Købmænd på Kirkesøvej 13

Carl Friederich Heide

Carl Friederich Heide er født 14. august 1834 i  Ritenrade,  Waabs,  Schleswig.  Han kom til Kerteminde i 1860, men samme år rejste han til Voer ved Hjørring, og fik arbejde på Voergaard. Allerede i 1861, rejste han tilbage til Viby nord for Odense, og blev mejerist på Hverringe Gods.   Her traf han sin kommende hustru, Sophie Nielsen, der var mejerske på Hverringe Gods.  Sophie Nielsen er født 5. jan. 1835 i Mesinge.

Carl og Sophie  blev viet i Viby Kirke den 26. april 1863.  De havde da fået sønnen Peter August Heide, den 29. aug. 1861. Peter August døde i Nr. Søby 31. okt. 1864.  Sophie fødte deres andet barn, Petra Augusta, i Nr. Søby den 28. okt. 1864, hvor de havde ophold som lejere hos husmand Peder Hansen på Kirkesøvej 13. De rejste atter afsted. Denne gang til Rønkær, Rønbjerg Sogn, Ringkøbing Amt. Her blev Carl Heide mejeriforpagter i Rønkær.  Petra Augusta døde 15. februar 1867 i Rønbjerg.  De næste 2 børn, Carl Frederik, født 5. april 1866, og Marie Petrine, født 25. april 1868, begge i Rønbjerg.  I 1870 rejser familien tilbage til Nr. Søby, til Kirkevej. Her får de datteren Augusta Sophie den 15. okt. 1870, og sønnen Peter Marius den 20. marts 1873. Den 11. april 1874 køber Carl Fr. Heide huset ved Peder Hansen. Her laver Carl en tilbygning, og starter en købmandsforretning  omkring 1875. Samme år får de deres sidste barn, Anna Sophie, den 18. nov. 1875.

Kirkesøvej 13, 2017
Kirkesøvej 13, 2017

Den 29. sept. 1883, køber Carl Heide også den nedlagte skole på Kirkesøvej 22, ved et auktionsskøde, med en servitut på at klokkeringningen i kirken fulgte med. I huset på Kirkesøvej 13, hvor købmandsforretningen er, bliver Peder Hansen uden tvivl boende til leje. Forretningen  lukker muligvis i 1888.  Den 20. dec. 1902, sælger Carl Frederik Heide Kirkesøvej 13, og  den 24. jan. 1903 sælger han Kirkesøvej 22.

Kirkesøvej 22, ??

Familien flytter til Hjallesevej 31 i Odense, hvor han ernærer sig som ostehandler og lever til dels af sin formue.  Hustruen Sophie  døde i Hjallese den 20. april 1920, og blev begravet på Dalum Kirkegård. Deres yngste datter, Anna Sophie Heide, var blevet separeret, og flyttede nu ind her med sine 2 store børn.    Carl Frederik Heide døde i Hjallese den 24. maj 1922, og blev begravet på Dalum Kirkegård.