens Peter JørgensenLink2446
1939Vandværksvej 12, "Birthesminde"Hans Peder Godske, GårdejeLink2447
1954Vandværksvej 12Børge Godske, GårdejerLink2448
1951Vandværksvej 12Børge Godske, BirthesmindeLink2449
1959Smedevænget 1Børge Larsen, FængselsbetjentLink2450
1959Smedevænget 4Børge V. Harmon, FængselsbetjentLink2451
1956Smedevænget 5Bronislau Pedersen, FængselsbetjentLink2452
1956Smedevænget 5Bronislau Pedersen, FængselsbetjentLink2453
1959Smedevænget 5Bronislau Pedersen, FængselsbetjentLink2454
1959Smedevænget 5Bronislau Pedersen, FængselsbetjentLink2455
1959Smedevænget 7P. Ingemann Jørgensen, FængselsbetjentLink2456
1956Smedevænget 5, 7, 9, 11, 18, 20 og 22Link2457
1956SmedevængetLink2458
1959Smedevænget 11Børge Handberg, FængselsoverbetjentLink2459
1959Smedevænget 14Sv. Veller Hansen, FængselsoverbetjentLink2460
1959Smedevænget 16Chr. Jørgensen, FængselsbetjentLink2461
1959Smedevænget 18Eigil Frost, SkrædderLink2462
1959Smedevænget 20E.K. Pedersen, LejerLink2463
1956SmedevængetLink2464
1959Smedevænget 20E.K. Pedersen, LejerLink2465
1959Smedevænget 22Mogren, KontoristLink2466
1956Smedevænget 22Ove Nielsen, VærkmesterLink2467
1959Smedevænget 24Ove Nielsen, VærkmesterLink2468