Bomhuse

Albanivej 136, 5792 Årslev, Matr. nr. 26a og 66

Tidligere et “Bomhus”

Albanivej 136

Nørre Søby Mark er en lille bebyggelse ca. 2 kilometer mod syd fra selve Nørre Søby by, ca. 10 kilometer ad Odense-Faaborg landevej fra Odense. Bebyggelsen hører til Faaborg-Midtfyn Kommune.
Nørre Søby Mark består af en lille række huse ud til vejen samt en lille sø. Søen ved siden af gården “Dybendal” (Albanivej 132) overfor Nørre Søby gamle friskole. Nørre Søbys gamle smedie ligger ligeledes her. Der var også et bomhus (Albanivej 136), hvor man skulle betale vejafgift til Søbysøgaard inden videre passage.
Fra gammel tid fandtes der en kirkegaard for begravede spedalske, der lå ved en lille mose sydøst for bebyggelsen.
Bomhusenes historie i Danmark, er knyttet til de store vejreformer i slutningen af 1700-tallet.
I 1760’erne besluttede Frederik V at anlægge helt nye hovedveje i Danmark for at fremme agerbrugets og handelens vilkår, og for at lette de rejsendes genvordigheder på de dårlige danske veje. Som et led i vejreformerne blev det i forordningen af 15. februar 1786 bestemt, at det nye vejnet delvis skulle finansieres af brugerne. For hver mil skulle der opstilles en bom med tilhørende bomhus, hvor bompengene blev opkrævet efter et fastlagt takstsystem.
Opkrævningen overlod kongens regering til højestbydende forpagter ved en auktion. Der blev således opsat bomme og bomhuse på alle landeveje på Sjælland, og i 1820’erne også på Fyn, da de nye hovedlandeveje her blev taget i anvendelse.
Der har uden tvivl været 3 andre bomhuse i sognet, foruden Albanivej 136 i den sydlige ende af sognet. Der er stærke formodninger om “Petersborg” , Carl Nielsenhuset i den nordlige ende. Drejers hus, Røjlevej 36, i den østlige ende, på grænsen til Gestelev, og den vestlige del ved “tøv lidt”, i Radby. Søbysøgaards jordbesiddelse strakte sig vidt på denne tid.

Albanivej 136, er iflg. BBR opført i ca. år 1600, men det vides ikke hvem der har beboet huset fra begyndelsen. Den første kendte fæster er Christen Bendixen.

Omkr. 1755, fæstebrev fra Søby Søgaard til husmand og murermester Christen Bendixen.

Christen Bendixen er født omkr. 1722, og blev viet i Nørre Søby Kirke fredag d. 28. febr. 1755 til Ane Marie Pedersdatter, født omkr. 1720.  Ane Marie døde 31. dec. 1799.
Ved FT 1801 (Folketælling 1801), bor Christen Bendixen hos sin søn, Hans Christensen, hvor han som enkemand får almisse af godset. Allerede i 1789 skriver han afståelsescontrakt med Hans Michelsen. Christen Bendixen dør 6. april 1801, 79 år gl.

2. december 1789, Afståelsescontrakt fra Christen Bendixen til Hans Michelsen.

Hans Michelsen var gift 1. gang med Maren Madsdatter Müller, der blev begravet 18. marts 1789, 63 år gl.  Han blev gift 2. gang i Nørre Søby Kirke 3. marts 1790 til pigen Mette Pedersdatter.
Hans Michelsen blev begravet 14. april 1798.

Enke efter Hans Michelsen, Mette Pedersdatter, gifter sig nu igen. Hun blev viet i Nørre Søby Kirke 7. dec. 1798, til enkemand Jens Larsen fra Fraugde. Mette Pedersdatter døde 5. nov. 1820, 70 år gl.  Jens Larsen bliver herefter gift med Gjertrud Marie Hansdatter fra Stenløse. Sammen har de oprettet aftægtskontrakt til den næste fæster Hans Johannesen fra Nybølle.
Jens Larsen døde 17. nov. 1847, 84 år gl.
Gjertrud Marie Hansdatter døde af brystsyge 29. april 1849, 60 år gl.

25. juli 1848, fæstebrev fra baron de Falsen på Søby Søgaard til husmand Hans Johannesen

Hans Johannesen er født i Nybølle, Hillerslev Sogn d. 17. febr. 1809, søn af husmand Johannes Andersen.   Hans Johannesen er gift 1. gang med Mette Cathrine Pedersdatter, der er født i Haagerup, Brahetrolleborg Sogn 18. okt. 1818, datter af tjenestekarl Peder Hansen og hustru Ane Marie.   Mette Cathrine døde 1. juli 1855, 36 år gl.  I ægteskabet var der 2 sønner: Lars Jørgen Hansen, f. 25.-9.-1848, og Johannes Hansen, f. 2.-5.-1852. Hans Johannesen gifter sig igen, antagelig omkr. 1857, med Kirsten Christoffersen, født i Dømmestrup d. 7. juni 1826, datter af smed Christoffer Andersen og hustru Maren Olsdatter.   Hans og Kirsten får sammen 5 sønner.

12. juli 1873, Skøde/købekontrakt imellem F. H. C. de Falsen, Baron af Zytphen Adeler til Hovedgaarden Søbysøgaard som sælger og fæstehusm. Hans Johannesen af Nørre Søby Mark som køber.

Hans Johannesen har hermed frikøbt sig for fæste, og kan nu kalde sig gårdmand. Hans Johannesen døde 7. april 1884, 75 år gl.  Allerede samme år d. 31. maj skrives der købekontrakt imellem enke Kirsten Christoffersdatter og slagter Peder Nielsen, Heden. Hun hensidder dog, iflg. Skifteretsattest, i uskiftet bo efter afdøde Hans Johannesen, bekræftet og underskrevet 21. nov. 1884.   Derefter skøde.

20. december 1884, Skøde fra enke Kirsten Christoffersen til slagter Peder Nielsen

Peder Nielsen er født i Sanderum Sogn, Odense Amt d. 21. maj 1842, søn af boelsmand og tømrer og snedker Niels Pedersen og hustru Maren Knudsdatter på Sanderum Mark. Peder Nielsen blev viet i Heden Kirke 8. aug. 1867 til Ane Pedersen, født i Heden d. 21. okt. 1836 og datter af husm. Peder Nielsen og hustru Marie Hansdatter.

8. juli 1890, Skøde fra slagter Peder Nielsen til Peder Christian Larsen Nielsen