Købmænd Kirkesøvej 8

Erna Lygum Danielsen f. Petersen

Entreprenør Aage Gunner Danielsen får skøde på Kirkesøvej 8, d. 11. januar 1947. Samtidig køber han den lille bagvedliggende parcel. Det er hustruen Erna, der varetager den daglige drift af den lille købmandsbutik, som nu åbnes. Erna Lygum Petersen er født i Nyborg d. 12. sept. 1914.  Hun boede på St. Glasvej 9 i Odense og arbejdede som ekspeditrice, da hun blev viet i Ansgar Kirke d. 11. nov. 1936, til ungkarl i Nr. Søby, Aage Gunner Danielsen, der er født d. 26. febr. 1914 i Nr. Søby.  Der er en søn og en datter i ægteskabet. De solgte hus og butik til købmand Hans Pedersen. De havde bygget hus på Skolegyden 5, og flyttede ind her.  Aage G. Danielsen døde 14. september 1971 i Nr. Søby.  Erna døde 14. april 2009 i Nr. Søby.

Hans Pedersen

Hans Pedersen købte hus og butik d. 23. juni 1950, men var her kun i et halvt år, da han solgte igen til købmand Peder Bertelsen.

Peder Bertelsen

Peder Bertelsen fik skøde på hus med butik d. 6. dec. 1950.   Peder Bertelsen er født d. 12. marts 1916 i Sønder Nærå Sogn. Han blev viet i Espe Kirke d. 7. februar 1943, til Ely Steffensen, der er født 12. august 1919 i Ringe Sogn.  Der er 2 børn i ægteskabet.  Efter 15 år sælger Peder og Ely, og køber hus i Solvænget 14, Nr. Lyndelse, i 1965.   Ely døde d. 9. november 1993.  Peder Bertelsen døde d. 28. august 2004,  på plejehjemmet ”Humlehaven” i Nr. Lyndelse.

Luftfoto 1956 (Fra Det Kongelige Biblioteks luftfoto)

Walther Mortensen

Walther Mortensen og hustru Gunhild køber i 1965, hus og butik ved Peder Bertelsen.  Walther og Gunhild lukker butikken omkring 1969, og tager sig et arbejde i stedet. Gunhild som hjemmehjælp og Walther som kedelpasser. De bor her til 1984, hvor de sælger d. 13. marts 1984 til K. D. Hansen.  Herefter flytter de til Søllinge. Walther Mortensen døde 24. juli 1994 i Søllinge. Gunhild døde 27. sept. 1996 i Ringe.

Kirkesøvej 8, 2017