Fortælledage (2009 – 2015)

Med flytning til nye lokaler i 2009 indførtes en ny form for formidling  FORTÆLLEDAGE.
”De 3 ”u-er” (Udstillinger, Udflugter, Udgivelser) skulle nu dele pladsen med Fortælledagene, som blev godt modtaget.

2009
07.09             Sportspladsen
05.10             Det gamle Forsamlingshus
02.11             Det nye Forsamlingshus
07.12             Lokaliteter i Nørre Søby, gennem postkort og fotografier

2010
01.02             Martin Guldbrandsen, malermester og kulturformidler
01.03             Martin Guldbrandsen  –  fortsat
12.04             Helge ”Snedker” Pedersen  –  Chr. ”Danmark” Pedersen  –  erindringer
06.09             Overfaldet på posten i Røjle Skov
04.10             Nørre Søby Skole gennem tiderne
01.11             Nørre Søby Brugsforening  (lukkede med udgangen af november 2010)
06.12             Fra arkivets samling af dias – Ove Jensens NS-billeder m.fl.

2011
07.02             Udstykning af Husmandsbrug 1927
07.03             Hvem opfandt hyggen?  Det gjorde fynboerne!
04.04             Et langt liv i telefonens tjeneste
02.05             Brugsens historie – efter overtagelsen af dens store arkiv
05.09             Hvem ejede egentlig Nørre Søby i gamle dage?   (Om Søbysøgård)
03.10             Nørre Søby Skole – Bodil og Poul Mahler.  Ejgil Mahler fortæller
07.11             Gadebelysningen i Nørre Søby
21.11             Nørre Søby og Nr. Lyndelse i oldtiden.  Eigil Nikolajsen fortæller
05.12             Sangen i Nørre Søby

2012
06.02             Hvad gemmer der sig bag betegnelsen ”Hospitalet”?
05.03             Fra Martin Guldbrandsens skatkiste
02.04             Martin Guldbrandsen  –  fortsat
07.05             Tilbageblik på det nu forsvundne butiksliv i Nørre Søby
03.09             Martin Guldbrandsen  –  fortsat
01.10             Omkring menighedsrådsvalg (dvd fra 2000)
05.11             Dilettant i Nørre Søby  (eftermiddag og aften)
03.12             Julen i Nørre Søby             

2013
04.02             Personlige erindringer om livet i Nørre Søby
04.03             ” fortsat  (Astrid Eggert)
08.04             Konfirmationsbilleder – sæt navn på
06.05             Hvordan fordeltes jorden i Nørre Søby ved udskiftningen omkr. 1800?
02.10             Claus Oldenburgs bog: Der var et yndigt land  eller
04.11             Hvad blev der af landbokulturen
02.12             Hvornår var det nu det var?

2014
03.02             Helge ”Snedker” Pedersens erindringer
03.03             sognefoged Rasmus Godskes erindringer  (1)
07.04             sognefoged Rasmus Godskes erindringer  (2)
01.09             Badminton i Nørre Søby  –  Mary og Harry Vognstoft Rasmussen
06.10             Folkeskolen fylder 200 år – skoleliv i Nørre Søby
03.11             Martin Guldbrandsen  –  på opfordring
01.12             Julen i Nørre Søby

2015
02.02             Rasmus Danielsens erindringer
02.03             Ellen Jørgensens erindringer

Med forårssæsonen 2015 sluttede denne del af arkivets tilbud på formidling med en udstilling i Aulaen fra 1. – 5. maj i anledning af 75-året for besættelsen og 70-året for befrielsen